mojeauto.pl > motogazeta > Aktualności > Ma być więcej stacji do ładowania energii, z tymi samymi wtyczkami

Ma być więcej stacji do ładowania energii, z tymi samymi wtyczkami

Unia Europejska, która promuje proekologiczne rozwiązania w sektorze motoryzacji, będzie chciała wprowadzić na przestrzeni kilku najbliższych lat pakiet rozwiązań, dzięki którym znacząco ma wzrosnąć liczba stacji z paliwem alternatywnym. Chodzi tu o LPG, CNG, ale także energię elektryczną, wodór a nawet LNG.

Ma być więcej stacji do ładowania energii, z tymi samymi wtyczkami
Według unijnego pomysłu, stacje te miałyby powstawać według jednolitych norm w zakresie ich budowy i wykorzystania. Dotychczasowe inicjatywy polityczne zazwyczaj dotyczyły samych paliw i pojazdów, omijając problem dystrybucji paliwa. Próby zachęcania do budowy stacji były niewystarczające i odbywały się w sposób nieskoordynowany.

Czyste paliwo nie zyskuje na popularności z trzech głównych powodów: wysokiej ceny pojazdów, braku akceptacji ze strony konsumentów oraz braku stacji ładowania i uzupełniania paliwa. To błędne koło. Nie buduje się stacji, ponieważ jest za mało pojazdów. Ceny pojazdów nie są konkurencyjne, ponieważ nie ma wystarczającego popytu. Konsumenci nie kupują samochodów, ponieważ są za drogie i jest za mało stacji. Komisja zaproponowała więc państwom członkowskim pakiet wiążących celów dotyczących minimalnego poziomu infrastruktury dla czystych paliw oraz jednakowe dla całej UE normy w zakresie potrzebnego wyposażenia.

Wprowadzenie w życie pakietu "Czysta energia dla transportu" jest niezbędne z kilku powodów. Przede wszystkim wzrost popytu na ekologiczne samochody, zasilane innym rodzajem paliwa, uniezależni w większym stopniu europejską gospodarkę od różnego rodzaju wahań na rynku paliw tradycyjnych. Więcej eko-modeli na drogach, to oczywista korzyść dla środowiska. I wreszcie rozwój tej gałęzi motoryzacji jest szansą dla europejskich producentów. Tylko Chiny i Stany Zjednoczone planują mieć do 2020 roku ponad 6 milionów pojazdów elektrycznych na swoich drogach.

Pakiet rozwiązań zawiera szereg różnych propozycji dla poszczególnych rodzajów paliw.

Energia elektryczna
Jeśli chodzi o punkty ładowania pojazdów elektrycznych, sytuacja w UE jest bardzo zróżnicowana. Najwięcej jest ich w Niemczech (1.937), we Francji (1.600), w Holandii (1.700), Hiszpanii (1.356) i Wielkiej Brytanii (703). W Polsce infrastruktura do ładowania samochodów elektrycznych w 2011 roku składała się z zaledwie 27 takich punktów. W nowym wniosku dla każdego państwa członkowskiego ustalona została wymagana minimalna liczba punktów ładowania z wykorzystaniem jednakowej wtyczki (m.in. 150 tys. w Niemczech, 125 tys. we Włoszech, 46 tys. w Polsce). Ma to umożliwić przekroczenie masy krytycznej w odniesieniu do liczby punktów ładowania, tak aby przedsiębiorstwa zaczęły masowo produkować samochody w bardziej umiarkowanych cenach.

Uniwersalna wtyczka w całej UE jest niezbędna dla rozpowszechnienia tego rodzaju napędu. Aby położyć kres niepewności panującej na rynku, Komisja ogłosiła dziś, że wtyczka typu 2 będzie standardowo używana w całej Europie.

Wodór

Niemcy, Włochy i Dania posiadają już sporą liczbę punktów uzupełniania wodoru, aczkolwiek niektóre z nich nie są publicznie dostępne. Nadal brakuje wspólnych norm w odniesieniu do niektórych części, takich jak przewody paliwowe. Nowy wniosek zakłada, że istniejące stacje uzupełniania wodoru zostaną połączone w sieć i będą podlegały wspólnym normom zapewniającym mobilność pojazdów napędzanych wodorem. Dotyczy to 14 państw członkowskich, które posiadają już sieć punktów uzupełniania wodoru.

Biopaliwa
Ten rodzaj paliwa stanowi już niemal 5 proc. rynku. Sprzedawane są w postaci mieszanki paliw i nie wymagają specjalnej infrastruktury. Największym wyzwaniem będzie zadbanie o ich wytwarzanie w sposób zrównoważony.

Gaz ziemny skroplony (LNG) i sprężony (CNG)
LNG jest stosowany w transporcie wodnym, zarówno morskim, jak i śródlądowym. Infrastruktura umożliwiająca statkom korzystanie z LNG znajduje się na początkowym etapie rozwoju. Jedynie Szwecja posiada niewielki obiekt do bunkrowania LNG dla statków morskich, budowę planuje kilka innych państw członkowskich.

Skroplony gaz ziemny jest jednak również stosowany w ciężarówkach, jednak w UE jest zaledwie 38 stacji tego typu. Komisja proponuje, by do 2020 r. stacje znajdowały co 400 km się przy drogach transeuropejskiej sieci bazowej.

CNG
Sprężony gaz ziemny jest stosowany głównie w samochodach. Obecnie paliwo to wykorzystywane jest w milionie pojazdów – co stanowi 0,5 proc. floty. Do 2020 r. przemysł planuje dziesięciokrotne zwiększenie tej liczby. Zgodnie z wnioskiem Komisji do 2020 r. publicznie dostępne punkty uzupełniania paliwa, podlegające jednakowym normom, mają zostać udostępnione w całej Europie w odstępach nie większych niż 150 km.

LPG
Skroplony gaz ropopochodny. W odniesieniu do tego paliwa nie przewiduje się żadnych działań, gdyż istnieje już podstawowa infrastruktura.

Państwa członkowskie będą mogły wprowadzić powyższe zmiany w życie bez konieczności angażowania wydatków publicznych – poprzez zmianę miejscowych przepisów, tak aby przyciągnąć inwestorów prywatnych i zmienić nastawienie do tego typu pojazdów. Wsparcie UE jest już dostępne w ramach funduszy TEN-T, Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych.

Podobne wiadomości:

Volkswagen XL1: hybryda jakiej nie było

auto motor i sport 0000-00-00

Ile może palić najnowszy, krótko-seryjny model Volkswagena?

Paliwo najtańsze od lat!

Paliwo najtańsze od lat!

Aktualności 2016-02-02

Komentuj:

Brak komentarzy! Wypowiedz się, jako pierwszy!

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
Nie masz dowodu i polisy OC? Nie dostaniesz mandatu
Nie masz dowodu i polisy OC? Nie dostaniesz mandatu
Już niedługo nie będziemy musieli wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego i poświadczenia polisy OC. Po wielu zapowiedziach i obietnicach posłowie w końcu przegłosowali zmiany w prawie.