mojeauto.pl > motogazeta > Aktualności > Paliwa znowu gorszej jakości

Paliwa znowu gorszej jakości

Zeszłoroczne wyniki kontroli jakości paliw na stacjach w naszym kraju wykazały, że ponownie pogorszyła się jakość paliw ciekłych. Jak wykazała Inspekcja Handlowa najgorzej wypadły wyniki oleju napędowego.

Paliwa znowu gorszej jakości
4,14 proc. spośród wszystkich skontrolowanych próbek paliw nie spełniało norm jakościowych. Rok wcześniej ten odsetek paliw o złej jakości wyniósł 2,99 proc.

A złe jakościowo paliwo to zagrożenie dla naszego auta, przede wszystkim dla jego silnika. W najlepszym przypadku może się skończyć na większym spalaniu, pogorszeniu mogą ulec parametry silnika, a w ostateczności może także dojść do uszkodzenia silnika. W efekcie to użytkownik samochodu ponosi koszty późniejszej naprawy i pogorszenia komfortu jazdy.

Inspektorzy Inspekcji Handlowej kontrolują niemal wszystkie rodzaje paliw dostępne na rynku - olej napędowy, benzynę, gaz LPG, biopaliwa. Obowiązująca od sześciu lat ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw pozwala na kontrolę na każdym etapie dystrybucji – od wytwórcy poprzez magazyny, hurtownie, transport aż po stacje paliwowe. W 2012 roku łącznie pobrano 1337 próbek z 1162 stacji, hurtowni, pobranych od producentów, magazynujących i transportujących paliwa. W tym roku na wniosek policji sprawdzono także dwie autocysterny transportujące paliwo.

Stacje wybrane losowo
Jak pokazuje raport z losowych kontroli przeprowadzonych w 2012 roku, pogorszyła się jakość paliw ciekłych na stacjach benzynowych – 4,14 proc. przebadanych próbek nie spełniało norm (rok wcześniej było to 2,99 proc.). Poprawiła się jakość wlewanej do baków benzyny – 1,43 proc. przebadanych próbek (rok wcześniej 2,64 proc.). Pogorszyła jakość oleju napędowego - wymaganiom nie odpowiadało 7,84 proc. próbek (w 2011 roku – 3,45 proc.).

Największe odstępstwa od norm jakościowych paliw ciekłych stwierdzono w województwach: lubuskim (15,79 proc.), warmińsko-mazurskim (11,11 proc.), opolskim (7,14 proc.) oraz łódzkim (6,67 proc.). Nieprawidłowości nie odnotowano w województwach podlaskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.

Przeprowadzona w 2012 roku losowa kontrola jakości gazu LPG wykazała nieprawidłowości w przypadku 1,03 proc. sprawdzonych próbek (rok wcześniej było to 1,8 proc.).

Inspekcja Handlowa sprawdzała też jakość oferowanych na rynku biopaliw ciekłych. Kontrola przeprowadzona na terenie całego kraju nie wykazała nieprawidłowości. W poprzednich latach było to odpowiednio: 5,83 proc. próbek w 2011, 12,5 proc. próbek w 2010 roku. Łącznie kontrolą objęto 39 stacji.

Stacje, na które napłynęły skargi
Inspekcja Handlowa przeprowadziła również kontrole stacji, na które napłynęły skargi kierowców, wytypowane przez organy ścigania oraz te, na których w poprzednich latach stwierdzono nieprawidłowości. Z pobranych 769 próbek oleju napędowego i benzyny na 679 stacjach, 89 zostało zakwestionowanych: 70 oleju napędowego (13,81 proc.) i 19 próbek benzyn (7,25 proc.). Zakwestionowano tylko 1 próbkę gazu LPG.

Kwestionowane parametry
W przypadku oleju napędowego najczęściej kwestionowano za niską temperaturę zapłonu oraz niedotrzymanie limitu zawartości siarki – wahał się on od 13,2 mg/kg do >1500 mg/kg przy normie max. 10 mg/kg. Norma dla temperatury zapłonu wynosi powyżej 55 st.C – tymczasem na niektórych stacjach wynosiła <40 st.C. Zbyt niska temperatura zapłonu stwarza niebezpieczeństwo wybuchu oparów oleju podczas nalewania paliwa z dystrybutora do baku. Duża ilość siarki natomiast przyczynia się do korozji silnika i zużycia jego niektórych elementów.

W przypadku benzyny najczęściej kwestionowano niedotrzymanie wymagań RON – badawczej liczby oktanowej. Zbyt niska liczba oktanowa może być powodem występowania w silniku spalania stukowego, co oznacza nieprawidłowy przebieg spalania, powodujący głośną i nierównomierną pracę silnika oraz większe zużycie paliwa. Często niedotrzymywano wymaganego limitu zawartości siarki, co powoduje skrócenie żywotności katalizatora, a w konsekwencji w wielu nowoczesnych silnikach zakłócenie pracy systemu sterowania dawką paliwa i problemy z właściwą pracą silnika. Istnieje także niebezpieczeństwo korozji silnika.

W przypadku gazu LPG najczęstsze naruszenia dotyczyły parametru badanie działania korodującego gazu LPG na miedź. Korozja powoduje m.in. uszkodzenie elementów silnika i szybsze zużywanie jego elementów.

Działania IH
W wyniku przeprowadzonych kontroli w 2012 r. IH skierowała do prokuratur 83 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Dotychczas wszczęto postępowania w 53 przypadkach - do sądów skierowano 6 aktów oskarżenia, 22 sprawy umorzono m.in. z powodu braku znamion przestępstwa, nie wykrycia sprawcy i znikomej szkodliwości czynu, 30 jest w toku. Obowiązujące przepisy przewidują surowe sankcje za obrót paliwem złej jakości – grzywnę w wysokości do 1 mln złotych lub karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Gdzie po pomoc
Jeżeli paliwo uszkodziło silnik, narażając konsumenta na koszty naprawy, powinniśmy złożyć reklamację u właściciela stacji, okazując dowód zakupu. Gdy nie zgodzi się on z naszym żądaniem, możemy dochodzić swoich praw na drodze sądowej, korzystając z bezpłatnej pomocy rzeczników konsumentów. O stacji, która sprzedaje paliwo złej jakości, można poinformować Urząd na specjalnym formularzu.

Jeżeli podczas tankowania do pełna dystrybutor na stacji paliw wskazał ilość paliwa o kilka litrów większą niż mieści się w baku pojazdu, zwróćmy się do Głównego Urzędu Miar. Inspektorzy Urzędu Miar mogą skontrolować wskazaną stację i sprawdzić, czy rzeczywiście licznik w dystrybutorze wskazuje nieprawidłową ilość tankowanego paliwa.

Podobne wiadomości:

Sprawdzono jakość paliwa w 2015 roku - wyniki kontroli

Sprawdzono jakość paliwa w 2015 roku - wyniki...

Aktualności 2016-04-13

Stacje benzynowe zamknięte w weekendy?

Stacje benzynowe zamknięte w weekendy?

Aktualności 2016-02-04

Komentuj:

lazik2 2013-04-05

@Hq-Aero-Dynamic_p zatankuj na stacji w Niemczech a odczujesz różnicę i to spora. Polskie paliwa w większości są niestety chrzczone.

Hq-Aero-Dynamic_p 2013-04-01

A które stacje dokładnie masz na myśli? Bo nie bardzo rozumiem o co chodzi,jakoś nie odczułem aby paliwa nagle się pogorszyły,są na takim samym poziomie.

~mam rozwiązanie 2013-03-25

zamknąć takie stacje na miesiąc, przy recydywie na dwa, trzy etc. i byłoby w trymiga po kłopocie

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
Żółte znaki na drogach - o co chodzi?
Żółte znaki na drogach - o co chodzi?
Od kilku dni w północno-wschodniej Polsce pojawiły się nowe, żółte znaki na których możemy zobaczyć np. czołg. Na szczęście zwykli kierowcy nie muszą się nimi przejmować. Są to informacje przeznaczone dla wojskowych.