mojeauto.pl > motogazeta > Finanse i prawo > Jakie prawa ma straż miejska?

Jakie prawa ma straż miejska?

Dyskusja, jaka w ostatnim tygodniu rozgorzała w mediach, a dotycząca sporu pomiędzy Prokuratorem Generalnym a komendantami straży miejskich w sprawie możliwości karania kierowców, którym zostało wykonane zdjęcie przez stacjonarny fotoradar, jest dobrym momentem, aby przyjrzeć się, jakie prawa ma straż miejska.

Jakie prawa ma straż miejska?
Na dzień 31 grudnia 2012 r. na terenie całego kraju funkcjonowało łącznie 596 oddziałów straży miejskiej i gminnej (w porównaniu z rokiem 2011 ich liczba wzrosła o 22). Najwięcej oddziałów znajduje się w województwie zachodniopomorskim, wielkopolskim i dolnośląskim. Porządku w całej Polsce strzeże w sumie 9.790 strażników. Zgodnie z art. 11 Ustawy o straży gminnej, do zadań straży należy w szczególności ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych. Jako drugi obowiązek wymieniono czuwanie nad porządkiem oraz kontrole ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym. Nie ulega jednak wątpliwości, że straże gminne i miejskie poświecają się głównie realizacji drugiego zadania.

W 2012 roku straż ujawniła 2.097.600 wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji. Lwią część stanowią wykroczenia zarejestrowane przez urządzenia rejestrujące – 1.109.763 ujawnionych wykroczeń, skutkujących 965.335 mandatami na łączną kwotę 160.012.905 zł. Mandaty wystawione kierowcom stanowią niemal 81% wszystkich mandatów nałożonych przez straż. Dla porównania, grzywny za wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu stanowią tylko 2,9 %, a przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia zaledwie 0,7%.

Do czego straż ma prawo
Strażnik ma prawo do udzielania pouczeń, legitymowania, a także ujęcia osób stwarzających zagrożenie i doprowadzenia ich do najbliższej jednostki Policji. Może dokonywać kontroli osobistej i przeszukiwania bagaży, ale tylko w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że dana osoba popełniła czyn zabroniony. Ma również prawo do zatrzymania pojazdu, wylegitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń odnośnie korzystania z drogi lub pojazdu.

Straż miejska ma prawo do nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym, dokonywania czynności wyjaśniających i kierowania wniosków o ukaranie do sądu. W 2012 r. skierowała do sądu 102.300 wniosków o ukaranie kierowców. Straż może także wydawać dyspozycje odholowywania pojazdów i unieruchamiania ich przy pomocy blokady kół, o ile nie będzie to zagrażało bezpieczeństwu. W ubiegłym roku założono 127.178 blokad i odholowano 27.750 pojazdów. Może również dokonywać kontroli drogowych. Obowiązkiem straży jest uniemożliwienie prowadzenia pojazdu osobie będącej pod wpływem alkoholu (lub innych środków odurzających) i zaczekanie na przyjazd policji.

Kontrole drogowe
Strażnicy miejscy mogą dokonywać kontroli ruchu drogowego wobec kierowców, którzy nie zastosowali się do zakazu ruchu w obu kierunkach oraz naruszających przepisy ruchu drogowego, gdy zostało to zarejestrowane za pomocą urządzeń pomiarowych. Mogą także skontrolować uczestników ruchu drogowego, gdy naruszają oni przepisy o zatrzymaniu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, bądź też
o ruchu motorowerów, rowerów, wózków rowerowych, pojazdów zaprzęgowych, o jeździe wierzchem lub pędzeniu zwierząt.

Straż miejska posiada również prawo do przeprowadzania kontroli publicznego transportu drogowego. Strażnik podejmujący interwencję musi być umundurowany, a działania może podejmować tylko na obszarze gminy, którą reprezentuje. Ma obowiązek poinformowania o powodzie zatrzymania i okazania legitymacji służbowej na żądanie kierowcy.

Urządzenia rejestrujące
Straż miejska może kontrolować prędkość, z jaką poruszają się kierowcy za pomocą fotoradarów przenośnych. W porównaniu z rokiem 2011 wzrosła liczba takich urządzeń. Na wyposażeniu straży w ubiegłym roku było 333 fotoradarów, czyli o 97 więcej niż w roku poprzednim.

Straż obowiązują jednak pewne ograniczenia, w kwestii rozstawiania sprzętu pomiarowego. Po pierwsze, może ustawiać takie urządzenia tylko w obszarze zabudowanym. Po drugie, wymagane jest do tego uzyskanie zgody od miejscowego komendanta policji. Kontrola musi oczywiście odbywać się w uzgodnionym czasie i miejscu, które powinno być odpowiednio oznakowane (znakiem D-51). Urządzenie pomiarowe musi także posiadać ważną homologację, w przeciwnym wypadku kierowca nie będzie zobowiązany do zapłacenia mandatu.

Zdjęcia z ukrycia
Warto pamiętać, że przenośny fotoradar może rejestrować poczynania kierowców także z ukrycia, gdy jest on "schowany" w nieoznakowanym samochodzie. Pomiar może być dokonywany tylko wtedy, gdy auto nie znajduje się w ruchu. Strażnicy miejscy mogą dokonywać tego typu kontroli tylko na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz drogach krajowych w obszarze zabudowanym, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych. W przypadku zarejestrowania wykroczenia za pomocą odpowiedniego urządzenia, straż może żądać od właściciela pojazdu wskazania osoby, której w określonym czasie powierzył pojazd.


Podobne wiadomości:

Kiedy wrócą fotoradary w stolicy?

Kiedy wrócą fotoradary w stolicy?

Aktualności 2017-02-09

Fotoradary wracają do Warszawy

Fotoradary wracają do Warszawy

Finanse i prawo 2016-12-21

Komentuj:

~walecdaras 2013-08-22

witam Niestety ale art. o podtarciu się jest nieskuteczny wobec SM w Szczecinku , pomimo ich olania i tak skierowali sprawę do sadu i nałożyli grzywnę za nieujawnienie

~Sławek 2013-08-21

http://3obieg.pl/mandat-podetrzyj-sie-wezwaniem

~Sławek 2013-08-21

Polecam poniższy artykuł. Stanowi o tym jak traktować pisma od SM w sprawie fotoradarów: Mandat, podetrzyj sie wezwaniem

~dio64 2013-08-21

ten twór jakim jest straż miejska potrafi tylko karać ,, z partyzanta kierowców '' pacyfikować starsze babki sprzedające kwiatki z działki i dziadków którzy piją piwo na ławeczce . Tam gdzie są zadymy to ich nie ma . Moim zdaniem powinno się ich zlikwidować a kasę która jest na nich łożona przeznaczyć na szkoły żłobki ,samotne matki .

~Kolin 2013-08-15

Według mnie trzeba nie tyle zlikwidować straż, co skierować jej działania na inne obszary, bo jak widać trochę za bardzo się zapędzili w karaniu kierowców. Czyżby dochodowy interes? Dobrze mieć Yanosika na wszelki wypadek, mniejsze ryzyko, że się zostanie złapanym przez te ich fotoradary.

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
ELEGANCKI I NOWOCZESNY
ELEGANCKI I NOWOCZESNY
Nie jest już modnym crossoverem, ale przestronnym i komfortowym autem kompaktowym. Odświeżony Citroen C4 Cactus zachwyca na wiele sposobów.