mojeauto.pl > motogazeta > Finanse i prawo > Głos w sprawie zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach

Głos w sprawie zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach

W Senacie RP prowadzone są prace nad projektem nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jednym z pomysłów jest całkowity zakaz sprzedaży napojów alkoholowych na stacjach paliw. Swój sprzeciw w tej sprawie wyraziła Polska Izba Paliw Płynnych.

Głos w sprawie zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach
Podstawową wątpliwość wzbudza fakt, że przygotowany projekt nowelizacji ustawy nie został skonsultowany z środowiskami skupiającymi przedsiębiorców branży paliwowej, takimi jak PIPP czy też Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego. Proponowana nowelizacja bezpośrednio dotyczy przedsiębiorców prowadzących stacje paliw i zasadne wydaje się uwzględnienie ich opinii i argumentów w procesie podejmowania decyzji o skierowaniu propozycji pod obrady Sejmu. Wyłączenie tych środowisk z procesu konsultacji powodować może wrażenie, że nie są istotne argumenty grup społecznych, których zmiany będą dotyczyły w największym stopniu.

Kwestią zasadniczą, na którą Izba zwraca uwagę, jest niekonstytucyjność proponowanego rozwiązania. Ograniczenie zasady wolności działalności gospodarczej dopuszczalne jest tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Pobieżna ocena wydaje się wskazywać, iż proponowana nowelizacja jest jak najbardziej dopuszczalna. W ocenie PIPP bezdyskusyjne pozostaje, że ograniczanie spożywania alkoholu przez społeczeństwo stanowi ważny interes publiczny. Główny problem sprowadza się jednak do niekonstytucyjnej próby legalizacji ustawowych ograniczeń wyłącznie do jednej z grup przedsiębiorców, nie zaś wprowadzenia ograniczenia natury ogólnej – odnoszącego się do wszystkich podmiotów zajmujących się sprzedażą alkoholu.

Ograniczanie propozycji nowelizacji ww. ustawy do jednej grupy przedsiębiorców wydaje się tym bardziej niesprawiedliwe i pozbawione cech konstytucyjnych, że w opinii niektórych Senatorów na stacjach paliw powinna być dokonywana sprzedaż wyłącznie paliwa i produktów niezbędnych do utrzymania sprawności pojazdów mechanicznych. Należałoby zatem doprecyzować, jakie produkty miałby sprzedawać inne niż stacje paliw placówki handlowe, które sprzedają paliwa.
W opinii PIPP przedmiotowa propozycja nowelizacji ww. ustawy narusza zasady swobody prowadzenia działalności gospodarczej.

Wyłączenie możliwości sprzedaży alkoholu na stacjach paliw nie tylko nie przyniesie oczekiwanych skutków w postaci zmniejszenia ilości kierowców prowadzących pojazdy mechaniczne pod wpływem alkoholu, ale również doprowadzi do poszerzania się szarej strefy dystrybuującej alkohol nieznanego pochodzenia, nieoznaczony znakami akcyzy. Skutki nielegalnego handlu alkoholem będą dotyczyły zarówno uszczupleń wynikających z niepłaconych podatków, jak i również kosztów leczenia osób, którym zostanie sprzedany skażony alkohol. Ograniczenie liczby punktów dystrybucji jest rozwiązaniem zastępczym, a nawet czyniącym artykuł bardziej atrakcyjnym i pożądanym. Istotą w walce z uzależnieniami jest profilaktyka, czyli świadomość konsumenta, a nie zakazy.

Co więcej, bieżąca sytuacja przedsiębiorców prowadzących stacje paliw jest niezwykle trudna i wynika z nieuzasadnionej polityki cenowej stosowanej przez duże koncerny paliwowe, naruszające w opinii Polskiej Izby Paliw Płynnych zasady konkurencji. W tej sytuacji środowisko branży paliwowej, zachęcane przez premiera polskiego rządu do obniżania cen paliw i przerzucenia marży zysku na produkty pozapaliwowe, do których należą również produkty alkoholowe, stawiane jest w sytuacji bez wyjścia – z jednej strony żąda się obniżania cen paliw, a z drugiej ogranicza możliwość sprzedaży produktów pozapaliwowych.

Obecnie tylko dla zapewnienia pokrycia kosztów stałych funkcjonowania stacji paliw niezbędna jest marża w wysokości ponad 30 gr na jeden litr paliwa. Niestety, w ostatnich kilkunastu miesiącach waha się ona średnio w przedziale 7-20 gr.

Dodatkowo bardzo wiele stacji paliwowych, usytuowanych w różnych mikrorynkach, jest obiektami, które dla określonej społeczności są jedynymi gdzie jest paliwo i sklep. Dla tych stacji ograniczenia dla określonych produktów i usług mogą doprowadzić do ich zamknięcia.

Polska Izba Paliw Płynnych podkreśla, że inicjatywa nowelizacji ww. ustawy, nosząca cechy niekonstytucyjnej, nie wzmocni działań ograniczających sprzedaż alkoholu w Polsce, lecz doprowadzi branżę paliwową do bardzo poważnych problemów, zmuszając ją do poszukiwania pokrycia kosztów stałych w wyższej cenie paliwa.

Podobne wiadomości:

Sprawdzono jakość paliwa w 2015 roku - wyniki kontroli

Sprawdzono jakość paliwa w 2015 roku - wyniki...

Aktualności 2016-04-13

Rutynowe kontrole trzeźwości nie są legalne?

Rutynowe kontrole trzeźwości nie są legalne?

Finanse i prawo 2016-08-17

Komentuj:

Brak komentarzy! Wypowiedz się, jako pierwszy!

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
Nowe Audi A6 - znamy polskie ceny
Nowe Audi A6 - znamy polskie ceny
Importer niemieckiej marki opublikował właśnie cennik nowego Audi A6. Samochód będzie dostępny na początek w silnikiem benzynowym i wysokoprężnym. Cennik otwiera kwota 296 600 zł.