Serwis redagowany przez: Auto motor i sport
Serwis redagowany przez: Auto motor i sport
mojeauto.pl > motogazeta > Aktualności > Mikołaj w mojeauto.pl

Mikołaj w mojeauto.pl

Dziś mikołajki, a więc nie może obejść się bez prezentów. Żeby jednak nie było za łatwo, przygotowaliśmy jedno króciutkie pytanie konkursowe. Wystarczy znaleźć poprawną odpowiedź, wysłać ją do nas i już można liczyć na nagrodę. Kto pierwszy, ten lepszy.

Mikołaj w mojeauto.pl

Od prawie dwóch miesięcy na naszym redakcyjnym parkingu można zobaczyć Chevroleta Orlando, który przebywa u nas na teście długodystansowym (trzymiesięcznym). Choć określenie, że można go zobaczyć, jest nieco przesadzone, bowiem tak naprawdę nasz Chevrolet niemal non stop znajduje się w podróży. I właśnie z bohaterem naszego długiego dystansu wiąże się nasze pytanie konkursowe.


Ile dokładnie kosztuje testowana przez nas wersja Chevroleta Orlando? (Mowa tu o cenie bez wyposażenia dodatkowego.)


Poprawną odpowiedź proszę przesłać na adres konkurs@mojeauto.pl.

Aby nieco ułatwić to i tak łatwe zadanie, no ale w końcu dzisiaj jest Mikołaj, poniżej zamieszczamy podpowiedzi. Choć mamy przekonanie, graniczące z pewnością, że i bez tego byście sobie pierwszorzędnie poradzili.

 

 

A zatem, zapraszamy do zabawy i do odpowiadania na pytanie!Regulamin Konkursu:

1. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie jest Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-324 Poznań, przy ul. Marcelińskiej 90, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268796, o kapitale zakładowym w 33 474 500 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272525995 ( dalej zwana „Organizatorem”).

2. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy użytkownik serwisu internetowego mojeauto.pl, posiadający zdolność do czynności prawnych i zamieszkujący na terenie RP.

3. Udział w konkursie polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie, jakie zostało zamieszczone w serwisie mojeauto.pl w dniu 06 grudnia 2011 r. Odpowiedź na pytanie należy udzielić, wysyłając wiadomość e-mail na adres konkurs@mojeauto.pl. Nagrody otrzyma dwadzieścia pierwszych osób, które prawidłowo udzielą odpowiedzi na zadane pytanie. Czas trwania konkursu: 06.12.2011 – 09.12.2011.

4. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o fakcie otrzymania nagrody przy pomocy wiadomości wysyłanej drogą elektroniczną do dnia 12.12.2011 r. Zwycięzca w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od otrzymania wiadomości, o której mowa powyżej, zobowiązany jest podać Organizatorowi wszelkie dane potrzebne do przesłania nagrody. W przypadku braku kontaktu ze strony zwycięzcy nagrodę otrzymuje kolejny użytkownik, który w danej edycji udzielił prawidłowej odpowiedzi. Nagroda zostanie przesłana zwycięzcy na podany przez niego adres w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników edycji, w której wygrał nagrodę. Osobom nagrodzonym nie przysługuje wymiana nagród na gotówkę

5. Każdy użytkownik może wziąć udział  w konkursie tylko raz.

6. Nagrodami w konkursie są zestawy składające się z:
- kubek termiczny, brelok, długopis, smycz - 12 pierwszych osób
- kubek termiczny, długopis, brelok - 8 kolejnych osób

7. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora/fundatora nagrody.

8. Wszelkie zobowiązania podatkowe wynikające z tytułu otrzymania nagrody obciążają zwycięzcę danej edycji konkursu.

9. Biorący udział w konkursie zgadzają się na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celach realizacji konkursu oraz marketingowych, a także na otrzymywanie informacji handlowych droga elektroniczną od Organizatora oraz podmiotów współpracujących. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w konkursie. Każdy uczestnik konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.)

10. Zwycięzcy konkursu zgadzają się na publikację imienia i nazwiska oraz wizerunku w serwisach internetowych należących do Organizatora oraz podmiotów współpracujących.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z doręczeniem nagrody przez pocztę lub podmiot, świadczący usługi kurierskie, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe oraz ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe.

12. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w dowolnym czasie bez podania przyczyny.

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem maja zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

14. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

15. Reklamacje, w formie zgłoszenia reklamacyjnego dotyczącego konkursu, mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 7 dni od chwili zakończenia konkursu. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym na adres: Grupa Allegro sp. z o.o., Zespół mojeauto.pl, ul. Racławicka 15/19, 53-145 Wrocław. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w podanym wyżej terminie i na podany wyżej adres.

16. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne dane Reklamującego, a także wskazanie podstaw reklamacji wraz z uzasadnieniem. Reklamacje rozpatruje Organizator w ciągu 14 dni od dnia przesłania przez Reklamującego zgłoszenia reklamacyjnego. Za dzień przesłania uważa się datę wysłania przez Reklamującego listu poleconego zawierającego zgłoszenie reklamacyjne. O wyniku reklamacji Reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej listem poleconym, wysłanym na adres Reklamującego.

17. Po wyczerpaniu postępowania, określonego w niniejszym paragrafie, wszelkie spory mogą być rozpatrywane wyłącznie na drodze postępowania sądowego. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Zobacz koniecznie: Wszystko o Chevrolet
Tematy w artykule: Chevrolet konkurs

Podobne wiadomości:

Twoje patenty Simply Clever na długą podróż - wyniki konkursu

Twoje patenty Simply Clever na długą podróż -...

Aktualności 2016-07-07

Konkurs - Twoje patenty simply clever na długą podróż

Konkurs - Twoje patenty simply clever na...

Aktualności 2016-06-24

Komentuj:

Brak komentarzy! Wypowiedz się, jako pierwszy!

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
Autostrada A4 na Podkarpaciu bez utrudnień
Autostrada A4 na Podkarpaciu bez utrudnień
Na początku września oddano do ruchu wiadukt na autostradzie A4 na odcinku od węzła Rzeszów Wschód do węzła Jarosław Zachód.
Rozpoznaj modele Skody i wygraj Rozpoznaj modele Skody i wygraj