mojeauto.pl > motogazeta > Aktualności > Tachografy cyfrowe w Polsce

Tachografy cyfrowe w Polsce

Ministerstwo Transportu i Budownictwa na swoich stronach internetowych opublikowało informację dotyczącą stanu wdrożenia systemu nowych, cyfrowych tachografów w Polsce. Jak wynika z treści biuletynu wszystkie trudności związane z wprowadzeniem nowych urządzeń do obiegu zostały zwalczone.

Tachografy cyfrowe w Polsce

Od 1 maja 2006 r. w Polsce funkcjonuje system tachografów cyfrowych. Sukcesem zakończyło się wdrażanie w Polsce tego nowatorskiego w skali europejskiej systemu, określonego w szczegółowych przepisach rozporządzeń unijnych z 1998 i 2002 r. Od momentu wejścia w życie ustawy z 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych, czyli od 5 października 2005 r. do wdrożenia systemu minęło 7 miesięcy. Tzw. „stare” Państwa Członkowskie Unii Europejskiej borykały się z tym problemem 4-5 lat. Dopiero pod koniec 2006 r. do grona państw stosujących tachografy cyfrowe dołączą: Cypr, Grecja, Portugalia, Słowacja, Słowenia i Węgry.

Wdrożenie w Polsce systemu tachografów cyfrowych ma spowodować zasadniczą poprawę skuteczności organów kontrolnych w walce o przestrzeganie przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdów w transporcie drogowym. Przewiduje się, że w wyniku zwiększonej możliwości egzekwowania prawa w stosunku do kierowców i przedsiębiorców transportu drogowego, nastąpi poprawa bezpieczeństwa na drogach.

Komisja Europejska była zmuszona dwukrotnie przesuwać termin wejścia w życie obowiązku stosowania tachografów cyfrowych w pojazdach po raz pierwszy rejestrowanych na terenie UE. Początkowo miał to być 5 sierpnia 2004 r., jednak ostateczny termin został określony na 1 maja 2006 r. (rozporządzenie (WE) nr 561/2006 r.).

W pracach nad systemem tachografów cyfrowych w Polsce uczestniczyły: Ministerstwo Transportu i Budownictwa, Ministerstwo Gospodarki i Główny Urząd Miar oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wdrożenie tego systemu wymagało międzyresortowego uzgodnienia jednolitej koncepcji, stworzenia podstaw prawnych i budowy od podstaw elementów techniczno-organizacyjnych.

W Polsce system tachografów cyfrowych jest w pełni gotowy pod względem organizacyjnym, technicznym i eksploatacyjnym oraz ma solidne podstawy prawne. Spełnia również szczegółowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa, opierając się na zatwierdzonej przez Komisję Europejską „Polityce Organu Państwa Członkowskiego - Polska”.

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. (PWPW) wykonująca ustawowe zadania podmiotu wydającego karty, stworzyła Krajowe Centrum Certyfikacji Elektronicznej, Centrum Personalizacji i Centrum Zarządzania systemem wydawania kart do tachografów cyfrowych. Po serii pozytywnie zakończonych testów, została włączona do europejskiej sieci teleinformatycznej TACHOnet, otrzymała unijne certyfikaty do kluczy kryptograficznych i 1 maja 2006 r. przyjmuje wnioski oraz wydaje cztery rodzaje kart do tachografu cyfrowego: kierowcy, przedsiębiorstwa, warsztatową i kontrolną.

Na specjalnie utworzonych stronach internetowych MTiB oraz PWPW można znaleźć niezbędne i zawsze aktualne informacje oraz wyjaśnienia dotyczące zasad funkcjonowania systemu tachografów cyfrowych, procedur związanych z wnioskami o karty oraz obowiązków i uprawnień użytkowników kart.

Prowadzone w imieniu Ministra Transportu i Budownictwa trudne negocjacje z PWPW w sprawie ustalenia wysokości opłat za karty do tachografów cyfrowych, zakończyły się pomyślnie w końcu kwietnia br. Wysokość opłat jest wypadkową poniesionych przez PWPW nakładów inwestycyjnych i prognozowanych kosztów eksploatacyjnych systemu oraz interesów podmiotów sektora transportu drogowego, z którymi konsultowano te opłaty. W stosunku do pierwszej propozycji negocjacyjnej PWPW MTiB uzyskało w wyniku negocjacji, znaczące obniżenie opłat (cena karty kierowcy: 150 zł netto, przedsiębiorstwa i warsztatowej – 250 zł, a kontrolnej – 210 zł).

Czytaj także:

Cyfrowe 'tacho' tylko dla nowych 2005-12-23

Cyfrowy 'tacho-problem' 2005-12-09

Tematy w artykule: tachografy cyfrowe

Podobne wiadomości:

Nowa funkcja w systemie Dynafleet

Nowa funkcja w systemie Dynafleet

Aktualności 2009-12-07

Co trzeci tachograf w Europie zmanipulowany

Co trzeci tachograf w Europie zmanipulowany

Ciężarówki i Autobusy 2015-05-13

Komentuj:

Brak komentarzy! Wypowiedz się, jako pierwszy!

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
Nie masz dowodu i polisy OC? Nie dostaniesz mandatu
Nie masz dowodu i polisy OC? Nie dostaniesz mandatu
Już niedługo nie będziemy musieli wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego i poświadczenia polisy OC. Po wielu zapowiedziach i obietnicach posłowie w końcu przegłosowali zmiany w prawie.