mojeauto.pl > motogazeta > Aktualności > Nastroje przedsiębiorców 2006

Nastroje przedsiębiorców 2006

Krajowa Izba Gospodarcza przeprowadziła badanie nastrojów polskich przedsiębiorców w 2006 roku i ich oczekiwań na przyszły rok. W ten sposób powstała „mapa klimatu biznesowego”.

Zaufanie biznesowe – ogólna ocena klimatu gospodarczego

Nastroje polskich przedsiębiorców są znacząco niższe od średniej wszystkich krajów Europy i uległy znaczącemu pogorszeniu w stosunku do ubiegłego roku. Tymczasem poprawiająca się koniunktura w Europie oraz dobre wyniki w eksporcie większości krajów europejskich, w tym dużych gospodarek, wpłynęły pozytywnie na nastroje przedsiębiorców. Najwięcej optymizmu mają zwłaszcza ci z Danii, Łotwy oraz Szwecji. Spośród dużych gospodarek UE, najlepsze nastroje wykazują przedsiębiorcy z Wielkiej Brytanii. Tylko na Węgrzech i Słowacji większość przedsiębiorców przewiduje pogorszenie warunków do prowadzenia biznesu (ujemne wskaźniki).

W bieżącym roku tylko co piąty polski przedsiębiorca stwierdził, że poprawiły się warunki gospodarowania dla firm, nieco więcej (27,6%) badanych stwierdziło pogorszenie, a ponad połowa (52%) nie odnotowała żadnych zmian.

Rok temu, gdy badaniu towarzyszyła kampania wyborcza, przedsiębiorcy wyrażali nadzieję na realizację adresowanych do nich postulatów wyborczych zawartych w programach startujących partii. Brak realizacji wielu z tych postulatów widać w raczej umiarkowanych oczekiwaniach, jakie mają firmy na rok 2007. Jedynie 30% firm liczy na poprawę otoczenia biznesu, połowa nie spodziewa się żadnych zmian, a co piąta firma liczy się z pogorszeniem warunków do gospodarowania.

Oczekiwania w stosunku do otoczenia biznesowego wyraźnie odstają od oczekiwań co do planowanych wyników firm. Jak widać, dobra koniunktura w gospodarce nie przekłada się wprost na dobre oceny klimatu biznesowego.


Całkowite obroty

W tym roku 67,8% polskich firm odnotowało wzrost obrotów wobec niecałych 10% firm, którym obroty zmalały. Blisko 75% badanych firm oczekuje wzrostu swoich obrotów w roku przyszłym. Porównanie oczekiwań sprzed roku z oczekiwaniami w tegorocznym badaniu wskazuje na wzrost optymizmu firm w stosunku do spodziewanych obrotów w kolejnym roku. Jeśli chodzi o całkowite obroty firm europejskich w 2007 roku, to oczekiwania są pozytywne, tak samo jak i ocena tegorocznych wyników.

EUROCHAMBRES tłumaczy ten spory wzrost optymizmu w Europie dobrym rokiem bieżącym, który przyniósł wzrost produkcji w Europie przy niskiej inflacji. Zarówno popyt inwestycyjny w krajach objętych badaniem, jak i możliwości eksportu poza te kraje powinny się utrzymać na wysokim poziomie w roku 2007.


Sprzedaż krajowa

W polskich wynikach za mijający rok, w którym 63,5% firm zanotowało wzrost sprzedaży krajowej, widać wzrost popytu krajowego, którego brakowało w latach poprzednich. Ponad 66% badanych firm przewiduje wzrost sprzedaży krajowej w 2007 roku wobec niecałych 6% firm, które liczą się ze spadkiem tej sprzedaży. Porównanie oczekiwań firm na 2007 rok z oczekiwaniami firm sprzed roku wskazuje na wyraźny wzrost optymizmu, jeśli chodzi o sprzedaż krajową.

Europejscy przedsiębiorcy w bieżącym roku zwiększyli swoją sprzedaż na krajowych rynkach, co jest związane z tym, że popyt inwestycyjny i konsumpcyjny jest na dobrym poziomie. Co bardzo ważne – po raz pierwszy od 2000 roku – znacznie wzrosła sprzedaż firm niemieckich. Stąd, w porównaniu z poprzednim badaniem, oczekiwania na rok przyszły są bardziej optymistyczne.


Eksport

Oczekiwania polskich eksporterów co do wzrostu eksportu w 2007 są na poziomie nieco niższym od średniej ze wszystkich krajów. W Europie nadzieje eksporterów są tymczasem ogólnie pozytywne, bowiem wskaźniki wszystkich państw są dodatnie, a średnia przewaga firm przewidujących wzrost sprzedaży eksportowej nad przewidującymi spadek wynosi 35%.

Na te dość dobre wyniki wpływ miała utrzymująca się dobra koniunktura w gospodarce europejskiej jak również wzrost popytu na europejskie dobra ze strony szybko rosnących gospodarek jak Chiny czy Indie.

Eksport nadal wykazuje dynamikę wzrostową i wykazuje dodatni wpływ na wyniki firm europejskich, choć jego wzrost w bieżącym roku jest generalnie nieco mniejszy, niż przewidywały to firmy ankietowane w roku 2005. Poziom optymizmu na 2007 rok, jeśli chodzi o wzrost eksportu, jest w Europie znacząco wyższy niż w roku ubiegłym.


Zatrudnienie

Rok 2006 przyniósł wzrost zatrudnienia w ponad 60% z badanych polskich firm, podczas gdy liczba zatrudnionych nie zmieniła się w ponad jednej czwartej firm, a zredukować personel musiało niemal 13% firm.

W przeciwieństwie do umiarkowanego optymizmu w przewidywaniach zeszłorocznych,
w aktualnym badaniu wyraźnie większy odsetek firm przewiduje zatrudnianie nowych pracowników w roku 2007 – 44,2%. Przewaga firm planujących zwiększać zatrudnianie nad tymi, które będą redukować personel w roku następnym, wzrosła w tym roku do poziomu ok. +39%, w porównaniu z ok. +26% w badaniu poprzednim.

W wynikach ogólnoeuropejskich również widać znaczący wzrost oczekiwań co do zwiększenia liczby zatrudnionych w firmach w stosunku do zeszłego roku. Ma to związek z ogólnie coraz lepszą sytuacją gospodarczą w Europie.


Inwestycje
 
W ubiegłorocznym badaniu polskich przedsiębiorstw ponad 48% firm przewidywało wzrost inwestycji w roku 2006, co sprawdziło się w rzeczywistości, gdyż w bieżącym roku wzrost nakładów inwestycyjnych odnotowało prawie 51% ankietowanych. Na przyszły rok wzrost poziomu inwestycji w swoich firmach przewiduje 56,6% ankietowanych, a tylko 6,6% firm zmniejszy poziom inwestowania, co daje zadowalający wskaźnik przewagi wynoszący +50%. Jest to bardzo ważny wynik, świadczy bowiem o tym, że rzeczywiście ruszają inwestycje w polskich firmach na większą niż dotąd skalę.

Poziom oczekiwań na rok 2007 różni się znacząco w poszczególnych krajach objętych badaniem, choć generalnie zanotowano wzrost optymizmu. Nowe kraje członkowskie wykazują większy optymizm, jeśli chodzi o wzrost inwestycji w przyszłym roku, niż kraje „starej UE”.

--------------------

W ankiecie KIG udział wzięły 2222 firmy. Badanie jest częścią projektu European Economic Survey realizowanego we wszystkich krajach Unii Europejskiej przez narodowe izby gospodarcze zrzeszone w Eurochambres (Stowarzyszenie Europejskich Izb Przemysłowo-Handlowych). W tegorocznej edycji wzięło udział ok. 78 tys. firm z 27 krajów – w tym z 23 krajów członkowskich oraz Bułgarii, Rumunii, Chorwacji i Turcji (w tym roku do badania nie przystąpiły Belgia i Irlandia).


Przeczytaj także:

Problemy (polskiej) branży motoryzacyjnej (2006-06-02)

Bariery rozwoju firm (2006-06-02)

Przedsiębiorczość w Polsce 2006 (2006-08-30)

Nadal rośnie zatrudnienie w motoryzacji (2006-07-25)

 

 

 

 

Tematy w artykule: gospodarka

Podobne wiadomości:

Czy autonomiczne samochody podniosą podatki?

Czy autonomiczne samochody podniosą podatki?

Aktualności 2015-07-16

PAIiIZ: 34 projekty inwestycyjne motobranży

PAIiIZ: 34 projekty inwestycyjne motobranży

Aktualności 2014-03-19

Komentuj:

Brak komentarzy! Wypowiedz się, jako pierwszy!

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
Nowe Audi A6 - znamy polskie ceny
Nowe Audi A6 - znamy polskie ceny
Importer niemieckiej marki opublikował właśnie cennik nowego Audi A6. Samochód będzie dostępny na początek w silnikiem benzynowym i wysokoprężnym. Cennik otwiera kwota 296 600 zł.