mojeauto.pl > motogazeta > Aktualności > Zielone światło dla rozwoju biopaliw

Zielone światło dla rozwoju biopaliw

O tym, że biopaliwa mogą stanowić pewną alternatywę dla paliw kopalnych, wiadomo nie od dziś. I to alternatywę przyjazną dla środowiska. Pierwsze unijne programy zrównoważonego rozwoju biopaliw, które zostały już zatwierdzone, powinny przyspieszyć rozwój tego ekologicznego paliwa.

Zielone światło dla rozwoju biopaliw
Jedną z głównych przeszkód w rozwoju biopaliw, podnoszoną przez przeciwników tego rozwiązania, jest argument, że plantacje palm olejowych czy trzciny cukrowej, z których to m.in. wytwarza się biopaliwa, powstają najczęściej w miejscu lasów tropikalnych i bogatych w węgiel torfowisk. A to powoduje, że korzyści w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych w skali globalnej wcale nie są aż tak wymierne.

Dlatego też Unia Europejska dąży do tego, aby rozwój biopaliw był w pełni zrównoważony, a kontrolę nad nim sprawowały albo państwa członkowskie, albo cały ten proceder był kontrolowany na podstawie dobrowolnych systemów zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Do dziś Komisja zatwierdziła siedem nieobowiązkowych programów tego rodzaju: ISCC, Bonsucro EU, RTRS EU RED, RSB EU RED, 2BSvs, RSBA i Greenergy. Na tej podstawie w 27 państwach członkowskich stosuje się je bezpośrednio.

- Musimy dopilnować, aby cały łańcuch produkcji i dostaw biopaliw był zrównoważony. Dlatego właśnie ustanowiliśmy najwyższe na świecie wymagania w dziedzinie zrównoważonego rozwoju - mówi Günther Oettinger, unijny komisarz ds. energii. - Systemy zatwierdzane obecnie na poziomie UE są dobrym przykładem przejrzystych i rzetelnych metod gwarantowania, że normy te są przestrzegane.

Biopaliwa stosowane w UE, niezależnie od tego, czy są produkowane na potrzeby lokalne czy też importowane, muszą być zgodne z tymi normami, aby otrzymać dofinansowanie ze strony państwa lub zostać wliczone do obowiązkowych celów krajowych w zakresie wykorzystania energii odnawialnej. Kryteria te mają na celu zapobieganie przekształcaniu się obszarów o dużej różnorodności biologicznej oraz obszarów zasobnych w węgiel w obszary produkcji surowców służących do produkcji biopaliw. W praktyce oznacza to, że biopaliw wyprodukowanych z upraw prowadzonych na terenach, które wcześniej zajmował unikalny ekosystem lasu tropikalnego lub naturalnych użytków zielonych, nie można uznać za zrównoważone. Ponadto emisje gazów cieplarnianych całego łańcucha produkcji muszą być o co najmniej 35 proc. niższe w porównaniu do paliw kopalnych. Próg ten z czasem będzie podwyższany.

Unia Europejska postawiła sobie za cel osiągnięcie do 2020 r. co najmniej 10 proc. udziału energii odnawialnej w transporcie. W przypadkach, gdy do osiągnięcia tego celu wykorzystuje się biopaliwa, muszą one spełniać wymogi w zakresie zrównoważonego rozwoju. Oznacza to, że surowce do produkcji biopaliw nie mogą pochodzić z obszarów cennych pod względem różnorodności biologicznej, takich jak obszary chronione, ani z obszarów, które wiążą duże ilości węgla, takich jak lasy lub torfowiska.

Przedsiębiorstwa mogą wybierać, czy wykażą zgodność z tymi wymogami w zakresie zrównoważonego rozwoju na podstawie systemów krajowych, czy przyłączając się do dobrowolnego programu zatwierdzonego przez Komisję.

Jeżeli Komisja, po dokładnym sprawdzeniu danego programu pod względem wymogów w zakresie zrównoważonego rozwoju, uzna, że w zadowalającym stopniu spełnia on wymogi dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii, wówczas zatwierdza go na pięć lat. Program taki polega na kontrolowaniu, gdzie i w jaki sposób produkuje się biopaliwa. Jeżeli dany produkt spełnia wymogi dobrowolnego programu wystawia się świadectwo jego zgodności.

Po dokonaniu szczegółowej oceny i wprowadzeniu różnych ulepszeń Komisja zatwierdziła do tej pory następujące programy:
- ISCC (niemiecki program finansowany przez państwo obejmujący wszystkie rodzaje biopaliw);
- Bonsucro EU (wspólna inicjatywa na rzecz biopaliw z trzciny cukrowej, adresowana do Brazylii);
- RTRS EU RED (wspólna inicjatywa na rzecz biopaliw z soi, adresowana do Argentyny i Brazylii);
- RSB EU RED (wspólna inicjatywa obejmująca wszystkie rodzaje biopaliw);
- 2BSvs (program francuskiego przemysłu obejmujący wszystkie rodzaje biopaliw);
- RSBA (program holdingu Abengoa obejmujący jego łańcuch dostaw);
- Greenergy (program firmy Greenergy dotyczący brazylijskiego etanolu z trzciny cukrowej).

Komisja prowadzi obecnie rozmowy z autorami innych dobrowolnych programów na temat ich poprawy i doprowadzenia do spełnienia przez biopaliwa wymogów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Podobne wiadomości:

„Na Orlenie” teraz taniej

auto motor i sport 0000-00-00

Czy te dystrybutory mogą kłamać?

Czy te dystrybutory mogą kłamać?

Aktualności 2016-01-27

Komentuj:

~AK 2011-07-21

a wszystko po to aby nie kombinować z prądem, magnesem itp

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
ŁATWIEJ NIŻ KIEDYKOLWIEK
ŁATWIEJ NIŻ KIEDYKOLWIEK
Zastanawiałeś się kiedyś co zrobić, aby zakup nowego samochodu był mniej odczuwalny dla rodzinnego budżetu? Sprawdź nowego Citroëna C3 Aircross, który dostępny jest w nowoczesnej formie finansowania Citroën SimplyDrive.