mojeauto.pl > motogazeta > Aktualności > Specjalne Strefy Ekonomiczne po 2020 roku

Specjalne Strefy Ekonomiczne po 2020 roku

Od ponad 15 lat Specjalne Strefy Ekonomiczne stymulują rozwój przemysłu i usług w wielu sektorach polskiej gospodarki. Stanowią istotną zachętę inwestycyjną dla wielu firm. Ich rozwój przyczynia się do rozwoju gospodarczego kilkunastu regionów Polski. Obecnie zakłada się, że SSE zakończą działalność w roku 2020. Wyniki badania opracowanego przez Ernst & Young pokazują, że bez wydłużenia okresu działalności stref nie ma co liczyć na reinwestycje u ponad połowy firm obecnych w SSE.

Specjalne Strefy Ekonomiczne po 2020 roku
Przeprowadzona przez Ernst & Young analiza ekonometryczna wpływu funkcjonowania SSE w Polsce na wyniki gospodarcze na poziomie podregionów i powiatów wykazała między innymi następujące efekty. W regionach, w których funkcjonują strefy, stopa bezrobocia jest przeciętnie niższa o 1,5 do 2,8 pkt proc. w przypadku podregionów oraz 2,3 do 2,9 pkt proc. w przypadku powiatów. W podregionach, w których funkcjonują strefy, poziom PKB per capita jest wyższy przeciętnie o ok. 1300 do 2500 PLN niż w pozostałych podregionach. Oznacza to, iż w podregionach gdzie jest strefa wskaźnik PKB per capita jest wyższy od 3,9% do 7,5% przeciętnego PKB per capita Polski niż w pozostałych podregionach.

Brak możliwości ustalenia jakiego typu wsparcie będzie dostępne w perspektywie kilku następnych lat utrudnia strategiczne planowanie inwestycji w Polsce. Na tym tle pomoc w strefach zdecydowanie wyróżnia się na korzyść, z uwagi na przewidywalność zasad wsparcia, jego dostępność oraz potencjalnie wysoką wartość.

Polskie SSE już teraz zaczynają tracić na atrakcyjności – pomimo perspektywy istnienia przez kolejnych ponad 9 lat, do końca 2020 r. Z roku na rok zwolnienie strefowe będzie coraz mniej atrakcyjne dla inwestorów. Spadek zainteresowania strefami będzie oczywiście postępował w różnych branżach w różnym tempie – w zależności od stopnia ich rentowności. Tym niemniej, zjawisko to będzie odczuwalne we wszystkich sektorach i w pewnym momencie – w zależności od rentowności danego sektora – wpłynie na spadek nowych inwestycji w SSE.

Na terenie specjalnych stref ekonomicznych od początku ich istnienia, czyli od 1995r, wydano 1 354 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej. Łączna wartość zrealizowanych inwestycji wyniosła 73,2 mld PLN, liczba nowych miejsc pracy - 167 141, a utrzymanych - 58 148.

Według badania ponad połowa aktualnych inwestorów strefowych nie planuje realizacji nowych projektów inwestycyjnych na terenach SSE w przypadku ich funkcjonowania tylko do 2020 r., ale aż 81% badanych deklaruje gotowość przeprowadzenia nowych inwestycji jeśli strefy działałyby dłużej. Fakt wydłużenia działalności SSE stanowi więc bezpośredni czynnik decydujący o atrakcyjności stref. Jako główną korzyść prowadzenia działalności w strefach aż 96,7% badanych wskazało zwolnienie z podatku dochodowego.

Wydłużenie działalności stref byłoby więc pozytywnym sygnałem dla tych inwestorów, którzy dopiero zastanawiają się nad wejściem do strefy. Ponad 9 lat pozostałe do końca okresu funkcjonowania stref nie gwarantuje pełnego skonsumowania istotnej części zwolnienia podatkowego przysługującego przedsiębiorcy strefowemu, co podważa atrakcyjność stref i samego zwolnienia jako zachęty dla potencjalnych inwestorów.

Badanie Ernst & Young wykazało również, że SSE stanowią dobre narzędzie do tworzenia współpracy w ramach sieci powiązań kooperacyjnych, które mogą stanowić bazę do inicjowania struktur o charakterze klastrów.

Dalsze funkcjonowanie SSE po 2020 r. nie powinno budzić wątpliwości Komisji Europejskiej, przy założeniu że strefy będą wpisywać się nadal w ramy wspólnotowej polityki regionalnej, a przepisy strefowe będą zgodne z regulacjami wspólnotowymi w zakresie pomocy regionalnej. Wydłużenie funkcjonowania SSE pozostaje w gestii Rady Ministrów i wymaga nowelizacji poszczególnych rozporządzeń strefowych. Proces wydłużenia powinien nastąpić w trakcie roku 2012, aby aktualnie obowiązujący okres funkcjonowania stref nie wpływał znacząco na spadek ich atrakcyjności. Dostosowywanie stref do unijnych zasad pomocy regionalnej jest procesem cyklicznym i niezależnym od okresu funkcjonowania stref, a wynika ze zmian przepisów wspólnotowych na początku każdego okresu budżetowego UE. W efekcie zasadne jest rozważenie bezterminowego przedłużenia okresu funkcjonowania stref.

Podobne wiadomości:

Kolejna fabryka części samochodowych w Polsce

Kolejna fabryka części samochodowych w Polsce

Aktualności 2017-10-26

Kryzys na Wschodzie wpływa na branżę motoryzacyjną w Polsce

Kryzys na Wschodzie wpływa na branżę...

Aktualności 2015-05-27

Komentuj:

Brak komentarzy! Wypowiedz się, jako pierwszy!

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
Skoda wspiera rajdowe talenty
Skoda wspiera rajdowe talenty
Sportowy oddział Skody rozpoczyna program, który będzie wspierać młode, rajdowe talenty. Pierwszym kierowcą wspieranym przez czeską markę jest 20-letni Fin Juuso Nordgren.