mojeauto.pl > motogazeta > Aktualności > Nowe wymogi dla kierowców i firm transportowych

Nowe wymogi dla kierowców i firm transportowych

Zgodnie z nowelizacją ustawy o transporcie drogowym i ustawy o ruchu drogowym każdy kierowca ubiegający się o zatrudnienie po raz pierwszy na stanowisku kierowcy będzie obowiązany ukończyć kwalifikację wstępną w zakresie odpowiednim do pojazdu, którym zamierza wykonywać przewozy - poinformowało na swoich stronach Ministerstwo Transportu.

Nowe wymogi dla kierowców i firm transportowych
3 stycznia 2007 roku weszła w życie ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym i ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 235 poz. 1701). Celem tej ustawy jest implementacja do polskiego systemu prawnego postanowień dyrektywy 2003/59 z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji oraz okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób zmieniającej rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylającej dyrektywę Rady 76/914/WEG.

Kierowca, który przed 10 września 2008 r. uzyskał prawo jazdy kategorii D1, D1+E, D lub D+E będzie zwolniony z obowiązku ukończenia kwalifikacji wstępnej. W przypadku kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C lub C+E termin ten jest dłuższy o 1 rok, czyli do 10 września 2009 r.

W zakresie kwalifikacji wstępnej w ustawie przyjęto, że kierowca będzie obowiązany brać udział w kursie kwalifikacyjnym zakończonym testem. Test kwalifikacyjny, który zakończy kwalifikację wstępną będzie przeprowadzany w ośrodkach szkolenia przez komisję powołaną przez wojewodę. Szkolenie okresowe kierowców, zgodnie z przepisami ustawy będzie odbywało się w ośrodkach szkolenia, w formie kursu okresowego co pięć lat. Możliwe jest także szkolenie okresowe rozłożone na etapy. Po zakończeniu kursu ośrodek będzie wydawał świadectwo kwalifikacji zawodowej. Ustawa zmienia również obecnie obowiązujące przepisy w zakresie częstotliwości obowiązkowych badań lekarskich i psychologicznych kierowców wykonujących przewóz drogowy. Badania te obecnie wykonywane są w zależności od wieku kierowcy do 55 roku - co 5 lat; od 56 roku do 65 – co 2 lata; powyżej 65 roku – corocznie. Ustawa zakłada, że badania lekarskie i psychologiczne będą wykonywane do 60 roku co 5 lat; powyżej 60 roku - co 30 miesięcy.

Zgodnie z przepisami dyrektywy szkolenie w zakresie kwalifikacji wstępnej będzie wynosiło minimum 280 godzin, a szkolenie w zakresie kwalifikacji okresowej minimum 30 godzin.
Zmiana art. 140 ustawy jest zmianą formalną gdyż usunięcie z art. 124 w ust. 1 pkt 1, dotyczącego świadectw kwalifikacji spowodowało przesunięcie numeracji, której nie uwzględniono w art. 140, pozbawiając tym sankcji za nie poddanie się badaniu psychologicznemu osoby skierowanej przez organ kontroli ruchu drogowego.

Komentuj:

Brak komentarzy! Wypowiedz się, jako pierwszy!

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
Nie masz dowodu i polisy OC? Nie dostaniesz mandatu
Nie masz dowodu i polisy OC? Nie dostaniesz mandatu
Już niedługo nie będziemy musieli wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego i poświadczenia polisy OC. Po wielu zapowiedziach i obietnicach posłowie w końcu przegłosowali zmiany w prawie.