mojeauto.pl > motogazeta > Finanse i prawo > Koniec podwójnego OC?

Koniec podwójnego OC?

Jest szansa na to, że jeszcze w tym roku zmienione zostaną stosowne przepisy, które zapobiegną konieczności płacenia podwójnej składki OC w niektórych przypadkach.

I choć jest to rzadko spotykana sytuacja, to jednak przytrafia się ona niektórym kierowcom. Może do niej dojść, kiedy będziemy chcieli zawrzeć nową polisę OC w innej niż dotychczas firmie ubezpieczeniowej, a zapomnimy, bądź nie zdążymy w określonym czasie wypowiedzieć obowiązującej umowy. Według obecnych przepisów powinniśmy starą umowę wypowiedzieć na piśmie najpóźniej na dzień przed końcem jej obowiązywania. W przeciwnym razie, jeśli w międzyczasie zawrzemy nową umowę OC, oba zakłady ubezpieczeń będą od nas żądać zapłaty składki. Próbą wybrnięcia z kłopotów, tj. z koniecznością płacenia podwójnej składki, już po fakcie (gdy obowiązują nas już dwie umowy) może być zwrócenie się do jednego z zakładów ubezpieczeniowych na piśmie z prośbą o odstąpienie od umowy i nie pobieranie należnej składki. Jednak decyzja zależeć będzie już od woli ubezpieczyciela.

Sytuacja z podwójnym OC może mieć również miejsce - i tak dzieje się obecnie dużo częściej - w momencie zakupu samochodu używanego. Wraz z jego nabyciem nabywamy prawa, ale i obowiązki związane m.in. z ubezpieczeniem OC. Tzn. możemy korzystać z ubezpieczenia wykupionego przez sprzedawcę, ale jeśli wolimy skorzystać z oferty innego ubezpieczyciela, wówczas musimy wypowiedzieć umowę OC w ciągu 30 dni od daty zakupu auta. Jeśli tego nie zrobimy, to do końca okresu ważności owa umowa jest ważna i, co gorsza, będzie później automatycznie przedłużona na kolejny okres.

Warto przy tym podkreślić, iż w żadnym wypadku podwójna składka OC nie upoważnia do podwójnego wypłacenia odszkodowania w przypadku zajścia szkody.

Być może jeszcze w tym roku problem ten odejdzie do lamusa. Ministerstwo Finansów jest bowiem w trakcie przygotowywania zmian do obowiązujących przepisów, zgodnie z którymi kierowcy-zapominalscy nie będą już narażeni na groźbę płacenia podwójnej składki OC. Jeśli prace legislacyjne potoczą się sprawnie, szansa, by zmienione przepisy zaczęły obowiązywać jeszcze w tym roku, jest całkiem spora.
Tematy w artykule: ubezpieczenia

Podobne wiadomości:

Dzięki UFG poznasz historię swojego ubezpieczenia

Dzięki UFG poznasz historię swojego...

Aktualności 2016-07-07

YU! - sposób na tańsze OC

YU! - sposób na tańsze OC

Finanse i prawo 2017-01-27

Komentuj:

~korner 2015-07-14

To dobre wiadomości, jednak mi osobiście nigdy się nie zdarzylo mieć podwojnego ubezpieczenia, bo moja firma ubezpieczeniowa OC Ruda Ślaska http://silesiaubezpieczenia.pl/warta-ubezpieczenia zawsze mi przypominała o kończącej się umowie i nie ma problemu. ale to trzeba trafić na kogoś, kto umie pracowac z klientem po prostu.

~sposób na podwójne ubezpieczenie OC 2008-03-15

Drodzy Państwo pozwolę sobie zacytować Art. 28. Rozdział 2 USTAWY z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. "1. Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 2." Art. 31. tejże ustawy mówi "1. W razie zbycia pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na nabywcę pojazdu przechodzą prawa i obowiązki zbywcy wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że nabywca wypowie ją przed upływem 30 dni od dnia nabycia pojazdu mechanicznego. W przypadku wypowiedzenia umowy, rozwiązuje się ona z upływem 30 dni następujących po dniu nabycia pojazdu mechanicznego." Do czego zmierzam?! Rozwiązaniem problemu podwójnego ubezpieczenia może być sporządzenie umowy kupna sprzedaży, na mocy której samochód stanie się np. własnością małżonki/męża. Jeśli ten w przeciągu 30 dni wypowie umowę ubezpieczenia zostanie ona rozwiązana. W pewnych przypadkach TU ubezpieczeniowe będzie zobowiązane do zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Zachęcam do lektury Art. 41. 1. Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 2, w przypadku: 1) wyrejestrowania pojazdu mechanicznego lub udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu mechanicznego w okolicznościach nie powodujących zmiany posiadacza, z uwzględnieniem art. 79 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo o ruchu drogowym; 2) odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 29 ust. 3; 3) rozwiązania się umowy w przypadku określonym w art. 31 ust. 1; 4) utraty posiadania pojazdu mechanicznego przez posiadacza, o którym mowa w art. 31 ust. 4.

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
ELEGANCKI I NOWOCZESNY
ELEGANCKI I NOWOCZESNY
Nie jest już modnym crossoverem, ale przestronnym i komfortowym autem kompaktowym. Odświeżony Citroen C4 Cactus zachwyca na wiele sposobów.