mojeauto.pl > motogazeta > Finanse i prawo > Czy "krokodylki" powinni łapać z nieoznakowanych aut?

Czy "krokodylki" powinni łapać z nieoznakowanych aut?

Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Irena Lipowicz, ma poważne wątpliwości, czy funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego, popularnie zwani przez kierowców "krokodylami", powinni używać nieoznakowanych pojazdów do łapania naruszających przepisy ruchu drogowego. Z tym też problemem wystąpiła do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Czy
Inspekcja Transportu Drogowego, powołana do życia w 2001 roku, a rozpoczynająca fizycznie działalność rok później, miała pierwotnie czuwać nad przestrzeganiem przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Chodziło zwłaszcza o kontrolowanie czasu pracy kierowców zawodowych, stanu technicznego pojazdów oraz sposobu przewożenia materiałów niebezpiecznych. Początkowo więc kontakt z inspektorami ITD mieli wyłącznie kierowcy autobusów oraz pojazdów ciężarowych.

Przez ponad dekadę działalności na polskim rynku Inspekcja ewoluowała, znacząco rozszerzając swoje zadania oraz kompetencje. Znaczące rozszerzenie działalności ITD nastąpiło na mocy nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym z października 2010 r. Zgodnie ze zmienionymi wówczas przepisami ITD uzyskała uprawnienia do kontroli samochodów osobowych. Inspekcja może przeprowadzać taką kontrolę w przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż kierowca jest nietrzeźwy albo po zażyciu środka odurzającego, a także w przypadku zarejestrowania przy użyciu odpowiednich urządzeń wykroczeń w ruchu drogowym.

Od 2011 roku ITD ma pod swoją pieczą sieć fotoradarów, w tym wystawianie mandatów na podstawie wykonanych zdjęć przez te urządzenia. Jednak nie tylko stacjonarne fotoradary leżą w gestii ITD. Inspekcja posiada również nieoznakowane pojazdy wyposażone w urządzenia rejestrujące, za pomocą których również łapie zbyt szybko jadących kierowców. I to właśnie ta kwestia budzi szereg wątpliwości.

Rzecznik Praw Obywatelskich, w liście skierowanym do Sławomira Nowaka, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, powołuje się na otrzymywane informacje, z których wynika, iż jest to zjawisko powszechne, chociaż obowiązujące przepisy przewidują stosowanie takich pojazdów w wyjątkowych przypadkach.

Wprawdzie Biuro Dyrektora Generalnego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego odpowiada, że określenie "wyjątkowy wypadek" nie zostało doprecyzowane, jednak na podobnych zasadach działa m.in. policja. Ponadto, choć pojazd ITD może być nieoznakowany, to jednak sam inspektor musi być umundurowany i za każdym razem powinien okazać kierującemu legitymację służbową. Korzystanie z nieoznakowanych pojazdów podyktowane jest również względami taktycznymi, dzięki którym możliwe jest ukaranie większej liczby kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego.

Z takim postępowaniem nie zgadza się jednak Rzecznik Praw Obywatelskich. Zdaniem Rzecznika zarówno ochrona bezpieczeństwa w ruchu drogowym (życia, zdrowia oraz mienia), jak również powstrzymywanie wszystkich uczestników ruchu przed naruszaniem przepisów ruchu drogowego, byłyby realizowane w większym stopniu wówczas, gdyby kontrola była prowadzona przez funkcjonariuszy posługujących się pojazdami oznakowanymi. W przypadku natomiast, gdy o zarejestrowaniu wykroczenia sprawca dowiaduje się w chwili otrzymania wezwania do wypełnienia odpowiednich formularzy, nierzadko w kilka miesięcy po zdarzeniu, o oddziaływaniu prewencyjnym (poza przypadkami zbliżania się sprawcy do dopuszczalnego limitu punktów karnych) nie ma mowy. U sprawcy narasta natomiast raczej, jak wynika z treści zauważalnej liczby kierowanych do RPO pism, poczucie frustracji wynikające z przekonania, że prawdziwym celem działalności ITD są czynniki ekonomiczne określane przez potrzeby Skarbu Państwa.

Ponadto Rzecznik zauważa w wystąpieniu, że przepis rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wzoru odznaki identyfikacyjnej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego, wskazujący w sposób bardzo niedookreślony przypadki, w których użycie pojazdów mechanicznych jest dopuszczalne, wykracza poza zakres delegacji do wydania rozporządzenia, zawartej w ustawie o transporcie drogowym.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o możliwość zmiany wspomnianego rozporządzenia, zmierzającej do wyłączenia możliwości używania przez Inspekcję Ruchu Drogowego w ramach kontroli czynności ruchu drogowego samochodów nieoznakowanych.

Podobne wiadomości:

Fotoradary zarabiają coraz mniej!

auto motor i sport 0000-00-00

Krytykowane przez kierowców fotoradary przynoszą coraz mniej pieniędzy do budżetu - zamiast zaplanowanych 1,5 mld złotych tylko 80 milionów!

Wyższe mandaty za fotoradary, ale bez...

auto motor i sport 0000-00-00

Grupa posłów PO przygotowała projekt ustawy, który zakłada odebranie strażom gminnym możliwości obsługi fotoradarów i przenosi w całości ten "obowiązek" na Inspekcję Transportu Drogowego.

Komentuj:

Brak komentarzy! Wypowiedz się, jako pierwszy!

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
Nie masz dowodu i polisy OC? Nie dostaniesz mandatu
Nie masz dowodu i polisy OC? Nie dostaniesz mandatu
Już niedługo nie będziemy musieli wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego i poświadczenia polisy OC. Po wielu zapowiedziach i obietnicach posłowie w końcu przegłosowali zmiany w prawie.