mojeauto.pl > motogazeta > Aktualności > Nastroje przedsiębiorców 2006

Nastroje przedsiębiorców 2006

Krajowa Izba Gospodarcza przeprowadziła badanie nastrojów polskich przedsiębiorców w 2006 roku i ich oczekiwań na przyszły rok. W ten sposób powstała „mapa klimatu biznesowego”.

Zaufanie biznesowe – ogólna ocena klimatu gospodarczego

Nastroje polskich przedsiębiorców są znacząco niższe od średniej wszystkich krajów Europy i uległy znaczącemu pogorszeniu w stosunku do ubiegłego roku. Tymczasem poprawiająca się koniunktura w Europie oraz dobre wyniki w eksporcie większości krajów europejskich, w tym dużych gospodarek, wpłynęły pozytywnie na nastroje przedsiębiorców. Najwięcej optymizmu mają zwłaszcza ci z Danii, Łotwy oraz Szwecji. Spośród dużych gospodarek UE, najlepsze nastroje wykazują przedsiębiorcy z Wielkiej Brytanii. Tylko na Węgrzech i Słowacji większość przedsiębiorców przewiduje pogorszenie warunków do prowadzenia biznesu (ujemne wskaźniki).

W bieżącym roku tylko co piąty polski przedsiębiorca stwierdził, że poprawiły się warunki gospodarowania dla firm, nieco więcej (27,6%) badanych stwierdziło pogorszenie, a ponad połowa (52%) nie odnotowała żadnych zmian.

Rok temu, gdy badaniu towarzyszyła kampania wyborcza, przedsiębiorcy wyrażali nadzieję na realizację adresowanych do nich postulatów wyborczych zawartych w programach startujących partii. Brak realizacji wielu z tych postulatów widać w raczej umiarkowanych oczekiwaniach, jakie mają firmy na rok 2007. Jedynie 30% firm liczy na poprawę otoczenia biznesu, połowa nie spodziewa się żadnych zmian, a co piąta firma liczy się z pogorszeniem warunków do gospodarowania.

Oczekiwania w stosunku do otoczenia biznesowego wyraźnie odstają od oczekiwań co do planowanych wyników firm. Jak widać, dobra koniunktura w gospodarce nie przekłada się wprost na dobre oceny klimatu biznesowego.


Całkowite obroty

W tym roku 67,8% polskich firm odnotowało wzrost obrotów wobec niecałych 10% firm, którym obroty zmalały. Blisko 75% badanych firm oczekuje wzrostu swoich obrotów w roku przyszłym. Porównanie oczekiwań sprzed roku z oczekiwaniami w tegorocznym badaniu wskazuje na wzrost optymizmu firm w stosunku do spodziewanych obrotów w kolejnym roku. Jeśli chodzi o całkowite obroty firm europejskich w 2007 roku, to oczekiwania są pozytywne, tak samo jak i ocena tegorocznych wyników.

EUROCHAMBRES tłumaczy ten spory wzrost optymizmu w Europie dobrym rokiem bieżącym, który przyniósł wzrost produkcji w Europie przy niskiej inflacji. Zarówno popyt inwestycyjny w krajach objętych badaniem, jak i możliwości eksportu poza te kraje powinny się utrzymać na wysokim poziomie w roku 2007.


Sprzedaż krajowa

W polskich wynikach za mijający rok, w którym 63,5% firm zanotowało wzrost sprzedaży krajowej, widać wzrost popytu krajowego, którego brakowało w latach poprzednich. Ponad 66% badanych firm przewiduje wzrost sprzedaży krajowej w 2007 roku wobec niecałych 6% firm, które liczą się ze spadkiem tej sprzedaży. Porównanie oczekiwań firm na 2007 rok z oczekiwaniami firm sprzed roku wskazuje na wyraźny wzrost optymizmu, jeśli chodzi o sprzedaż krajową.

Europejscy przedsiębiorcy w bieżącym roku zwiększyli swoją sprzedaż na krajowych rynkach, co jest związane z tym, że popyt inwestycyjny i konsumpcyjny jest na dobrym poziomie. Co bardzo ważne – po raz pierwszy od 2000 roku – znacznie wzrosła sprzedaż firm niemieckich. Stąd, w porównaniu z poprzednim badaniem, oczekiwania na rok przyszły są bardziej optymistyczne.


Eksport

Oczekiwania polskich eksporterów co do wzrostu eksportu w 2007 są na poziomie nieco niższym od średniej ze wszystkich krajów. W Europie nadzieje eksporterów są tymczasem ogólnie pozytywne, bowiem wskaźniki wszystkich państw są dodatnie, a średnia przewaga firm przewidujących wzrost sprzedaży eksportowej nad przewidującymi spadek wynosi 35%.

Na te dość dobre wyniki wpływ miała utrzymująca się dobra koniunktura w gospodarce europejskiej jak również wzrost popytu na europejskie dobra ze strony szybko rosnących gospodarek jak Chiny czy Indie.

Eksport nadal wykazuje dynamikę wzrostową i wykazuje dodatni wpływ na wyniki firm europejskich, choć jego wzrost w bieżącym roku jest generalnie nieco mniejszy, niż przewidywały to firmy ankietowane w roku 2005. Poziom optymizmu na 2007 rok, jeśli chodzi o wzrost eksportu, jest w Europie znacząco wyższy niż w roku ubiegłym.


Zatrudnienie

Rok 2006 przyniósł wzrost zatrudnienia w ponad 60% z badanych polskich firm, podczas gdy liczba zatrudnionych nie zmieniła się w ponad jednej czwartej firm, a zredukować personel musiało niemal 13% firm.

W przeciwieństwie do umiarkowanego optymizmu w przewidywaniach zeszłorocznych,
w aktualnym badaniu wyraźnie większy odsetek firm przewiduje zatrudnianie nowych pracowników w roku 2007 – 44,2%. Przewaga firm planujących zwiększać zatrudnianie nad tymi, które będą redukować personel w roku następnym, wzrosła w tym roku do poziomu ok. +39%, w porównaniu z ok. +26% w badaniu poprzednim.

W wynikach ogólnoeuropejskich również widać znaczący wzrost oczekiwań co do zwiększenia liczby zatrudnionych w firmach w stosunku do zeszłego roku. Ma to związek z ogólnie coraz lepszą sytuacją gospodarczą w Europie.


Inwestycje
 
W ubiegłorocznym badaniu polskich przedsiębiorstw ponad 48% firm przewidywało wzrost inwestycji w roku 2006, co sprawdziło się w rzeczywistości, gdyż w bieżącym roku wzrost nakładów inwestycyjnych odnotowało prawie 51% ankietowanych. Na przyszły rok wzrost poziomu inwestycji w swoich firmach przewiduje 56,6% ankietowanych, a tylko 6,6% firm zmniejszy poziom inwestowania, co daje zadowalający wskaźnik przewagi wynoszący +50%. Jest to bardzo ważny wynik, świadczy bowiem o tym, że rzeczywiście ruszają inwestycje w polskich firmach na większą niż dotąd skalę.

Poziom oczekiwań na rok 2007 różni się znacząco w poszczególnych krajach objętych badaniem, choć generalnie zanotowano wzrost optymizmu. Nowe kraje członkowskie wykazują większy optymizm, jeśli chodzi o wzrost inwestycji w przyszłym roku, niż kraje „starej UE”.

--------------------

W ankiecie KIG udział wzięły 2222 firmy. Badanie jest częścią projektu European Economic Survey realizowanego we wszystkich krajach Unii Europejskiej przez narodowe izby gospodarcze zrzeszone w Eurochambres (Stowarzyszenie Europejskich Izb Przemysłowo-Handlowych). W tegorocznej edycji wzięło udział ok. 78 tys. firm z 27 krajów – w tym z 23 krajów członkowskich oraz Bułgarii, Rumunii, Chorwacji i Turcji (w tym roku do badania nie przystąpiły Belgia i Irlandia).


Przeczytaj także:

Problemy (polskiej) branży motoryzacyjnej (2006-06-02)

Bariery rozwoju firm (2006-06-02)

Przedsiębiorczość w Polsce 2006 (2006-08-30)

Nadal rośnie zatrudnienie w motoryzacji (2006-07-25)

 

 

 

 

Tematy w artykule: gospodarka

Podobne wiadomości:

PAIiIZ: 34 projekty inwestycyjne motobranży

PAIiIZ: 34 projekty inwestycyjne motobranży

Aktualności 2014-03-19

Pracodawcy szukają wykwalifikowanych pracowników

Pracodawcy szukają wykwalifikowanych...

Aktualności 2014-08-05

Komentuj:

Brak komentarzy! Wypowiedz się, jako pierwszy!

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
Borgward wraca na rynek europejski
Borgward wraca na rynek europejski
Już niebawem na polskim rynku motoryzacyjnym może się pojawić nowy gracz. Niemiecka marka Borgward po latach wraca do gry. Pierwszym modelem będzie duży SUV – BX7.