mojeauto.pl > motogazeta > Aktualności > Poprawia się jakość paliw

Poprawia się jakość paliw

Poprawia się jakość paliwa w Polsce - wynika z kontroli przeprowadzonych w pierwszej połowie 2006 roku przez podległą Prezesowi UOKiK Inspekcję Handlową. Niespełna 3 proc. skontrolowanych stacji sprzedaje benzynę i olej napędowy złej jakości - to ponad dwukrotnie mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Poprawia się jakość paliw
Od 1 maja 2004 roku Polska przedstawia Komisji Europejskiej raporty na temat jakości paliwa znajdującego się w obrocie. W tym celu podległa Prezesowi UOKiK Inspekcja Handlowa kontroluje losowo wybrane stacje benzynowe. Na każdej pobierana jest jedna próbka. W pierwszej połowie 2006 roku zbadano ich 384. Blisko 2,9 proc. próbek nie spełniało wymogów jakościowych. W porównaniu z analogicznym okresem 2005 roku jest to wynik lepszy o blisko 4 punkty procentowe.

Wyraźnie poprawiła się jakość sprzedawanego na stacjach oleju napędowego – kryteriów nie spełniało zaledwie niecałe 1 proc. próbek (w I połowie 2005 roku wskaźnik ten wyniósł blisko 7 proc.). Polepszyła się także jakość sprzedawanej w Polsce benzyny 95 i 98 – wadliwych okazało się nieco ponad 3,6 proc. pobranych próbek (w I połowie 2005 roku – 6,8 proc.).

Dążąc do wyeliminowania z obrotu paliwa niespełniającego wymogów jakościowych IH przeprowadziła kontrole na stacjach benzynowych i w hurtowniach, na które napłynęły skargi i informacje od konsumentów oraz organów ścigania, a także tych, na których w latach ubiegłych ujawniono nieprawidłowości. Inspektorzy pobrali 1235 próbek benzyny i oleju napędowego pochodzących z 638 stacji. Wymogów jakościowych nie spełniało 97 próbek – co stanowi niespełna 7,9 proc. zbadanych. W przypadku hurtowni wskaźnik ten wyniósł 5,4 proc. (3 próbki na 55 zbadanych z 23 hurtowni).

Niemal 17 proc. stacji, które skontrolowano na podstawie skarg, oferowało paliwa nieodpowiadające wymogom. Natomiast tylko 7 proc. stacji na których podczas poprzednich kontroli zakwestionowano paliwo, nadal sprzedawało benzynę i olej napędowy niewłaściwej jakości – to ponad cztery razy mniej niż w I połowie 2005 roku. Niewątpliwy wpływ na poprawę tych wyników miał wzrost świadomości przedsiębiorców w zakresie sankcji, jakie grożą za obrót paliwem złej jakości. Obowiązująca ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych przewiduje bowiem surowe kary – grzywnę w wysokości do 1 mln złotych lub karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

W efekcie przeprowadzonych kontroli Inspekcja Handlowa przesłała do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dane dotyczące 113 stacji i baz paliwowych, w przypadku których stwierdzono naruszenie warunków koncesji na obrót paliwami oraz naruszenie przepisów prawa energetycznego. Prezes URE jest bowiem uprawniony do zakazania sprzedaży paliwa tym przedsiębiorcom, którzy naruszają warunki koncesji.

Na poprawę jakości oferowanej benzyny i oleju napędowego w Polsce wpływa także ściślejsza współpraca Inspekcji Handlowej z organami ścigania – policją i Centralnym Biurem Śledczym. W efekcie kontroli przeprowadzonej w pierwszej połowie 2006 roku, IH skierowała do prokuratury 60 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, w 25 przypadkach wszczęto w tej sprawie dochodzenie.

Projekt nowej ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, przyjęty 3 sierpnia przez Senat, utrzymuje dotychczasowe zasady nakładania kar oraz ich wysokość. Rozszerza jednak katalog paliw, które będą kontrolowane o gaz płynny LPG, lekki olej opałowy i biopaliwa wytwarzane przez rolników na własny użytek oraz zakres kontrolowanych podmiotów m.in. o producentów paliw. Sprawdzane będą także cysterny samochodowe i kolejowe. W efekcie, monitorowany będzie cały łańcuch dystrybucyjny (od stacji poprzez bazy, magazyny i hurtownie po wytwórców).

Komentuj:

Brak komentarzy! Wypowiedz się, jako pierwszy!

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
Nie masz dowodu i polisy OC? Nie dostaniesz mandatu
Nie masz dowodu i polisy OC? Nie dostaniesz mandatu
Już niedługo nie będziemy musieli wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego i poświadczenia polisy OC. Po wielu zapowiedziach i obietnicach posłowie w końcu przegłosowali zmiany w prawie.