mojeauto.pl > motogazeta > Aktualności > Regulamin konkursu "Wygraj WRC"

Regulamin konkursu "Wygraj WRC"

Regulamin konkursu "Wygraj WRC"

1. Organizatorem konkursu jest Internet Service S.A. z siedzibą we Wrocławiu ,ul. Racławicka 15/19, NIP: 899-23-05-906, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 78453, przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabryczna, Wydział VI Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 3.200.000 zł wpłacony w całości.

2. Fundatorem nagród jest wydawca gry WRC. GALAPAGOS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-955), przy ulicy Łowczej 22, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000280546, NIP: 521-344-54-09 regon 140867489, wysokość kapitału zakładowego:  50.000,00 zł

3. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy użytkownik serwisu internetowego mojeauto.pl posiadający zdolność do czynności prawnych i zamieszkujący na terenie RP.

4. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie w trakcie jego trwania konta pod własnym imieniem i nazwiskiem w serwisie Facebook.com i zostanie fanem serwisu mojeauto.pl w serwisie facebook.com w trakcie trwania konkursu.

5. Udział w konkursie polega na odpowiedzi na jedno z pytań konkursowych ogłaszanych w dniach 27.10-08.11.2010 na stronie facebook.com/motoryzacja przy użyciu tablicy. Każdego dnia będzie publikowane jedno pytanie, będzie także określany przedział czasowy w jakim należy udzielić odpowiedzi. Pytania nie będą ogłaszane w dni wolne od pracy tj w dniach 30 i 31.10 oraz 01.11.2010. Odpowiedzi na pytanie należy udzielać jako komentarz pod pytaniem na tablicy. Nagrodę główną otrzyma osoba która jako pierwsza udzieli w ten sposób prawidłowej odpowiedzi.

6. W okresie, w którym będzie można udzielać odpowiedzi na pytania komentarze będą widoczne dla użytkowników.

7. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o fakcie otrzymania nagrody przy pomocy prywatnej wiadomości wysyłanej przy użyciu prywatnej wiadomości. Zwycięzca w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od otrzymania wiadomości zobowiązany jest podać organizatorowi wszelkie dane potrzebne do przesłania nagrody. W przypadku braku kontaktu ze strony zwycięzcy nagrodę otrzymuje kolejny użytkownik, który w danej edycji udzielił prawidłowej odpowiedzi. Nagroda zostanie przesłana zwycięzcy na podany przez niego adres w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników edycji, w której wygrał nagrodę.

8. Każdy użytkownik może wziąć udział w dowolnej liczbie edycji konkursu, z zastrzeżeniem, ze może otrzymać tylko jedną główną nagrodę w trakcie całego konkursu.

9. Nagrodami głównymi są gry WRC 2010 w wersji na komputer PC oraz konsolę Play Station 3, przy czym danego dnia konkursu będzie możliwość wygrania gry tylko w określonej wcześniej wersji, bez możliwości wyboru wersji gry przez użytkownika.

10. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora oraz fundatora nagrody.

11. Wszelkie zobowiązania podatkowe wynikające z tytułu otrzymania nagrody obciążają zwycięzcę danej edycji konkursu.

12. Biorący udział w konkursie zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez Internet Service S.A. oraz otrzymywanie niezamówionych informacji handlowych droga elektroniczną od Internet Service S.A. oraz podmiotów współpracujących, zgadzają się także na publikację imienia i nazwiska oraz wizerunku w serwisach internetowych należących do Internet Service S.A.

13. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w dowolnym czasie bez podania przyczyny.

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem maja zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

15. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

Komentuj:

Brak komentarzy! Wypowiedz się, jako pierwszy!

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
TVR zapowiada pierwszy model po 12 latach
TVR zapowiada pierwszy model po 12 latach
Słynny, brytyjski twórca samochodów sportowych powraca do świata żywych. Po 12 latach pojawi się na rynku nowy model, a tymczasem pojawił się pierwszy teaser nowej maszyny.
Austria. Czas na oddech Austria. Czas na oddech