mojeauto.pl > motogazeta > Aktualności > Wyniki polskiego przemysłu - raport

Wyniki polskiego przemysłu - raport

Konkurencyjność polskiego przemysłu w 2004 r. znacznie się poprawiła. Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu wyniósł 11,7 proc. Był to najwyższy wzrost produkcji przemysłowej wśród krajów UE-25 - czytamy w publikacji "Polska 2005. Raport o stanie przemysłu".

Wyniki polskiego przemysłu - raport

W 2003 r. wyraźnie wzrosły nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych. Zaowocowało to wzrostem udziału w sprzedaży wyrobów nowych i zmodernizowanych.

Wysoka dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w latach 2003-2004 zadecydowała o wyższym, od wcześniej zakładanego, tempa wzrostu PKB. W pierwszym półroczu 2004 r. dynamika wartości dodanej w przemyśle przewyższała nawet dynamikę w sektorze usług rynkowych i sprawiła, że przemysł był w tym okresie najważniejszym źródłem wzrostu PKB.

Polska z ok. 27 proc. udziałem przemysłu w gospodarce nie odbiega od przeciętnych wskaźników dla UE.

Większa produkcja i większy zbyt

W 2004 r. nastąpiło zwiększenie tempa produkcji sprzedanej przemysłu, które wyniosło 11,7 proc. To sytuowało Polskę wśród krajów o najszybszej dynamice produkcji przemysłowej wśród państw UE-25.

Wzrost produkcji sprzedanej w 2004 r. był głównie wynikiem wyższego niż w 2003 r. poziomu sprzedaży w przetwórstwie przemysłowym (wzrost o 14,5 proc. wobec 10,5 proc. w 2003 r.). Poziom produkcji wzrósł prawie we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw, podczas gdy w latach 2001-2002 niemal wyłącznie zwiększała się produkcja dóbr konsumpcyjnych. W przypadku firm zatrudniających powyżej 49 osób wysoki wzrost zanotowano w produkcji działów i grup przemysłu uznawanych za nośniki postępu technicznego. Ich produkcja była o 39,7 proc. wyższa niż w 2003 r.

W 2004 r. wyższy poziom produkcji sprzedanej niż w 2003 r. uzyskało 21 działów przemysłu (z 29 ogółem). Najwyższy przyrost odnotowano w produkcji pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep. W znacznym stopniu wzrosła także produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych, sprzętu transportowego, produkcji metali.


Wzrost inwestycji w przemyśle

W 2004 r. w przedsiębiorstwach przemysłowych o liczbie pracujących powyżej 49 osób wzrost nakładów inwestycyjnych w cenach bieżących wyniósł 13,4 proc. Wzrost zanotowano w górnictwie oraz przetwórstwie przemysłowym. Wysoką dynamiką nakładów inwestycyjnych charakteryzowały się działy związane z przetwórstwem surowców, metali oraz przemysł chemiczny. Wynikało to z poprawy koniunktury światowej.

W 2004 r. odnotowano wzrost o 37,7 proc. liczby rozpoczętych inwestycji w przemyśle. Zainicjowano 78 tys. inwestycji, których wartość kosztorysowa wzrosła jedynie o 4,3 proc., co sugeruje mniejszą skalę nowych projektów inwestycyjnych.

Istotną rolę w unowocześnianiu polskiego przemysłu spełniają bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ). Według danych PAIiIZ, w 2004 r. do Polski napłynęło w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych 7,86 mld USD, w tym do przemysłu 3,76 mld USD. Najwięcej bezpośrednich inwestycji ulokowanych zostało w przetwórstwie przemysłowym. Największych inwestycji dokonano w produkcji sprzętu transportowego (łącznie 6,7 mld USD wartości skumulowanej, co stanowi 20,7 proc. BIZ w przetwórstwie przemysłowym). W branży motoryzacyjnej głównymi inwestorami są koncerny samochodowe, w tym General Motors Corporation, Isuzu, Volkswagen, Volvo i Toyota.

Wyzwaniem jest innowacyjność

Jak czytamy w raporcie, wiele firm funkcjonujących w przemyśle wdraża nowe technologie, unowocześnia produkcję i poprawia normy jakościowe. Jednak innowacyjność polskich przedsiębiorstw produkcyjnych wciąż odbiega od pożądanego poziomu. Obecnie głównym źródłem wzrostu produktywności może być import technologii, w dalszej perspektywie konieczne stanie się zwiększenie innowacyjności polskiego przemysłu, a co za tym idzie wydatków na badania i rozwój. Niezbędne są również działania zmierzające do ścisłego powiązania sfery badawczo-naukowej z polskim przemysłem.

Szereg tego typu działań zostało zawartych w projekcie Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013. W ramach priorytetu Przedsiębiorczość i Innowacyjność przewiduje się tworzenie przyjaznego otoczenia dla działania przedsiębiorstw, wspieranie otwartej i konkurencyjnej gospodarki oraz podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstw. Uważa się, że działania zapisane w Narodowym Planie Rozwoju będą miały znaczący wpływ na konkurencyjność polskiego przemysłu.

Przeczytaj także:

Polskie inwestycje w EU (2005-10-31)

Nowe propozycje drogowe  (2005-11-10)
 

Tematy w artykule: przemysl motoryzacyjny gospodarka

Komentuj:

Brak komentarzy! Wypowiedz się, jako pierwszy!

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
Nowe Audi A6 - znamy polskie ceny
Nowe Audi A6 - znamy polskie ceny
Importer niemieckiej marki opublikował właśnie cennik nowego Audi A6. Samochód będzie dostępny na początek w silnikiem benzynowym i wysokoprężnym. Cennik otwiera kwota 296 600 zł.