mojeauto.pl > motogazeta > Aktualności > FSO po kontroli

FSO po kontroli

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport zawierający wyniki kontroli przekształceń własnościowych Fabryki Samochodów Osobowych w Warszawie. Pomimo stwierdzonych uchybień, NIK pozytywnie ocenił przeprowadzone do tej pory działania prywatyzacyjne.

FSO po kontroli
Celem przeprowadzonej przez NIK kontroli, była ocena działań i decyzji podejmowanych w procesie przekształceń FSO na Żeraniu, przez organy administracji państwowej. Oceniane było także wywiązanie się przez inwestorów z umowy zawartej w 1996 roku z koncernem Daewoo oraz umowy z Zaporoską Fabryką Budowy Samochodów (ZAZ) z 2005 roku. Kontrola obejmowała rozliczenie umowy prywatyzacyjnej z Daewoo i porozumienie w sprawie jej rozwiązania, wybór nowego inwestora, postanowienia umowy prywatyzacyjnej z ZAZ oraz wykonanie zobowiązań zawartych w umowach prywatyzacyjnych. Zakres kontroli objął lata 2000-2006, a skontrolowano m.in. Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Finansów.

Najwyższa Izba Kontroli, mimo stwierdzonych uchybień, pozytywnie ocenia działania Ministra Gospodarki, Ministra Skarbu Państwa i Ministra Finansów, podejmowane w celu rozwiązania Umowy Wspólnego Przedsięwzięcia z Daewoo, działania restrukturyzacyjne wobec byłej FSO, a także wybór nowego inwestora. Zawarcie Umowy Wspólnego Przedsięwzięcia z Daewoo w 1996 r. a także jej rozwiązanie w 2003 r. oraz ponowna prywatyzacja z udziałem Zaporoskiej Fabryki Budowy Samochodów w 2005 r. były słusznymi w ocenie NIK działaniami ratunkowymi przed upadłością byłej FSO.

Daewoo ogłosiło w 2001 r. upadłość i nie było w stanie zrealizować zobowiązań inwestycyjnych, w następstwie czego w grudniu 2003 r. zostało zawarte przez Skarb Państwa porozumienie z Daewoo i bankami, które otwierało drogę do restrukturyzacji spółki i pozwalało na czasowe kontynuowanie produkcji oraz poszukiwanie dla niej nowego inwestora.

Procesy przekształceń własnościowych i restrukturyzacji FSO i jej następców prawnych były możliwe dzięki wsparciu Ministra Finansów. Już przy zawieraniu Umowy Wspólnego Przedsięwzięcia z Daewoo w 1996 r. Minister Finansów odroczył zapłatę przez FSO podatku dochodowego, w kwocie około 251 mln zł. Decyzja Ministra Finansów z 2003 r. o wygaszeniu tego zobowiązania w zamian za akcje FSO SA, jakie Daewoo miało przekazać Skarbowi Państwa, umożliwiła restrukturyzację FSO i jej dalsze funkcjonowanie.

Dla dalszej działalności FSO po odzyskaniu nad nią kontroli przez Skarb Państwa była niezbędna pomoc publiczna. Udzielenie FSO SA przez Ministra Skarbu Państwa pomocy publicznej w wysokości około 53 mln zł, stanowiło osłonę socjalną dla zwalnianych pracowników i umożliwiło kontynuację działalności FSO do momentu sprzedaży jej akcji nowemu inwestorowi.

Nabywcą akcji jest Zaporoska Fabryka Budowy Samochodów, która nabyła równowartość 20% kapitału oraz 84% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Otworzyło to nowe rynki dla FSO, a tym samym umożliwiło kontynuację działalności. W umowie sprzedaży akcji, inwestor zobowiązał się do utrzymania produkcji samochodów oraz wprowadzenia nowych modeli (139 tyś w 2008 roku, 155 tys. w przyszłym roku) oraz do utrzymania miejsc pracy w spółce do roku 2009 na poziomie 2 200 pracowników. Kontrola wykazała, że zobowiązania inwestycyjne są realizowane.

Podobne wiadomości:

Nowy most w Warszawie za trzy lata

Nowy most w Warszawie za trzy lata

Polskie drogi 2017-05-30

Autostrada A2 rusza na wschód

Autostrada A2 rusza na wschód

Polskie drogi 2017-07-26

Komentuj:

Brak komentarzy! Wypowiedz się, jako pierwszy!

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
Nie masz dowodu i polisy OC? Nie dostaniesz mandatu
Nie masz dowodu i polisy OC? Nie dostaniesz mandatu
Już niedługo nie będziemy musieli wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego i poświadczenia polisy OC. Po wielu zapowiedziach i obietnicach posłowie w końcu przegłosowali zmiany w prawie.