mojeauto.pl > motogazeta > Finanse i prawo > Biopaliwa w normie

Biopaliwa w normie

Ubiegły rok był pierwszym, w którym przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie paliw i biopaliw byli zobowiązani do realizacji wymaganego udziału biokomponentów. Tylko 3 spośród 28 zobowiązanych podmiotów nie zrealizowało Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW).

Od 1 stycznia 2008 r. przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu, imporcie lub nabyciu wewnątrzwspólnotowym paliw lub biopaliw ciekłych, a którzy je sprzedają lub zbywają w innej formie na terytorium Polski, albo zużywają na potrzeby własne - są obowiązani zapewnić w danym roku co najmniej minimalny udział biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw i biopaliw ciekłych.

Minimalny udział biopaliw liczony jest według wartości opałowej poszczególnych biokomponentów i jest równy Narodowemu Celowi Wskaźnikowemu (NCW). Poziom NCW na dany rok kalendarzowy określa co 3 lata Rada Ministrów, biorąc pod uwagę możliwości surowcowe i wytwórcze branży paliwowej oraz przepisy UE w tym zakresie. Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych przewiduje karę pieniężną dla tych podmiotów, które nie wywiązują się z obowiązków nałożonych przepisami prawa. Taką sankcję, w drodze decyzji administracyjnej, wymierza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, a wpłaty z kar zasilają rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W 2008 roku do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego zobowiązanych było 28 podmiotów. NCW na rok 2008 wynosił 3,45%, natomiast łączny zrealizowany udział biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych sprzedawanych, zbywanych w innej formie lub zużywanych na potrzeby własne wyniósł 3,62%.

Wśród 28 podmiotów zobowiązanych do realizacji NCW znalazło się 7 podmiotów, które osiągnęły go na poziomie od obowiązkowego 3,45% do 3,74%, 5 podmiotów, które zrealizowały NCW na poziomie od 3,75% do 3,99%, 6 podmiotów na poziomie 4,00% - 4,99%, 2 podmioty: 5,00% - 24,99%. Ponadto kolejne 2 podmioty osiągnęły Narodowy Cel Wskaźnikowy na poziomie od 25,00% do 99,99% oraz 3 podmioty, które osiągnęły Narodowy Cel Wskaźnikowy na poziomie 100%.

Wobec 3 podmiotów, które nie zrealizowały NCW, Prezes URE wszczął postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej w związku z niezapewnieniem minimalnego udziału biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw i biopaliw ciekłych sprzedanych, zbytych w innej formie lub zużytych na potrzeby własne. We wrześniu nałożeniem kary zakończyło się pierwsze z postępowań. Pozostałe postępowania powinny zakończyć się do końca roku.

W kolejnych latach udział biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw będzie się stopniowo zwiększał. W 2009 r. wynosi on 4,60%, w 2010 - 5,75%, 2011 - 6,20%, 2012 - 6,65%, 2013 - 7,10%.

Podobne wiadomości:

Lukoil sprzedaje swoje stacje w Polsce

Lukoil sprzedaje swoje stacje w Polsce

Aktualności 2016-02-06

Czy te dystrybutory mogą kłamać?

Czy te dystrybutory mogą kłamać?

Aktualności 2016-01-27

Komentuj:

Brak komentarzy! Wypowiedz się, jako pierwszy!

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
Solaris wybuduje kolejny zakład
Solaris wybuduje kolejny zakład
Producent pojazdów komunikacji miejskiej z wielkopolskiego Bolechowa przygotowuje się do kolejnej inwestycji. Solaris Bus & Coach wybuduje piąty zakład produkcyjny. Spółka kupiła 8,3 ha w okolicach Środy Wielkopolskiej.

Zalando Zalando