mojeauto.pl > motogazeta > Aktualności > Rząd o bezpieczeństwie ruchu drogowego

Rząd o bezpieczeństwie ruchu drogowego

Rada Ministrów na posiedzeniu zaakceptowała dokument "Krajowy program bezpieczeństwa ruchu drogowego 2005-2007-2013 GAMBIT 2005".

Dokument ten jest nowelizacją Krajowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Polsce "Gambit 2000" przyjętego w maju 2001 r. Nowelizacja Programu ma na celu dostosowanie go do III Programu Bezpieczeństwa Ruchu Unii Europejskiej, który przewiduje możliwość wspólnej realizacji zadań wyznaczonych przez poszczególne kraje członkowskie.

W Polsce, mimo relatywnie niskiego wskaźnika motoryzacji i pewnej poprawy zanotowanej w ostatnich latach, zagrożenie zdrowia i życia uczestników ruchu drogowego jest nadal wysokie. W ciągu ostatnich 15 lat (1990 - 2004) w naszym kraju zarejestrowano ponad 820 tys. wypadków drogowych, w których zginęło prawie 100 tys. osób, a ponad 1,0 mln było rannych. Bezpośrednie koszty tych zdarzeń wyniosły ponad 300 mld zł, co oznacza średnio 20 mld zł rocznie.

Głównymi przyczynami wypadków drogowych w Polsce, niezmiennie od wielu lat, są niebezpieczne zachowania uczestników ruchu, jak: nadmierna prędkość jazdy, nietrzeźwość, niestosowanie urządzeń bezpieczeństwa, agresja na drodze i brak poszanowania praw innych uczestników ruchu. Niemniej w ostatniej dekadzie, mimo zwiększenia się o ponad połowę liczby pojazdów i podwojenia pracy przewozowej, liczba śmiertelnych ofiar ruchu drogowego zmniejszyła się o 1/3. Zmiany te są zarówno wynikiem zjawisk o charakterze ogólnym, jak i systematycznych działań celowych ujętych w GAMBIT 2000, przyjętym jako program dla Polski na lata 2001-2010, wyznaczający cel: nie więcej niż 4 tys. śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w roku 2010.

W dokumencie "Europejska Polityka Transportowa do roku 2010: Czas na decyzje" 15 krajom członkowskim UE postawiła nowe zadanie: konieczność zredukowania o połowę liczby śmiertelnych ofiar wypadków do roku 2010. Oznacza to, że po wejściu Polski do UE działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego muszą być uznane za jeden z priorytetów polityki transportowej Państwa.

Nowa wersja Programu Krajowego, oznaczona akronimem GAMBIT 2005 uwzględnia wszystkie uwarunkowania powstałe po wejściu Polski do UE. Celami przyjętymi w Programie są:
- kształtowanie świadomego i kulturalnego uczestnika ruchu drogowego;
- ochrona pieszych, dzieci i rowerzystów;
- budowa i utrzymanie bezpiecznej infrastruktury drogowej wraz z otoczeniem;
- zmniejszenie tzw. ciężkości wypadków.

Zrealizowanie przyjętych celów i priorytetów powinno do 2013 r. zmniejszyć liczbę ofiar śmiertelnych o 17 tys. osób, rannych o 180 tys. osób oraz ograniczyć koszty zdarzeń drogowych o 68,0 mld zł.

Komentuj:

Brak komentarzy! Wypowiedz się, jako pierwszy!

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
Nowe Audi A6 - znamy polskie ceny
Nowe Audi A6 - znamy polskie ceny
Importer niemieckiej marki opublikował właśnie cennik nowego Audi A6. Samochód będzie dostępny na początek w silnikiem benzynowym i wysokoprężnym. Cennik otwiera kwota 296 600 zł.