mojeauto.pl > motogazeta > Aktualności > Stosowanie strzałek warunkowego skrętu

Stosowanie strzałek warunkowego skrętu

W związku z pytaniami dotyczącymi możliwości stosowania w sygnalizatorach sygnalizacji świetlnej strzałek warunkowego skrętu na skrzyżowaniach, Ministerstwo Transportu informuje, że w obecnym stanie prawnym nie ma przeszkód, aby w bieżąco zatwierdzonych przez organy zarządzające ruchem na drogach, projektach organizacji ruchu uwzględniano dotychczasową praktykę stosowania na skrzyżowaniach ulic sygnalizatora S-2.

Stosowanie strzałek warunkowego skrętu
Ponadto Ministerstwo Transportu i Budownictwa wyjaśnia, iż:

- przepis § 96 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych
(Dz. U. Nr 170, poz. 1393) stanowiący, że nadawany przez sygnalizator S-2 sygnał czerwony wraz z sygnałem w kształcie zielonej strzałki oznacza, że dozwolone jest skręcanie w kierunku wskazanym strzałką w najbliższą jezdnię na skrzyżowaniu, a skręcanie i zawracanie jest dozwolone pod warunkiem, że kierujący zatrzyma się przed sygnalizatorem i nie spowoduje utrudnienia ruchu innym jego uczestnikom - obowiązuje i Ministerstwo nie zamierza zmieniać tej podstawowej zasady ruchu;

- przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181), mające charakter stricte regulacji technicznej, w ust. 4. 2. 2. załącznika nr 3, stanowią, że sygnalizator S-2 powinien być stosowany na skrzyżowaniach, gdzie nie następuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu. Formuła tego przepisu, który miałby wejść w życie dopiero po 1 stycznia 2009 r., w zamiarze Ministerstwa nie narusza znaczenia i aktualności generalnej funkcji spełnianej przez sygnalizator S-2, jednak już obecnie wywołuje emocje w mediach oraz nieuzasadnione wątpliwości interpretacyjne;

- uwzględniając zgłaszane zastrzeżenia wynikające z obaw o blokowanie skrzyżowań po wprowadzeniu tej docelowej zasady sformułowanej w omawianym ust. 4. 2. 2. załącznika nr 3, i po dodatkowych konsultacjach ze środowiskiem inżynierów ruchu drogowego, Ministerstwo podjęło decyzję o uściśleniu tego przepisu. Zamiarem Ministerstwa jest utrzymanie również po 1 stycznia 2009 r. obecnego znaczenia sygnalizatora S-2 i jego umieszczania z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ruchu wszystkich jego uczestników, w sposób nie budzący zgłaszanych wątpliwości.

Ministerstwo Transportu pragnie poinformować, że analizując wnioski wynikające z dotychczasowego stosowania omawianych przepisów oraz uwzględniając postęp technologiczny i osiągnięcia w tej dziedzinie w innych krajach, wdrożyło prace nad nowelizacją całości obowiązujących od ok. 2 lat przepisów ww. rozporządzenia. Przewiduje się wydanie znowelizowanych przepisów w I kwartale 2007 r.

Komentuj:

Brak komentarzy! Wypowiedz się, jako pierwszy!

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
ŁATWIEJ NIŻ KIEDYKOLWIEK
ŁATWIEJ NIŻ KIEDYKOLWIEK
Zastanawiałeś się kiedyś co zrobić, aby zakup nowego samochodu był mniej odczuwalny dla rodzinnego budżetu? Sprawdź nowego Citroëna C3 Aircross, który dostępny jest w nowoczesnej formie finansowania Citroën SimplyDrive.