mojeauto.pl > motogazeta > Aktualności > Regulamin konkursu "Wygraj WRC"

Regulamin konkursu "Wygraj WRC"

Regulamin konkursu "Wygraj WRC"

1. Organizatorem konkursu jest Internet Service S.A. z siedzibą we Wrocławiu ,ul. Racławicka 15/19, NIP: 899-23-05-906, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 78453, przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabryczna, Wydział VI Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 3.200.000 zł wpłacony w całości.

2. Fundatorem nagród jest wydawca gry WRC. GALAPAGOS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-955), przy ulicy Łowczej 22, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000280546, NIP: 521-344-54-09 regon 140867489, wysokość kapitału zakładowego:  50.000,00 zł

3. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy użytkownik serwisu internetowego mojeauto.pl posiadający zdolność do czynności prawnych i zamieszkujący na terenie RP.

4. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie w trakcie jego trwania konta pod własnym imieniem i nazwiskiem w serwisie Facebook.com i zostanie fanem serwisu mojeauto.pl w serwisie facebook.com w trakcie trwania konkursu.

5. Udział w konkursie polega na odpowiedzi na jedno z pytań konkursowych ogłaszanych w dniach 27.10-08.11.2010 na stronie facebook.com/motoryzacja przy użyciu tablicy. Każdego dnia będzie publikowane jedno pytanie, będzie także określany przedział czasowy w jakim należy udzielić odpowiedzi. Pytania nie będą ogłaszane w dni wolne od pracy tj w dniach 30 i 31.10 oraz 01.11.2010. Odpowiedzi na pytanie należy udzielać jako komentarz pod pytaniem na tablicy. Nagrodę główną otrzyma osoba która jako pierwsza udzieli w ten sposób prawidłowej odpowiedzi.

6. W okresie, w którym będzie można udzielać odpowiedzi na pytania komentarze będą widoczne dla użytkowników.

7. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o fakcie otrzymania nagrody przy pomocy prywatnej wiadomości wysyłanej przy użyciu prywatnej wiadomości. Zwycięzca w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od otrzymania wiadomości zobowiązany jest podać organizatorowi wszelkie dane potrzebne do przesłania nagrody. W przypadku braku kontaktu ze strony zwycięzcy nagrodę otrzymuje kolejny użytkownik, który w danej edycji udzielił prawidłowej odpowiedzi. Nagroda zostanie przesłana zwycięzcy na podany przez niego adres w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników edycji, w której wygrał nagrodę.

8. Każdy użytkownik może wziąć udział w dowolnej liczbie edycji konkursu, z zastrzeżeniem, ze może otrzymać tylko jedną główną nagrodę w trakcie całego konkursu.

9. Nagrodami głównymi są gry WRC 2010 w wersji na komputer PC oraz konsolę Play Station 3, przy czym danego dnia konkursu będzie możliwość wygrania gry tylko w określonej wcześniej wersji, bez możliwości wyboru wersji gry przez użytkownika.

10. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora oraz fundatora nagrody.

11. Wszelkie zobowiązania podatkowe wynikające z tytułu otrzymania nagrody obciążają zwycięzcę danej edycji konkursu.

12. Biorący udział w konkursie zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez Internet Service S.A. oraz otrzymywanie niezamówionych informacji handlowych droga elektroniczną od Internet Service S.A. oraz podmiotów współpracujących, zgadzają się także na publikację imienia i nazwiska oraz wizerunku w serwisach internetowych należących do Internet Service S.A.

13. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w dowolnym czasie bez podania przyczyny.

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem maja zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

15. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

Komentuj:

Brak komentarzy! Wypowiedz się, jako pierwszy!

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
Solaris wybuduje kolejny zakład
Solaris wybuduje kolejny zakład
Producent pojazdów komunikacji miejskiej z wielkopolskiego Bolechowa przygotowuje się do kolejnej inwestycji. Solaris Bus & Coach wybuduje piąty zakład produkcyjny. Spółka kupiła 8,3 ha w okolicach Środy Wielkopolskiej.

Zalando Zalando