mojeauto.pl > motogazeta > Aktualności > Ułatwienia w SSE

Ułatwienia w SSE

Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt zmiany ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (SSE) i innych ustaw. Jego celem jest zdynamizowanie napływu nowych inwestycji do Polski poprzez m.in. skrócenie procedur, zwolnienia z części opłat oraz ułatwienia procesu wchodzenia inwestorów do stref.

Ułatwienia w SSE

Projekt przewiduje zwiększenie dopuszczalnego łącznego obszaru specjalnych stref ekonomicznych do 12 tys. hektarów, bez określenia warunku wielkości inwestycji i zatrudnienia. Dotychczasowy wyczerpany już limit 8 tys. ha zawierał dwie pule - 6325 ha pod inwestycje bez wymogu minimalnych nakładów lub miejsc pracy oraz pulę 1675 ha wyłącznie pod duże inwestycje. Rozwiązanie to nie pozwalało na tworzenie nowych obszarów stref w regionach słabszych gospodarczo, gdzie możliwa jest realizacja małych i średnich, a nie dużych inwestycji.

Nowela ustawy zakłada także zwiększenie możliwości wykorzystania środków z Funduszu Strefowego na wsparcie nowych inwestycji. Dopuszcza mianowicie wspieranie nowych inwestycji nie tylko jednorazowo, jak to było dotychczas, ale również sukcesywnie, w rocznych transzach.

Projekt wprowadza znaczące zmiany w innych ustawach, które usprawnią proces wchodzenia inwestorów do stref. Zmiana ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa zakłada możliwość nieodpłatnego przekazywania nieruchomości z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych na własność jednostek samorządu terytorialnego lub zarządzających SSE pod realizację inwestycji istotnych z punktu widzenia rozwoju regionalnego. Rozwiązanie to skróci czas potrzebny na udostępnienie gruntu pod inwestycję oraz pozwoli uniknąć strat, które ponoszą zarządzający strefami przy sprzedaży działek inwestorom po cenie niższej niż rynkowa. W projekcie zmian proponuje się także umożliwienie zarządzającym strefami nabycia bez przetargu gruntów z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa.

W celu podniesienia atrakcyjności terenów oferowanych przez SSE zakłada się także zmianę ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Proponowane przepisy wprowadzają ułatwienia zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych objętych obszarem SSE oraz wyeliminowanie dodatkowych ciężarów dla przedsiębiorców, które wynikały z konieczności ponoszenia opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej.

Ponadto projekt nowelizacji tworzy nowy instrument wspierania inwestycji w SSE, który będzie polegał na możliwości odstąpienia przez przedsiębiorstwo energetyczne od pobierania opłat za przyłączenie do sieci od przedsiębiorców inwestujących w strefach.

W nowelizacji przewidziana została także dodatkowa zachęta do podejmowania nowych inwestycji w strefach, która będzie polegać na zwolnieniu przedsiębiorców inwestujących na terenie strefy z obowiązku wnoszenia opłaty adiacenckiej, tj. opłaty z tytułu uczestnictwa w kosztach budowy uzbrojenia terenu (budową urządzeń infrastruktury technicznej).

Przeczytaj także:

Przychylne decyzje rządu

Atrakcyjność inwestycyjna Polski

Tematy w artykule: SSE gospodarka

Podobne wiadomości:

Przychylne decyzje rządu

Przychylne decyzje rządu

Aktualności 2006-03-22

Atrakcyjność inwestycyjna Polski

Atrakcyjność inwestycyjna Polski

Aktualności 2005-12-21

Komentuj:

Brak komentarzy! Wypowiedz się, jako pierwszy!

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
ELEGANCKI I NOWOCZESNY
ELEGANCKI I NOWOCZESNY
Nie jest już modnym crossoverem, ale przestronnym i komfortowym autem kompaktowym. Odświeżony Citroen C4 Cactus zachwyca na wiele sposobów.