mojeauto.pl > motogazeta > Aktualności > Zielone światło dla rozwoju biopaliw

Zielone światło dla rozwoju biopaliw

O tym, że biopaliwa mogą stanowić pewną alternatywę dla paliw kopalnych, wiadomo nie od dziś. I to alternatywę przyjazną dla środowiska. Pierwsze unijne programy zrównoważonego rozwoju biopaliw, które zostały już zatwierdzone, powinny przyspieszyć rozwój tego ekologicznego paliwa.

Zielone światło dla rozwoju biopaliw
Jedną z głównych przeszkód w rozwoju biopaliw, podnoszoną przez przeciwników tego rozwiązania, jest argument, że plantacje palm olejowych czy trzciny cukrowej, z których to m.in. wytwarza się biopaliwa, powstają najczęściej w miejscu lasów tropikalnych i bogatych w węgiel torfowisk. A to powoduje, że korzyści w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych w skali globalnej wcale nie są aż tak wymierne.

Dlatego też Unia Europejska dąży do tego, aby rozwój biopaliw był w pełni zrównoważony, a kontrolę nad nim sprawowały albo państwa członkowskie, albo cały ten proceder był kontrolowany na podstawie dobrowolnych systemów zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Do dziś Komisja zatwierdziła siedem nieobowiązkowych programów tego rodzaju: ISCC, Bonsucro EU, RTRS EU RED, RSB EU RED, 2BSvs, RSBA i Greenergy. Na tej podstawie w 27 państwach członkowskich stosuje się je bezpośrednio.

- Musimy dopilnować, aby cały łańcuch produkcji i dostaw biopaliw był zrównoważony. Dlatego właśnie ustanowiliśmy najwyższe na świecie wymagania w dziedzinie zrównoważonego rozwoju - mówi Günther Oettinger, unijny komisarz ds. energii. - Systemy zatwierdzane obecnie na poziomie UE są dobrym przykładem przejrzystych i rzetelnych metod gwarantowania, że normy te są przestrzegane.

Biopaliwa stosowane w UE, niezależnie od tego, czy są produkowane na potrzeby lokalne czy też importowane, muszą być zgodne z tymi normami, aby otrzymać dofinansowanie ze strony państwa lub zostać wliczone do obowiązkowych celów krajowych w zakresie wykorzystania energii odnawialnej. Kryteria te mają na celu zapobieganie przekształcaniu się obszarów o dużej różnorodności biologicznej oraz obszarów zasobnych w węgiel w obszary produkcji surowców służących do produkcji biopaliw. W praktyce oznacza to, że biopaliw wyprodukowanych z upraw prowadzonych na terenach, które wcześniej zajmował unikalny ekosystem lasu tropikalnego lub naturalnych użytków zielonych, nie można uznać za zrównoważone. Ponadto emisje gazów cieplarnianych całego łańcucha produkcji muszą być o co najmniej 35 proc. niższe w porównaniu do paliw kopalnych. Próg ten z czasem będzie podwyższany.

Unia Europejska postawiła sobie za cel osiągnięcie do 2020 r. co najmniej 10 proc. udziału energii odnawialnej w transporcie. W przypadkach, gdy do osiągnięcia tego celu wykorzystuje się biopaliwa, muszą one spełniać wymogi w zakresie zrównoważonego rozwoju. Oznacza to, że surowce do produkcji biopaliw nie mogą pochodzić z obszarów cennych pod względem różnorodności biologicznej, takich jak obszary chronione, ani z obszarów, które wiążą duże ilości węgla, takich jak lasy lub torfowiska.

Przedsiębiorstwa mogą wybierać, czy wykażą zgodność z tymi wymogami w zakresie zrównoważonego rozwoju na podstawie systemów krajowych, czy przyłączając się do dobrowolnego programu zatwierdzonego przez Komisję.

Jeżeli Komisja, po dokładnym sprawdzeniu danego programu pod względem wymogów w zakresie zrównoważonego rozwoju, uzna, że w zadowalającym stopniu spełnia on wymogi dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii, wówczas zatwierdza go na pięć lat. Program taki polega na kontrolowaniu, gdzie i w jaki sposób produkuje się biopaliwa. Jeżeli dany produkt spełnia wymogi dobrowolnego programu wystawia się świadectwo jego zgodności.

Po dokonaniu szczegółowej oceny i wprowadzeniu różnych ulepszeń Komisja zatwierdziła do tej pory następujące programy:
- ISCC (niemiecki program finansowany przez państwo obejmujący wszystkie rodzaje biopaliw);
- Bonsucro EU (wspólna inicjatywa na rzecz biopaliw z trzciny cukrowej, adresowana do Brazylii);
- RTRS EU RED (wspólna inicjatywa na rzecz biopaliw z soi, adresowana do Argentyny i Brazylii);
- RSB EU RED (wspólna inicjatywa obejmująca wszystkie rodzaje biopaliw);
- 2BSvs (program francuskiego przemysłu obejmujący wszystkie rodzaje biopaliw);
- RSBA (program holdingu Abengoa obejmujący jego łańcuch dostaw);
- Greenergy (program firmy Greenergy dotyczący brazylijskiego etanolu z trzciny cukrowej).

Komisja prowadzi obecnie rozmowy z autorami innych dobrowolnych programów na temat ich poprawy i doprowadzenia do spełnienia przez biopaliwa wymogów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Podobne wiadomości:

Paliwa tanieją i będą tanieć

Paliwa tanieją i będą tanieć

Aktualności 2015-07-22

T.27 – najoszczędniejsze auto świata?

auto motor i sport 0000-00-00

Komentuj:

~AK 2011-07-21

a wszystko po to aby nie kombinować z prądem, magnesem itp

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
Żółte znaki na drogach - o co chodzi?
Żółte znaki na drogach - o co chodzi?
Od kilku dni w północno-wschodniej Polsce pojawiły się nowe, żółte znaki na których możemy zobaczyć np. czołg. Na szczęście zwykli kierowcy nie muszą się nimi przejmować. Są to informacje przeznaczone dla wojskowych.

Zalando Zalando