Serwis redagowany przez: Auto motor i sport
Serwis redagowany przez: Auto motor i sport
mojeauto.pl > motogazeta > Aktualności > Dobry początek

Dobry początek

Według oceny Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową pierwszy kwartał 2006 r. ze wzrostem produktu brutto na poziomie 4,7 % był piątym z rzędu kwartałem, w którym nastąpiło przyśpieszenie rozwoju polskiej gospodarki. Głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego był rosnący popyt krajowy (4,4%). Korzystna tendencja powinna utzymać sie także w najbliższym okresie.

Miniony kwartał był też okresem dynamicznego wzrostu nakładów inwestycyjnych. Tempo ich wzrostu IBnGR szacuje na 11,9 %. Dwucyfrowe tempo wzrostu inwestycji po raz ostatni wystąpiło w polskiej gospodarce w IV kwartale 1998 roku.
 
Nadal wyraźnie przyspieszała też produkcja przemysłowa (12,4%) - przemysł był w tym okresie najszybciej rozwijającym się sektorem gospodarki. Jednym z czynników wzrostu sektora przemysłowego był stale wzrastający popyt na polskie towary za granicą. Handel zagraniczny w minionym kwartale miał dodatni wpływ w tworzenie produktu krajowego brutto, niemniej jednak nie był on juz głównym determinantem wzrostu gospodarczego (tak jak w III i IV kwartale 2005 r.). Dzieki dobrej pozycji konkurencyjnej, jaką utrzymują polskie przedsiebiorstwa na rynkach zagranicznych, wolumen eksportu zwiększył się mimo dalszego umocnienia się polskiej waluty względem euro i dolara.

Stopa bezrobocia na koniec pierwszego kwartału wyniosła 17,8%. Oznacza to, że nastąpił jej sezonowy wzrost w porównaniu z IV kwartałem 2005 roku (o 0,2 punktu). Natomiast w odniesieniu do analogicznego kwartału 2005 roku można stwierdzić, iż nastąpiła dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy. Na koniec marca ubiegłego roku stopa bezrobocia była o 1,5 punktu wyższa i wynosiła 19,3%. Pierwszy kwartał był więc kolejnym okresem, w którym utrzymała się korzystna tendencja zmniejszania się bezrobocia.


Prognoza na lata 2006 - 2007

IBnGR prognozuje, ze w roku 2006 tempo wzrostu produktu krajowego brutto wyniesie 4,4%. W porównaniu z rokiem poprzednim wzrost gospodarczy będzie więc szybszy, ale nadal utrzymywał się będzie poniżej oczekiwań i potencjalnych możliwości polskiej gospodarki. W roku 2007 wzrost PKB powinien wynieść 4,6%. Czynnikiem łagodzącym negatywne skutki zachowawczej polityki gospodarczej będzie wzrost inwestycji związany z napływem do Polski funduszy unijnych oraz utrzymujący się dynamiczny wzrost eksportu. Wartość dodana w roku 2006 rosła będzie najszybciej w przemyśle, gdzie wzrost, według prognozy IBnGR, wyniesie 8%.

IBnGR prognozuje, że popyt krajowy wzrośnie w roku 2006 o 4,5%, wobec wzrostu o 1,9% w roku poprzednim. Ożywienie popytu krajowego będzie spowodowane przede wszystkim szybszym niż przed rokiem wzrostem inwestycji, ale także przyspieszeniem wzrostu spożycia.

IbnGR szacuje, że w roku 2006 nastąpi dalsze ożywienie inwestycji, których wzrost wyniesie ponad 10% (wobec 6,2% rok wcześniej). Wzrost inwestycji będzie związany z koniecznością nadrobienia przez przedsiębiorstwa zaległości inwestycyjnych. Za takim scenariuszem przemawia też coraz lepsza sytuacja finansowa przedsiębiorstw i oczekiwane coraz lepsze wykorzystanie środków unijnych. Zagrożeniem dla wzrostu inwestycji mogą być natomiast obawy przedsiębiorców związane z niepewnością co do kierunków polityki gospodarczej w najbliższym czasie. Według prognozy IBnGR, pozytywna tendencja w inwestycjach utrzyma się w roku 2007 - wzrost inwestycji powinien wówczas wynieść nieco poniżej 10%.

Poprawie ulec powinna także sytuacja na rynku pracy. Jak prognozuje IbnGR, sprzyjać będzie temu utrzymujący się wzrost gospodarczy, czego skutkiem będzie wzrost nakładów inwestycyjnych, w tym nakładów na tworzenie nowych miejsc pracy. Prognozowany spadek bezrobocia będzie też możliwy za sprawą wyjazdów części bezrobotnych, jak i pracujących do pracy za granicę. IBnGR ocenia, że stopa bezrobocia na koniec roku 2006 spadnie do poziomu 16,5% z 17,6% na koniec roku poprzedniego. W roku 2007 stopa bezrobocia powinna zmniejszyć się o kolejny punkt procentowy i wyniesie w grudniu 15,5%. Dodatkowo można spodziewać się, że w latach 2006 - 2007 utrzyma się tendencja wzrostowa poziomu wynagrodzeń a sprzyjać temu będzie niska inflacja i dobra sytuacja finansowa przedsiębiorstw.

IBnGR prognozuje, że w latach 2006-2007 utrzyma się dynamiczny wzrost polskiego eksportu. W roku 2006 wzrost ten wyniesie około 7,4%, a w roku 2007 około 9%. W tym samym czasie spodziewany jest podobny wzrost importu, co spowoduje, że handel zagraniczny bedzie miał niemal neutralny wpływ na wzrost gospodarczy.

Prezentowane prognozy zostały opracowane przy następujących założeniach: powołany zostanie rząd większościowy z udziałem: PiS, Samoobrony, LPR lub PSL, nowy rząd nie będzie realizował szkodliwych dla gospodarki, populistycznych koncepcji głoszonych wcześniej przez koalicjantów, zachowana zostanie dyscyplina finansów publicznych, ceny ropy na rynkach światowych oraz ceny paliw w Polsce będą rosły powoli i wkrótce ustabilizują się na stosunkowo wysokim poziomie (nie dojdzie do światowego kryzysu paliwowego).

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową jest pozarządową, niezależną instytucją naukowo-badawczą zajmującą się gospodarką i polityką państwa. Instytut powstał w 1989 roku jako fundacja działająca na zasadach non-profit. Jego założycielami - fundatorami - była grupa osób aktywnie działających w latach osiemdziesiątych na rzecz zmian ustrojowych i gospodarczych w Polsce.

Przeczytaj także:

Polska gospodarka przyśpiesza (2006-04-21)

Michelin i MAN - liderzy inwestycji green field (2005-12-08)

5 minut dla Polski...(2005-10-25)

Ułatwienia w SSE (2006-03-27)

Tematy w artykule: gospodarka

Podobne wiadomości:

Ułatwienia w SSE

Ułatwienia w SSE

Aktualności 2006-03-27

Komentuj:

Brak komentarzy! Wypowiedz się, jako pierwszy!

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
Henrik Fisker buduje nową Karmę
Henrik Fisker buduje nową Karmę
Twórca Fiskera Karma pracuje nad zupełnie nowym wcieleniem modelu. Auto będzie produkowane przez nową firmę i trafi na rynek już w przyszłym roku. Model o zasięgu 644 km trafi do segmentu samochodów elektrycznych premium.
Rozpoznaj modele Skody i wygraj Rozpoznaj modele Skody i wygraj