mojeauto.pl > motogazeta > Aktualności > Mikołaj w mojeauto.pl

Mikołaj w mojeauto.pl

Dziś mikołajki, a więc nie może obejść się bez prezentów. Żeby jednak nie było za łatwo, przygotowaliśmy jedno króciutkie pytanie konkursowe. Wystarczy znaleźć poprawną odpowiedź, wysłać ją do nas i już można liczyć na nagrodę. Kto pierwszy, ten lepszy.

Mikołaj w mojeauto.pl

Od prawie dwóch miesięcy na naszym redakcyjnym parkingu można zobaczyć Chevroleta Orlando, który przebywa u nas na teście długodystansowym (trzymiesięcznym). Choć określenie, że można go zobaczyć, jest nieco przesadzone, bowiem tak naprawdę nasz Chevrolet niemal non stop znajduje się w podróży. I właśnie z bohaterem naszego długiego dystansu wiąże się nasze pytanie konkursowe.


Ile dokładnie kosztuje testowana przez nas wersja Chevroleta Orlando? (Mowa tu o cenie bez wyposażenia dodatkowego.)


Poprawną odpowiedź proszę przesłać na adres konkurs@mojeauto.pl.

Aby nieco ułatwić to i tak łatwe zadanie, no ale w końcu dzisiaj jest Mikołaj, poniżej zamieszczamy podpowiedzi. Choć mamy przekonanie, graniczące z pewnością, że i bez tego byście sobie pierwszorzędnie poradzili.

 

 

A zatem, zapraszamy do zabawy i do odpowiadania na pytanie!Regulamin Konkursu:

1. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie jest Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-324 Poznań, przy ul. Marcelińskiej 90, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268796, o kapitale zakładowym w 33 474 500 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272525995 ( dalej zwana „Organizatorem”).

2. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy użytkownik serwisu internetowego mojeauto.pl, posiadający zdolność do czynności prawnych i zamieszkujący na terenie RP.

3. Udział w konkursie polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie, jakie zostało zamieszczone w serwisie mojeauto.pl w dniu 06 grudnia 2011 r. Odpowiedź na pytanie należy udzielić, wysyłając wiadomość e-mail na adres konkurs@mojeauto.pl. Nagrody otrzyma dwadzieścia pierwszych osób, które prawidłowo udzielą odpowiedzi na zadane pytanie. Czas trwania konkursu: 06.12.2011 – 09.12.2011.

4. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o fakcie otrzymania nagrody przy pomocy wiadomości wysyłanej drogą elektroniczną do dnia 12.12.2011 r. Zwycięzca w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od otrzymania wiadomości, o której mowa powyżej, zobowiązany jest podać Organizatorowi wszelkie dane potrzebne do przesłania nagrody. W przypadku braku kontaktu ze strony zwycięzcy nagrodę otrzymuje kolejny użytkownik, który w danej edycji udzielił prawidłowej odpowiedzi. Nagroda zostanie przesłana zwycięzcy na podany przez niego adres w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników edycji, w której wygrał nagrodę. Osobom nagrodzonym nie przysługuje wymiana nagród na gotówkę

5. Każdy użytkownik może wziąć udział  w konkursie tylko raz.

6. Nagrodami w konkursie są zestawy składające się z:
- kubek termiczny, brelok, długopis, smycz - 12 pierwszych osób
- kubek termiczny, długopis, brelok - 8 kolejnych osób

7. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora/fundatora nagrody.

8. Wszelkie zobowiązania podatkowe wynikające z tytułu otrzymania nagrody obciążają zwycięzcę danej edycji konkursu.

9. Biorący udział w konkursie zgadzają się na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celach realizacji konkursu oraz marketingowych, a także na otrzymywanie informacji handlowych droga elektroniczną od Organizatora oraz podmiotów współpracujących. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w konkursie. Każdy uczestnik konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.)

10. Zwycięzcy konkursu zgadzają się na publikację imienia i nazwiska oraz wizerunku w serwisach internetowych należących do Organizatora oraz podmiotów współpracujących.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z doręczeniem nagrody przez pocztę lub podmiot, świadczący usługi kurierskie, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe oraz ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe.

12. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w dowolnym czasie bez podania przyczyny.

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem maja zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

14. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

15. Reklamacje, w formie zgłoszenia reklamacyjnego dotyczącego konkursu, mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 7 dni od chwili zakończenia konkursu. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym na adres: Grupa Allegro sp. z o.o., Zespół mojeauto.pl, ul. Racławicka 15/19, 53-145 Wrocław. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w podanym wyżej terminie i na podany wyżej adres.

16. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne dane Reklamującego, a także wskazanie podstaw reklamacji wraz z uzasadnieniem. Reklamacje rozpatruje Organizator w ciągu 14 dni od dnia przesłania przez Reklamującego zgłoszenia reklamacyjnego. Za dzień przesłania uważa się datę wysłania przez Reklamującego listu poleconego zawierającego zgłoszenie reklamacyjne. O wyniku reklamacji Reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej listem poleconym, wysłanym na adres Reklamującego.

17. Po wyczerpaniu postępowania, określonego w niniejszym paragrafie, wszelkie spory mogą być rozpatrywane wyłącznie na drodze postępowania sądowego. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Zobacz koniecznie: Wszystko o Chevrolet
Tematy w artykule: Chevrolet konkurs

Podobne wiadomości:

Aveo, Linea, Thalia – dużo potrafią

auto motor i sport 0000-00-00

Mimo ewidentnych przewag, nie cieszą się takim wzięciem jak porównywalne cenowo lub nawet droższe małe hatchbacki. W teście porównawczym najmniejsze i jedne z najtańszych sedanów - Aveo, Linea i Thalia.

Konkurs - czy dobrze znasz markę Skoda?

Konkurs - czy dobrze znasz markę Skoda?

Aktualności 2016-05-19

Komentuj:

Brak komentarzy! Wypowiedz się, jako pierwszy!

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
Nie masz dowodu i polisy OC? Nie dostaniesz mandatu
Nie masz dowodu i polisy OC? Nie dostaniesz mandatu
Już niedługo nie będziemy musieli wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego i poświadczenia polisy OC. Po wielu zapowiedziach i obietnicach posłowie w końcu przegłosowali zmiany w prawie.