mojeauto.pl > motogazeta > Finanse i prawo > Jest pomysł na zwrot nadpłaty za kartę pojazdu

Jest pomysł na zwrot nadpłaty za kartę pojazdu

Na wczorajszym posiedzeniu Sejmu wiceminister infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz zdradził, iż jest wspólny z resortem finansów pomysł, by roszczenia o zwrot nadpłaty za kartę pojazdu pokrywać w części z rezerwy subwencji ogólnej.

Jest pomysł na zwrot nadpłaty za kartę pojazdu
Chodzi o lata 2004-2006, kiedy to zgodnie z ówczesnym rozporządzeniem ministerstwa infrastruktury opłata za wydanie karty pojazdu wynosiła 500 zł. Opłata ta miała być jednym z elementów ograniczających napływ do Polski olbrzymiej, sięgającej miliona aut rocznie, fali używanych samochodów. Jednak w 2004 r. rzecznik praw obywatelskich złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności tego przepisu zarówno z Prawem o ruchu drogowym, jak i z konstytucją. Na tej podstawie Trybunał w styczniu 2006 r. wydał wyrok, przychylający się do wniosku RPO. Ministerstwo infrastruktury było zmuszone do zmiany rozporządzenia, co też uczyniło i od kwietnia 2006 r. opłata za wydanie karty pojazdu wynosi już tylko 75 zł.

Na czwartkowym posiedzeniu Sejmu wiceminister infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz, odpowiadając na pytania posłów Michała Wojtkiewicza i Edwarda Czesaka, podkreślił, że wyrok trybunału spowodował liczne postępowania cywilne prowadzone na wniosek sprowadzających auta zza granicy przeciwko powiatom w celu uzyskania zwrotu nadpłaty w wysokości 425 zł za wydaną kartę.

Jednocześnie dodał, że problem ten jest dobrze znany ministerstwu, gdyż reprezentujące samorząd powiaty zwracają się również do ministerstwa o rozstrzygnięcie sprawy finansowania samorządu i rekompensaty za utratę dochodów z tytułu zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu wraz z kosztami sądowymi wynikającymi z niekorzystnych wyroków sądowych.

- Po konsultacjach z ministerstwem finansów, które jest w tej sprawie na bieżąco, mamy wspólne ustalenia, że źródłem częściowego zaspokojenia roszczeń może być rezerwa subwencji ogólnej - dodał Jarmuziewicz. - To jest wstępna koncepcja, która pojawiła się w resorcie finansów i będzie dyskutowana teraz ze stroną samorządową.

Nie ma też co liczyć, że zwrot nadpłaty zostanie narzucony odgórnie jakimiś przepisami. Sąd Najwyższy uchwałą z 7 grudnia 2006 r. stwierdził, że Skarb Państwa nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wydanie wymienionego rozporządzenia. Obecnie brakuje też podstaw prawnych do zwrotu nadpłaty za karty pojazdu w drodze postępowania administracyjnego.

- Wobec powyższego oceniam, że obecnie jedyną drogą uzyskania zwrotu omawianej nadpłaty jest droga postępowania cywilnego - przyznał Jarmuziewicz.

Podobne wiadomości:

Bezpłatna historia sprowadzonego auta już działa

Bezpłatna historia sprowadzonego auta już...

Finanse i prawo 2017-12-19

Mniejsze tablice rejestracyjne będą legalne

Mniejsze tablice rejestracyjne będą legalne

Finanse i prawo 2017-08-31

Komentuj:

~Do odzyskania 425 i 75 2012-01-13

Wedle ostatnich orzeczeń Sądów , ale także potwierdzenie tezy zawartej w orzeczeniu Sądu Najwyższego do odzyskania jest nie tylko 425,-zł , ale także 75,-zł wraz z ustawowymi odsetkami. Ponadto przesądzona jest, że praktyka odrzucania pozwów przez sądy powszechne jest całkowicie wadliwa. Nie ma ona uzasadnienia w orzeczeniach sądów administracyjnych, orzeczeń sądów powszechnych, a także Sądu Najwyższego. W przypadku odrzucenia pozwów trzeba się odwoływać. Korzystna jest także sytuacja przedsiębiorców albowiem mogą oni dochodzić jeszcze roszczeń , a ich żądanie nie przedawniło się. Specjalizuje się w tego typu postępowaniach. Kontakt mail:damia@poczta.onet.pl, [pkt. 5 regulaminu forum. admin.]

~Damian Padjas - lawyer & manager 2012-01-07

Osobiście odradzam dochodzenia zwrotu nadpłaty za kartę pojazdu na drodze sądowoadministracyjnej. Poza tym zarówno zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych jak i Sądu Najwyższego możliwe jest także roszczenie cywilne. Kolejną niedogodnością jest sama opłata sądowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym, która wynosi 200,-zł czyli o wiele więcej aniżeli w postępowaniu cywilnym. Ostatnie orzeczenia Sądu Najwyższeszego wskazują, że do zwrotu jest nie tylko kwota 425,-zł , ale również 75,-zł . Ponadto roszczenia mogą dochodzić przedsiębiorcy, bo nie stosuje się art.118 k.c. [pkt. 5 regulaminu forum. admin.]

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
Żółte znaki na drogach - o co chodzi?
Żółte znaki na drogach - o co chodzi?
Od kilku dni w północno-wschodniej Polsce pojawiły się nowe, żółte znaki na których możemy zobaczyć np. czołg. Na szczęście zwykli kierowcy nie muszą się nimi przejmować. Są to informacje przeznaczone dla wojskowych.