mojeauto.pl > motogazeta > Aktualności > Dobry początek

Dobry początek

Według oceny Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową pierwszy kwartał 2006 r. ze wzrostem produktu brutto na poziomie 4,7 % był piątym z rzędu kwartałem, w którym nastąpiło przyśpieszenie rozwoju polskiej gospodarki. Głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego był rosnący popyt krajowy (4,4%). Korzystna tendencja powinna utzymać sie także w najbliższym okresie.

Miniony kwartał był też okresem dynamicznego wzrostu nakładów inwestycyjnych. Tempo ich wzrostu IBnGR szacuje na 11,9 %. Dwucyfrowe tempo wzrostu inwestycji po raz ostatni wystąpiło w polskiej gospodarce w IV kwartale 1998 roku.
 
Nadal wyraźnie przyspieszała też produkcja przemysłowa (12,4%) - przemysł był w tym okresie najszybciej rozwijającym się sektorem gospodarki. Jednym z czynników wzrostu sektora przemysłowego był stale wzrastający popyt na polskie towary za granicą. Handel zagraniczny w minionym kwartale miał dodatni wpływ w tworzenie produktu krajowego brutto, niemniej jednak nie był on juz głównym determinantem wzrostu gospodarczego (tak jak w III i IV kwartale 2005 r.). Dzieki dobrej pozycji konkurencyjnej, jaką utrzymują polskie przedsiebiorstwa na rynkach zagranicznych, wolumen eksportu zwiększył się mimo dalszego umocnienia się polskiej waluty względem euro i dolara.

Stopa bezrobocia na koniec pierwszego kwartału wyniosła 17,8%. Oznacza to, że nastąpił jej sezonowy wzrost w porównaniu z IV kwartałem 2005 roku (o 0,2 punktu). Natomiast w odniesieniu do analogicznego kwartału 2005 roku można stwierdzić, iż nastąpiła dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy. Na koniec marca ubiegłego roku stopa bezrobocia była o 1,5 punktu wyższa i wynosiła 19,3%. Pierwszy kwartał był więc kolejnym okresem, w którym utrzymała się korzystna tendencja zmniejszania się bezrobocia.


Prognoza na lata 2006 - 2007

IBnGR prognozuje, ze w roku 2006 tempo wzrostu produktu krajowego brutto wyniesie 4,4%. W porównaniu z rokiem poprzednim wzrost gospodarczy będzie więc szybszy, ale nadal utrzymywał się będzie poniżej oczekiwań i potencjalnych możliwości polskiej gospodarki. W roku 2007 wzrost PKB powinien wynieść 4,6%. Czynnikiem łagodzącym negatywne skutki zachowawczej polityki gospodarczej będzie wzrost inwestycji związany z napływem do Polski funduszy unijnych oraz utrzymujący się dynamiczny wzrost eksportu. Wartość dodana w roku 2006 rosła będzie najszybciej w przemyśle, gdzie wzrost, według prognozy IBnGR, wyniesie 8%.

IBnGR prognozuje, że popyt krajowy wzrośnie w roku 2006 o 4,5%, wobec wzrostu o 1,9% w roku poprzednim. Ożywienie popytu krajowego będzie spowodowane przede wszystkim szybszym niż przed rokiem wzrostem inwestycji, ale także przyspieszeniem wzrostu spożycia.

IbnGR szacuje, że w roku 2006 nastąpi dalsze ożywienie inwestycji, których wzrost wyniesie ponad 10% (wobec 6,2% rok wcześniej). Wzrost inwestycji będzie związany z koniecznością nadrobienia przez przedsiębiorstwa zaległości inwestycyjnych. Za takim scenariuszem przemawia też coraz lepsza sytuacja finansowa przedsiębiorstw i oczekiwane coraz lepsze wykorzystanie środków unijnych. Zagrożeniem dla wzrostu inwestycji mogą być natomiast obawy przedsiębiorców związane z niepewnością co do kierunków polityki gospodarczej w najbliższym czasie. Według prognozy IBnGR, pozytywna tendencja w inwestycjach utrzyma się w roku 2007 - wzrost inwestycji powinien wówczas wynieść nieco poniżej 10%.

Poprawie ulec powinna także sytuacja na rynku pracy. Jak prognozuje IbnGR, sprzyjać będzie temu utrzymujący się wzrost gospodarczy, czego skutkiem będzie wzrost nakładów inwestycyjnych, w tym nakładów na tworzenie nowych miejsc pracy. Prognozowany spadek bezrobocia będzie też możliwy za sprawą wyjazdów części bezrobotnych, jak i pracujących do pracy za granicę. IBnGR ocenia, że stopa bezrobocia na koniec roku 2006 spadnie do poziomu 16,5% z 17,6% na koniec roku poprzedniego. W roku 2007 stopa bezrobocia powinna zmniejszyć się o kolejny punkt procentowy i wyniesie w grudniu 15,5%. Dodatkowo można spodziewać się, że w latach 2006 - 2007 utrzyma się tendencja wzrostowa poziomu wynagrodzeń a sprzyjać temu będzie niska inflacja i dobra sytuacja finansowa przedsiębiorstw.

IBnGR prognozuje, że w latach 2006-2007 utrzyma się dynamiczny wzrost polskiego eksportu. W roku 2006 wzrost ten wyniesie około 7,4%, a w roku 2007 około 9%. W tym samym czasie spodziewany jest podobny wzrost importu, co spowoduje, że handel zagraniczny bedzie miał niemal neutralny wpływ na wzrost gospodarczy.

Prezentowane prognozy zostały opracowane przy następujących założeniach: powołany zostanie rząd większościowy z udziałem: PiS, Samoobrony, LPR lub PSL, nowy rząd nie będzie realizował szkodliwych dla gospodarki, populistycznych koncepcji głoszonych wcześniej przez koalicjantów, zachowana zostanie dyscyplina finansów publicznych, ceny ropy na rynkach światowych oraz ceny paliw w Polsce będą rosły powoli i wkrótce ustabilizują się na stosunkowo wysokim poziomie (nie dojdzie do światowego kryzysu paliwowego).

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową jest pozarządową, niezależną instytucją naukowo-badawczą zajmującą się gospodarką i polityką państwa. Instytut powstał w 1989 roku jako fundacja działająca na zasadach non-profit. Jego założycielami - fundatorami - była grupa osób aktywnie działających w latach osiemdziesiątych na rzecz zmian ustrojowych i gospodarczych w Polsce.

Przeczytaj także:

Polska gospodarka przyśpiesza (2006-04-21)

Michelin i MAN - liderzy inwestycji green field (2005-12-08)

5 minut dla Polski...(2005-10-25)

Ułatwienia w SSE (2006-03-27)

Tematy w artykule: gospodarka

Podobne wiadomości:

Ułatwienia w SSE

Ułatwienia w SSE

Aktualności 2006-03-27

Komentuj:

Brak komentarzy! Wypowiedz się, jako pierwszy!

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
Żółte znaki na drogach - o co chodzi?
Żółte znaki na drogach - o co chodzi?
Od kilku dni w północno-wschodniej Polsce pojawiły się nowe, żółte znaki na których możemy zobaczyć np. czołg. Na szczęście zwykli kierowcy nie muszą się nimi przejmować. Są to informacje przeznaczone dla wojskowych.

Zalando Zalando