mojeauto.pl > motogazeta > Finanse i prawo > Komisja Europejska: Redukcja CO2 z korzyścią dla wszystkich

Komisja Europejska: Redukcja CO2 z korzyścią dla wszystkich

Komisja Europejska będzie chciała wprowadzić dalsze ograniczenia emisji dwutlenku węgla z samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych. Zaproponowane przez Komisję poziomy emisji CO2 miałyby zacząć obowiązywać od 2020 roku.

Komisja Europejska: Redukcja CO2 z korzyścią dla wszystkich
Wnioski Komisji Europejskiej, jeśli zostaną przyjęte, doprowadzą do ograniczenia średniego poziomu emisji w przypadku nowych samochodów osobowych do 95 g CO2/km w roku 2020. W 2011 r. poziom ten wynosił 135,7 g, zaś wiążący cel na 2015 r. to 130 g CO2/km. Emisje z lekkich pojazdów dostawczych zostaną obniżone do 147g CO2/km w 2020 r. W 2010 r. (ostatni rok, dla którego dostępne są dane liczbowe) poziom ten wynosił 181,4 g, zaś wiążący cel na 2017 r. to 175 g CO2/km.

Wiążące cele na rok 2020 już są przewidziane w istniejącym prawodawstwie, ale muszą one jeszcze zostać wdrożone. Na podstawie dokładnej analizy techniczno-ekonomicznej przeprowadzonej przez Komisję, w zaproponowanych dziś rozporządzeniach ustanawia się szczegóły realizacji tych celów.

- Dzięki naszym wnioskom nie tylko chronimy klimat, ale także oszczędzamy pieniądze konsumentów, jak również pobudzamy innowacje i konkurencyjność w europejskim przemyśle motoryzacyjnym - twierdzi unijna komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu, Connie Hedegaard. - W rezultacie powstanie znaczna liczba miejsc pracy. Jest to zatem sytuacja, w której korzyści odnoszą wszystkie zainteresowane strony. Nasze wnioski stanowią kolejny ważny krok w kierunku konkurencyjnej i niskoemisyjnej gospodarki. Należy przygotować dalsze działania w zakresie ograniczania emisji CO2 po roku 2020, a ustalanie tych planów będzie przebiegać przy konsultacjach z zainteresowanymi stronami - dodaje Hedegaard.

Analiza przeprowadzona przez Komisję wykazuje, że cele na 2020 r. są osiągalne i racjonalne pod względem kosztów. Technologia jest łatwo dostępna, jej koszty są znacznie niższe niż pierwotnie sądzono, a jej wdrożenie powinno zwiększyć zatrudnienie i PKB oraz przynieść korzyści dla konsumentów i przemysłu.

Każdy nowy samochód, wg wyliczeń Komisji Europejskiej, w pierwszym roku ma przynieść swojemu właścicielowi oszczędności na kosztach paliwa rzędu 340 euro, a w całym cyklu użytkowania samochodu osobowego (13 lat) szacowane oszczędności ogółem wyniosą od 2.904 do 3.836 euro w porównaniu z celem na 2015 r. W przypadku lekkich pojazdów dostawczych średnie oszczędności na kosztach paliwa szacuje się na około 400 euro w pierwszym roku i od 3.363 do 4.564 euro w całym 13-letnim cyklu użytkowania.

Łącznie europejscy konsumenci mogą zaoszczędzić na kosztach paliwa około 30 mld euro rocznie. Szacuje się także, że wyznaczone cele mogłyby przyczynić się do zwiększenia unijnego PKB o 12 mld euro rocznie, a wydatki na zatrudnienie – o około 9 mld euro rocznie. Dzięki przedstawionym wnioskom do roku 2030 zaoszczędzono by w sumie 160 mln ton ropy, o wartości około 70 mld euro w cenach bieżących, oraz około 420 mln ton CO2.

Cele na 2020 r. zapewniają jasne i stabilne otoczenie prawne dla inwestycji, a także mają pomóc w stymulowaniu innowacji wśród producentów pojazdów i dostawców części, co pozwoli na dalsze umocnienie przewagi przemysłu unijnego. Wprowadzenie podobnych norm w zakresie emisji CO2 i zużycia paliwa w państwach trzecich zwiększyłoby popyt na technologie ograniczające emisje CO2 i bardziej efektywne samochody wyprodukowane w Europie.

- Potrzeba wprowadzenia nowych technologii i ulepszeń w zakresie zużycia paliwa będzie pozytywnie oddziaływać na popyt na części - tak twierdzi Komisja. Oczekuje się, że ograniczanie zużycia paliwa będzie mieć korzystny wpływ na zatrudnienie, ponieważ mniejsze zużycie paliwa podnosi wartość produkowanych samochodów i prowadzi do proporcjonalnie wyższego popytu na siłę roboczą, gdyż produkcja pojazdów jest bardziej pracochłonna.

Wnioski Komisji zostaną teraz przedłożone Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do dyskusji i przyjęcia w ramach zwykłej procedury ustawodawczej. Dzięki wnioskom wprowadzono by zmiany do dwóch już obowiązujących rozporządzeń ustanawiających wiążące wymagania dla producentów, co ma służyć osiągnięciu wiążących celów na 2015 r. dla samochodów osobowych i celów na 2017 dla lekkich pojazdów dostawczych. Środki wykonawcze dla tych rozporządzeń już obowiązują, a emisje CO2 z nowych pojazdów są corocznie monitorowane.

Wnioski stanowią dalszy wkład w realizację unijnego celu, jakim jest zmniejszenie do 2020 r. ogólnej emisji gazów cieplarnianych o 20 proc. w stosunku do poziomu z 1990 r. i ograniczanie emisji dwutlenku węgla w sektorze transportu, zgodnie z unijną polityką przeciwdziałania zmianie klimatu i białą księgą dotyczącą transportu. Samochody osobowe i lekkie pojazdy dostawcze razem są odpowiedzialne za około 15 proc emisji CO2 w UE, łącznie z emisjami wynikającymi z dostaw paliwa.

Podobne wiadomości:

Norma NEDC: Jak producenci samochodów mierzą spalanie?

Norma NEDC: Jak producenci samochodów mierzą...

Technika 2015-09-26

Niemcy zakazują sprzedaży aut koncernu Fiata

Niemcy zakazują sprzedaży aut koncernu Fiata

Aktualności 2016-05-23

Komentuj:

Brak komentarzy! Wypowiedz się, jako pierwszy!

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
Żółte znaki na drogach - o co chodzi?
Żółte znaki na drogach - o co chodzi?
Od kilku dni w północno-wschodniej Polsce pojawiły się nowe, żółte znaki na których możemy zobaczyć np. czołg. Na szczęście zwykli kierowcy nie muszą się nimi przejmować. Są to informacje przeznaczone dla wojskowych.