mojeauto.pl > motogazeta > Finanse i prawo > Jakie opłaty i kary za pojazdy nienormatywne?

Jakie opłaty i kary za pojazdy nienormatywne?

Ministerstwo infrastruktury postanowiło uregulować kwestie związane z przemieszczaniem się po drogach naszego kraju tzw. pojazdów nienormatywnych. Znane są opłaty za przejazd takiego pojazdu oraz kary za brak stosownego zezwolenia.

Jakie opłaty i kary za pojazdy nienormatywne?
Obecnie przepisy dotyczące przejazdów pojazdów nienormatywnych i wydawania pozwoleń na ich przejazdy po drogach umiejscowione są bowiem w kilku aktach prawnych. Z dotychczasowej praktyki wynika, że w kwestii wydawania pozwoleń występuje wiele niejasności zgłaszanych zarówno przez organy wydające pozwolenia, jak i przez podmioty ubiegające się o ich wydanie. Rozwiązaniem tej sytuacji są zaproponowane przepisy, które wprowadzają zmiany w podziale kompetencji organów wydających pozwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych. Chodzi o starostów, generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad, naczelnika urzędu celnego, zarządcę drogi oraz prezydenta miasta na prawach powiatu.

Zgodnie z projektem nowelizacji, pojazdem nienormatywnym jest pojazd (lub zespół pojazdów), którego naciski na osi wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach o drogach publicznych. Za taki pojazd uważany będzie również ten, którego wymiary lub rzeczywista masa wraz z ładunkiem przekracza normy określone w ww. ustawie.

Po drogach publicznych, zgodnie z projektowaną nowelizacją ustawy, dopuszczalne będzie przemieszczanie się pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t. Minister infrastruktury określi w drodze rozporządzenia wykaz dróg krajowych i wojewódzkich, po których będą mogły poruszać się pojazdy o nacisku do 10 ton oraz drogi krajowe, po których dozwolony będzie ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku osi do 8 ton.

Projektowana nowelizacja ustawy wprowadza 7 kategorii zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych i określa organy upoważnione do ich wydawania. W każdej z kategorii określone będą parametry objętościowe i ciężarowe pojazdów. Przyjmuje się, że udzielanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego w kategorii pierwszej (chodzi o drogi gminne, powiatowe lub wojewódzkie i przejazd po nich pojazdów przekraczających dopuszczalne naciski osi do wartości 11,5 t oraz pojazdy, których objętość i ciężar nie przekracza wskaźnika dopuszczalności) przez zarządcę drogi będzie dużym udogodnieniem dla podmiotów posiadających takie pojazdy. Druga kategoria zezwoleń (wydawane będą przez starostę) obejmie przejazdy nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego – np. ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej. Zezwolenia w kategorii siódmej będą wydawane na jednokrotny lub wielokrotny przejazd pojazdu po drogach publicznych w wyznaczonym czasie i na wyznaczonej trasie.

Zróżnicowano okresy obowiązywania zezwoleń. W kategorii I zezwolenie będzie wydawane na miesiąc, 6 miesięcy lub 12 miesięcy, w kategorii II – na 12 miesięcy, w kategorii III – VI – na miesiąc, 6 miesięcy, 12 miesięcy i na 24 miesiące, w kategorii VII – na jednokrotny przejazd pojazdu zezwolenie będzie wydawane na okres do 14 dni, a na przejazd wielokrotny – do 30 dni.

Za udzielanie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego będą pobierane opłaty. Maksymalne stawki opłat mają wynosić: kategoria I – do 240 zł, kategoria II – do 120 zł, kategoria III – do 2,4 tys. zł, kategoria IV – do 3,6 tys, zł, kategoria V – do 4,3 tys. zł, kategoria VI – do 5,8 tys. zł, kategoria VII – do 2 tys. zł za przejazd jednokrotny.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy, opłaty za zezwolenia w kategorii I-III będą przekazywane do budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Opłaty za zezwolenia w kategorii od IV do VII mają być przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wyjątek stanowić będą opłaty za zezwolenia prezydentów miast na prawach powiatów w kategorii VII, które będą przekazywane do budżetu miasta.

Za przejazd pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu będą pobierane np. kary pieniężne: 1,5 tys. za brak zezwolenia w kategorii I i II, 6 tys. zł z brak zezwolenia w kategorii od III do VI. Kara 5 tys. zł będzie groziła za przejazd pojazdu nienormatywnego przez most lub wiadukt bez potwierdzonego zawiadomienia zarządcy drogi, natomiast kara w wysokości 6 tys. zł będzie pobierana za przejazd takiego pojazdu przez most i wiadukt, na który zarządca drogi nie wyraził zgody. Od decyzji o wymierzeniu kary będzie przysługiwać odwołanie.

Do projektu ustawy wprowadzono ponadto przepisy regulujące pracę pilota takiego nienormatywnego pojazdu oraz rozwiązania uprawniające funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu do wydawania poleceń i sygnałów uczestnikom ruchu drogowego lub innym osobom znajdującym się na drodze. Uregulowano również kwestie związane z przejazdem pojazdów nienormatywnych będących w dyspozycji wojska.

Podobne wiadomości:

MON zainwestuje w polskie drogi

MON zainwestuje w polskie drogi

Polskie drogi 2017-01-04

Inteligentny tempomat lepszy od mistrza ecodrivingu

Inteligentny tempomat lepszy od mistrza...

Ciężarówki i Autobusy 2015-05-15

Komentuj:

Brak komentarzy! Wypowiedz się, jako pierwszy!

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
ŁATWIEJ NIŻ KIEDYKOLWIEK
ŁATWIEJ NIŻ KIEDYKOLWIEK
Zastanawiałeś się kiedyś co zrobić, aby zakup nowego samochodu był mniej odczuwalny dla rodzinnego budżetu? Sprawdź nowego Citroëna C3 Aircross, który dostępny jest w nowoczesnej formie finansowania Citroën SimplyDrive.