mojeauto.pl > motogazeta > Aktualności > Paliwo średniej jakości

Paliwo średniej jakości

Z przyjętych przez Radę Ministrów raportów podsumowujących ubiegłoroczne kontrole wynika, że średnie wyniki kontroli jakości paliw mieszczą się w normach.

Niepokój wzbudza jednak fakt, że w obrocie znajduje się paliwo, w którym zawartość substancji szkodliwych dla ludzi i silnika jest kilkunastokrotnie przekroczona.

W komunikacie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, iż w ramach części krajowej systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych zbadano 3.395 próbek pobranych na 1.866 stacjach benzynowych. Średnio 11,2 proc. z nich nie spełniało wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu ministra gospodarki i pracy. Analizie poddano również 160 próbek pochodzących z 60 hurtowni paliw – stwierdzając przekroczenie parametrów w 17,5 proc. z nich.

Jak wynika z raportów, największe nieprawidłowości dotyczą oleju napędowego, zarówno na stacjach paliwowych, jak i w hurtowniach. Najczęściej kwestionowanymi parametrami były zawartość siarki (rekord stanowiło siedemnastokrotne przekroczenie normy – ponad 6.000 mg/kg przy dopuszczalnej wielkości 350 mg/kg), skład frakcyjny (rekord – ponad dwukrotne przekroczenie normy) oraz gęstość.

W przypadku benzyny bezołowiowej nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim prężności par, liczby oktanowej, zawartości siarki (rekordowe ponad sześciokrotne w benzynie bezołowiowej 95 oraz trzykrotne w benzynie bezołowiowej 98 przekroczenie normy), eterów i tlenu (rekord w obu przypadkach – czterokrotne przekroczenie normy).

Na podstawie zawiadomień Inspekcji Handlowej prokuratury do chwili obecnej wszczęły 287 postępowań przygotowawczych o przestępstwa polegające na obrocie paliwami niespełniającymi wymagań jakościowych. W 63 sprawach skierowano akty oskarżenia do sądów, 106 postępowań umorzono, w toku pozostają 103. Sądy wydały do dziś wyroki skazujące wobec 29 osób – 22 zostały ukarane grzywnami w wysokości od 200 do 6 tys. złotych, wobec sześciu orzeczono kary pozbawienia wolności w zawieszeniu.

Kontrole, oprócz części krajowej systemu, odbywają się również w ramach jego części europejskiej. Celem jest przede wszystkim uzyskanie danych statystycznych o jakości paliw. Różnice między obiema częściami systemu dotyczą kontrolowanych podmiotów (w europejskiej nie kontroluje się hurtowni), kryteriów ich wyboru (w części krajowej stacje wybiera się na przykład na podstawie skarg konsumentów bądź sygnałów z policji) oraz badanych parametrów (w części europejskiej bada się zawsze wszystkie, w części krajowej – wszystkie lub tylko wybrane).

W 2004 roku w ramach europejskiej części systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych zbadano 500 próbek, z których 5 proc. nie spełniało wymogów jakościowych. Raport w tej sprawie zostanie przekazany Komisji Europejskiej.

Komentuj:

Brak komentarzy! Wypowiedz się, jako pierwszy!

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
Żółte znaki na drogach - o co chodzi?
Żółte znaki na drogach - o co chodzi?
Od kilku dni w północno-wschodniej Polsce pojawiły się nowe, żółte znaki na których możemy zobaczyć np. czołg. Na szczęście zwykli kierowcy nie muszą się nimi przejmować. Są to informacje przeznaczone dla wojskowych.

Zalando Zalando