mojeauto.pl > motogazeta > Aktualności > Wyniki polskiego przemysłu - raport

Wyniki polskiego przemysłu - raport

Konkurencyjność polskiego przemysłu w 2004 r. znacznie się poprawiła. Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu wyniósł 11,7 proc. Był to najwyższy wzrost produkcji przemysłowej wśród krajów UE-25 - czytamy w publikacji "Polska 2005. Raport o stanie przemysłu".

Wyniki polskiego przemysłu - raport

W 2003 r. wyraźnie wzrosły nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych. Zaowocowało to wzrostem udziału w sprzedaży wyrobów nowych i zmodernizowanych.

Wysoka dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w latach 2003-2004 zadecydowała o wyższym, od wcześniej zakładanego, tempa wzrostu PKB. W pierwszym półroczu 2004 r. dynamika wartości dodanej w przemyśle przewyższała nawet dynamikę w sektorze usług rynkowych i sprawiła, że przemysł był w tym okresie najważniejszym źródłem wzrostu PKB.

Polska z ok. 27 proc. udziałem przemysłu w gospodarce nie odbiega od przeciętnych wskaźników dla UE.

Większa produkcja i większy zbyt

W 2004 r. nastąpiło zwiększenie tempa produkcji sprzedanej przemysłu, które wyniosło 11,7 proc. To sytuowało Polskę wśród krajów o najszybszej dynamice produkcji przemysłowej wśród państw UE-25.

Wzrost produkcji sprzedanej w 2004 r. był głównie wynikiem wyższego niż w 2003 r. poziomu sprzedaży w przetwórstwie przemysłowym (wzrost o 14,5 proc. wobec 10,5 proc. w 2003 r.). Poziom produkcji wzrósł prawie we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw, podczas gdy w latach 2001-2002 niemal wyłącznie zwiększała się produkcja dóbr konsumpcyjnych. W przypadku firm zatrudniających powyżej 49 osób wysoki wzrost zanotowano w produkcji działów i grup przemysłu uznawanych za nośniki postępu technicznego. Ich produkcja była o 39,7 proc. wyższa niż w 2003 r.

W 2004 r. wyższy poziom produkcji sprzedanej niż w 2003 r. uzyskało 21 działów przemysłu (z 29 ogółem). Najwyższy przyrost odnotowano w produkcji pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep. W znacznym stopniu wzrosła także produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych, sprzętu transportowego, produkcji metali.


Wzrost inwestycji w przemyśle

W 2004 r. w przedsiębiorstwach przemysłowych o liczbie pracujących powyżej 49 osób wzrost nakładów inwestycyjnych w cenach bieżących wyniósł 13,4 proc. Wzrost zanotowano w górnictwie oraz przetwórstwie przemysłowym. Wysoką dynamiką nakładów inwestycyjnych charakteryzowały się działy związane z przetwórstwem surowców, metali oraz przemysł chemiczny. Wynikało to z poprawy koniunktury światowej.

W 2004 r. odnotowano wzrost o 37,7 proc. liczby rozpoczętych inwestycji w przemyśle. Zainicjowano 78 tys. inwestycji, których wartość kosztorysowa wzrosła jedynie o 4,3 proc., co sugeruje mniejszą skalę nowych projektów inwestycyjnych.

Istotną rolę w unowocześnianiu polskiego przemysłu spełniają bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ). Według danych PAIiIZ, w 2004 r. do Polski napłynęło w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych 7,86 mld USD, w tym do przemysłu 3,76 mld USD. Najwięcej bezpośrednich inwestycji ulokowanych zostało w przetwórstwie przemysłowym. Największych inwestycji dokonano w produkcji sprzętu transportowego (łącznie 6,7 mld USD wartości skumulowanej, co stanowi 20,7 proc. BIZ w przetwórstwie przemysłowym). W branży motoryzacyjnej głównymi inwestorami są koncerny samochodowe, w tym General Motors Corporation, Isuzu, Volkswagen, Volvo i Toyota.

Wyzwaniem jest innowacyjność

Jak czytamy w raporcie, wiele firm funkcjonujących w przemyśle wdraża nowe technologie, unowocześnia produkcję i poprawia normy jakościowe. Jednak innowacyjność polskich przedsiębiorstw produkcyjnych wciąż odbiega od pożądanego poziomu. Obecnie głównym źródłem wzrostu produktywności może być import technologii, w dalszej perspektywie konieczne stanie się zwiększenie innowacyjności polskiego przemysłu, a co za tym idzie wydatków na badania i rozwój. Niezbędne są również działania zmierzające do ścisłego powiązania sfery badawczo-naukowej z polskim przemysłem.

Szereg tego typu działań zostało zawartych w projekcie Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013. W ramach priorytetu Przedsiębiorczość i Innowacyjność przewiduje się tworzenie przyjaznego otoczenia dla działania przedsiębiorstw, wspieranie otwartej i konkurencyjnej gospodarki oraz podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstw. Uważa się, że działania zapisane w Narodowym Planie Rozwoju będą miały znaczący wpływ na konkurencyjność polskiego przemysłu.

Przeczytaj także:

Polskie inwestycje w EU (2005-10-31)

Nowe propozycje drogowe  (2005-11-10)
 

Tematy w artykule: przemysl motoryzacyjny gospodarka

Komentuj:

Brak komentarzy! Wypowiedz się, jako pierwszy!

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
Znamy polski cennik Citroena C3 Aircross
Znamy polski cennik Citroena C3 Aircross
Francuski producent mocno rozwija gamę crossoverów. Do oferty dołącza kompaktowy SUV – C3 Aircross. Klienci mogą już zamawiać u polskich dealerów przedpremierowe egzemplarze.
Austria. Czas na oddech Austria. Czas na oddech