mojeauto.pl > motogazeta > Aktualności > Rekordowe przychody firmy PACCAR

Rekordowe przychody firmy PACCAR

Osiągnięte przez firmę PACCAR w trzecim kwartale przychody w wysokości 4,26 mld dolarów były najwyższe w całej historii firmy – mówi Mark Pigott, Prezes i Dyrektor Generalny. – Wyższe zyski zawdzięczamy zwiększonym dostawom samochodów ciężarowych, większej sprzedaży na rynku wtórnym i rozwojowi działalności w zakresie usług finansowych na całym świecie.

Rekordowe przychody firmy PACCAR
Nasi klienci w Ameryce Północnej korzystają ze zwiększonego tonażu i lepszego wykorzystania floty, co z kolei prowadzi do wymiany starzejących się pojazdów, czego skutkiem jest zwiększony popyt na produkty i usługi firmy PACCAR. W porównaniu z rokiem 2010 zwiększyła się liczba rejestracji samochodów ciężarowych w Europie, ale niestabilność gospodarcza w strefie euro skutkowała niższymi zamówieniami na przemysłowe samochody ciężarowe. Jestem bardzo dumny z 23 000 naszych pracowników, dzięki którym klienci naszej firmy na całym świecie otrzymują produkty najwyższej jakości.
– Doskonały wynik bilansu firmy PACCAR, w tym 2,73 mld $ w środkach pieniężnych z produkcji i łatwo zbywalnych papierach wartościowych, a także przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości ponad 1,15 mld $ umożliwiły bieżące inwestycje, które rozszerzają geograficzny zakres działalności firmy PACCAR, poprawiają wydajność eksploatacyjną i wspierają rozwój nowych, innowacyjnych produktów. Inwestycje te przyczynią się do długoterminowego rozwoju firmy – mówi Pigott. – Wyniki dostawców znacznie się poprawiły z chwilą zainwestowania przez nich w skuteczność i zdolności produkcyjne w celu dostosowania się do zwiększonego popytu rynkowego.

W porównaniu z 119,9 mln $ w trzecim kwartale ubiegłego roku, w trzecim kwartale roku 2011 firma PACCAR zarobiła 281,6 mln $. W kwartale tym obroty netto i przychody z usług finansowych osiągnęły rekordową wysokość 4,26 mld $ w porównaniu z 2,54 mld $ w roku 2010. Przychody netto ze sprzedaży i z usług finansowych w pierwszych dziewięciu miesiącach 2011 r. wyniosły 11,50 mld $. w porównaniu z 7,24 mld $ w roku ubiegłym. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2011 r. firma PACCAR odnotowała wynik finansowy netto w wysokości 714,6 mln $, co ponad dwukrotnie przekracza wynik osiągnięty w tym samym okresie roku ubiegłego, tzn. 287,9 mln $.
 
Globalne rynki samochodów ciężarowych
Najwyższej jakości pojazdy DAF osiągnęły status leadera w swojej branży w wielu krajach Europy. – Z 19-procentowym udziałem w rynku DAF jest liderem na europejskim rynku sprzedaży ciągników – mówi Harrie Schippers, Prezes DAF. – Firma DAF osiągnęła 15,2% udział we wspomnianym rynku pojazdów 15-tonowych w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2011 r. Według szacunków sprzedaż na rynku 15-tonowych samochodów ciężarowych w Europie w roku 2011 wyniesie 235 000-245 000 sztuk. Przewiduje się, że w roku 2012 sprzedaż w tej branży osiągnie wysokość 225 000-250 000 sztuk – mówi Schippers.

Sprzedaż detaliczną klasy 8 w USA i w Kanadzie przewiduje się na poziomie 185 000-200 000 pojazdów w roku 2011. Nasi klienci korzystają ze zwiększonego tonażu i atrakcyjniejszych cen transportu – mówi Wiceprezes Dan Sobic. – Przez pierwszych dziewięć miesięcy 2011 roku pojazdy klasy 8 firmy PACCAR osiągnęły rekordowy udział w rynku w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, sięgający 27,7%. Wynik ten firma zawdzięcza niskim kosztom eksploatacji pojazdów marki Kenworth i Peterbilt. Według szacunków na rok 2012 sprzedaż detaliczna klasy 8 wahać się będzie w granicach 205 000-230 000 sztuk, a głównym czynnikiem prowadzącym do osiągnięcia takiego wyniku będzie trwająca wymiana starzejące się floty. Coroczne zapotrzebowanie amerykańskiego i kanadyjskiego rynku samochodów ciężarowych związane z wymianą starszych pojazdów to w przybliżeniu 225 000 sztuk – dodaje Sobic.

Lepsze wyniki działalności w Ameryce Południowej
W sierpniu firma PACCAR ogłosiła plan wybudowania nowej fabryki pojazdów DAF w Brazylii, na terenie o powierzchni 569 akrów, w mieście Ponta Grossa w stanie Paraná. – Firma PACCAR z przyjemnością zainwestuje 200 mln $ w fabrykę DAF w dynamicznym i postępowym stanie Paraná – komentuje Bob Christensen, Wiceprezes PACCAR. Budowa fabryki, której powierzchnia sięgać będzie ponad 30 tys. metrów kwadratowych ma zacząć się jeszcze w tym roku i potrwa do roku 2013. Nowy zakład zajmować się będzie montowaniem modeli DAF, LF, CF i XF, spełniając w ten sposób obecne i przyszłe zapotrzebowanie brazylijskiego przemysłu transportowego. – Brazylijski rynek samochodów ciężarowych o masie przekraczającej sześć ton to 170 000 sztuk, a w ciągu nadchodzących lat przewiduje się jego zwiększenie – dodaje Chistensen.

Firma PACCAR nadal rozszerza swoją działalność na terenie Ameryki Południowej. W ciągu ponad 40 lat firma PACCAR osiągnęła znaczący udział w rynku w wielu południowoamerykańskich krajach na zachód od Andów za sprawą pojazdów Kenworth. W 2010 r. firma PACCAR otworzyła centrum dystrybucji części w Santiago w Chile. Do września 2011 r. firma PACCAR osiągnęła ok. 40% udział w rynku pojazdów klasy 8 w Kolumbii, wprowadziła na rynek regionu andyjskiego serię DAF CF i osiągnęła doskonałe wyniki sprzedaży samochodów ciężarowych na terenie Ameryki Południowej.

PACCAR Chiny
W 2011 r. biuro firmy PACCAR w Szanghaju zostało powiększone aby sprostać potrzebom związanym ze zwiększonymi zakupami części dla celów produkcyjnych i działań prowadzonych na rynku wtórnym. Firma PACCAR osiągnęła również wyższe wyniki sprzedaży silników PACCAR na rzecz chińskich producentów autobusów i autokarów. – Chiny są największym rynkiem samochodów ciężarowych na świecie, a PACCAR wykorzystuje swoją obecność w tym regionie – mówi Dan Sobic, Wiceprezes PACCAR. – DAF nadal rozszerza działalność na Tajwanie i w chwili obecnie jest drugim największym producentem samochodów ciężarowych o masie przekraczającej 15 ton, przy 27% udziale w rynku.

Centrum Techniczne PACCAR India
Firma PACCAR otworzyła niedawno nowe Centrum Techniczne PACCAR w miejscowości Pune w Indiach. Docelowo centrum zatrudniać będzie około 200 pracowników, a jego działalność koncentrować się będzie na inżynierii, technologii informacyjnej i pozyskiwaniu części dla światowej produkcji i działalności prowadzonej na rynku wtórnym. – Centrum Techniczne PACCAR India dostarczać będzie naszym zlokalizowanym na całym świecie firmom inżynieryjnym i informatycznym wysokiej jakości surowce i zasoby i umożliwi spółce PACCAR przyspieszenie procesu opracowywania nowych produktów – mówi Todd Coulter, Dyrektor Wykonawczy PACCAR India.

Rozwój w Europie
W sierpniu firma DAF zawarła umowę na nabycie 19% udziałów w firmie TATRA a.s. z siedzibą w Czechach. TATRA jest producentem wszechstronnych pojazdów terenowych, które sprzedawane będą przez dealerów DAF w całej Europie, uzupełniając w ten sposób najwyższej jakości asortyment pojazdów budowlanych firmy DAF. W ramach tej umowy firma DAF zaopatrywać będzie spółkę TATRA w silniki PACCAR MX i kabiny DAF CF. – Związanie firmy DAF ze spółką TATRA jeszcze bardziej umocni pozycję DAF jako lidera w segmencie wysokotonażowych samochodów ciężarowych w Europie Środkowej – mówi Harrie Schippers, Prezes DAF.

Dominująca pozycja w dziedzinie ekologii
We wrześniu firma Peterbilt Motors otrzymała akredytację Agencji Ochrony Środowiska (EPA) dla pierwszego w branży pojazdu napędzanego paliwem alternatywnym z certyfikatem SmartWay. Model 386 na skroplony gaz ziemny (LNG) firmy Peterbilt dołączył do rodziny pojazdów z oznaczeniem SmartWay, takich jak Model 587 czy Model 384. – Dumą napawa nas fakt, że Model 386 LNG uważany jest za pierwszy w branży napędzany paliwem alternatywnym pojazd, który otrzymał certyfikat SmartWay – mówi Bill Jackson, Dyrektor Generalny Peterbilt.

Firmy działające w branży usług finansowych osiągają doskonałe wyniki
Firma PACCAR Financial Services (PFS) posiada portfel 139 000 samochodów ciężarowych i przyczep, a całkowita wartość aktywów to 8,83 mld $. PACCAR Leasing, główna firma oferująca kompleksowe usługi w zakresie wynajmu samochodów ciężarowych w Ameryce Północnej i w Europie, i której flota przekracza 31 000 pojazdów, została uwzględniona w tym segmencie. – W trzecim kwartale oraz w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2011 r. zyski zwiększyły się dzięki wyższym marżom finansowym i lepszej efektywności portfela – mówi Bob Bengston, Wiceprezes PACCAR. Dochód przed opodatkowaniem w trzecim kwartale wyniósł 61,8 mln $ w porównaniu z 41,5 mln $, uzyskanymi w trzecim kwartale roku ubiegłego. Marża finansowa wzrosła w trzecim kwartale 2011 r. do 96,5 mln $ w porównaniu z 76,3 mln $ w trzecim kwartale 2010 r. dzięki zwiększeniu portfela, wyższym cenom używanych samochodów ciężarowych i niższym kosztom pożyczek. Przychody w trzecim kwartale wyniosły 264,1 mln $ w porównaniu z 238,3 mln $ w tym samym kwartale roku ubiegłego. Za okres dziewięciu miesięcy przychody wyniosły 763,1 mln $ w porównaniu z 724,0 mln $ w tym samym okresie w roku ubiegłym, a dochód przed opodatkowaniem osiągnął poziom 169,0 mln $ w porównaniu z 103,6 mln $ w 2010 r.

Doskonały bilans firmy PACCAR, którego dopełnienie stanowi kategoria ratingowa A+/A1, umożliwia firmie PFS oferowanie zakładom w Kenworth, Peterbilt, dealerom DAF oraz klientom w 20 krajach na trzech kontynentach konkurencyjnego finansowania handlu detalicznego – mówi Todd Hubbard, Prezes ds. Finansowych firmy PACCAR. – Większe pojemności przewozowe i rosnące ceny transportu zwiększają dochodowość naszych klientów, prowadząc do obniżenia zaległości i rezerw na straty z tytułu kredytów w porównaniu z rokiem 2010. Również ceny używanych samochodów ciężarowych wciąż rosną – o 15-20 procent w porównaniu z poziomem cen w roku ubiegłym.

Nakłady inwestycyjne, opracowanie produktów i uznanie w branży
Dzięki innowacyjnemu wykorzystaniu technologii informacyjnej firma PACCAR znalazła się na 1. miejscu listy 500 najbardziej innowacyjnych pod względem technologicznym firm roku 2011 magazynu InformationWeek . Firma PACCAR zdobyła uznanie dzięki opracowaniu nowej aplikacji TruckerLink, wywodzącej się z programu PACCAR Connected Truck. Opracowany przy współpracy ze spółką Signalset produkt TruckerLink to zaawansowana technologia przełączania się pomiędzy różnymi sieciami, umożliwiająca idealne działanie systemu telematycznego samochodu ciężarowego na terenie całego kraju, z wykorzystaniem wielu sieci bezprzewodowych. – Aplikacja TruckerLink to najnowocześniejsze rozwiązanie do śledzenia pozycji samochodów ciężarowych, dające zaawansowane możliwości w zakresie zarządzania flotą i monitorowania pojazdów – mówi Kyle Quinn, Dyrektor ds. Informatyki firmy PACCAR. – Program ten zintegrowany jest z wbudowanym systemem telematycznym, systemem nawigacji samochodu ciężarowego i systemem wsparcia kierowcy.

Wysokie długoterminowe zyski firmy PACCAR, doskonały bilans oraz wyraźna koncentracja na jakości, technologii i wydajności umożliwiły firmie zainwestowanie w ciągu ostatniej dekady 4,4 mld $ w projekty inwestycyjne, innowacyjne produkty i nowe technologie. W 2011 r. nakłady inwestycyjne w wysokości 450-500 mln $ oraz wydatki na prace badawczo-rozwojowe w wysokości 280-300 mln $ mają zostać zainwestowane w nowe produkty PACCAR. Firma PACCAR zamierza zwiększyć nakłady inwestycyjne w 2012 r. na programy opracowania produktów i budowę fabryki DAF w Brazylii. – Przewiduje się, że w 2012 r. wydatki inwestycyjne wyniosą 450-500 mln $, a wydatki na prace badawczo-rozwojowe – 275-325 mln $, co związane jest z inwestowaniem przez firmy Kenworth, Peterbilt i DAF w najbardziej popularne w branży produkty i usługi w celu umożliwiania naszym klientom dalszego osiągania dochodów z działalności – mówi George West, Wiceprezes PACCAR.

Spółka Leyland Trucks nagrodzona została prestiżowym, brązowym medalem Shingo (Shingo Medallion). Magazyn BusinessWeek określił przyznawaną za jakość produkcji nagrodę Shingo „nagrodą Nobla w dziedzinie produkcji”. Nagroda Shingo ustanowiona została w 1988 r., a jej celem jest edukowanie i ocena światowej klasy firm oraz wyrażanie dla nich uznania za tworzenie kultury ciągłego doskonalenia poprzez ukierunkowywanie pracowników i skuteczne działania kierownicze. – Nagroda odzwierciedla poświęcenie i zaangażowanie pracowników Leyland Trucks, produkujących wysokiej jakości samochody ciężarowe DAF przeznaczone na rynek światowy – mówi Andrea Thompson, Dyrektor Zarządzający spółki Leyland Trucks.

Grupa PACCAR jest globalnym liderem technologii pod względem wsparcia dla klientów, projektowania i produkcji wysokiej jakości samochodów ciężarowych przystosowanych do pracy przy małych, średnich i dużych obciążeniach pod marką Kenworth, Peterbilt i DAF. Ponadto PACCAR zajmuje się projektowaniem i produkcją zaawansowanych technologicznie silników Diesla, świadczy usługi finansowe, jest dostawcą technologii informatycznych oraz prowadzi dystrybucję części do samochodów ciężarowych – wszystko to w powiązaniu z głównym zakresem działalności.


Podobne wiadomości:

Nowe Iveco Daily w wersji 4x4

Nowe Iveco Daily w wersji 4x4

Ciężarówki i Autobusy 2015-05-14

Zakaz wyprzedzania dla ciężarówek na A2

Zakaz wyprzedzania dla ciężarówek na A2

Polskie drogi 2015-06-25

Komentuj:

Brak komentarzy! Wypowiedz się, jako pierwszy!

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
Nie masz dowodu i polisy OC? Nie dostaniesz mandatu
Nie masz dowodu i polisy OC? Nie dostaniesz mandatu
Już niedługo nie będziemy musieli wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego i poświadczenia polisy OC. Po wielu zapowiedziach i obietnicach posłowie w końcu przegłosowali zmiany w prawie.

Zalando Zalando