mojeauto.pl > motogazeta > Finanse i prawo > MF wyjaśnia ponownie zasady zwrotu VAT

MF wyjaśnia ponownie zasady zwrotu VAT

Kwestia zwrotu podatku VAT od zakupionego paliwa do samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej w wyniku orzeczenia ETS wciąż wzbudza szereg pytań i wątpliwości. Ministerstwo Finansów opublikowało kolejną interpretację dotyczącą trybu zwrotu oraz oprocentowania nadpłat.

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (ustawa), w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów ustawy dotyczących trybu zwrotu oraz oprocentowania nadpłat powstałych w wyniku orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie C-414/07, uprzejmie wyjaśniam co następuje:

1. Zgodnie z art. 74 pkt 1 ustawy, jeżeli nadpłata powstała w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, a podatnik, którego zobowiązanie podatkowe powstaje w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 1 ustawy złożył jedną z deklaracji, o których mowa w art. 73 § 2, lub inną deklarację, z której wynika wysokość zobowiązania podatkowego - wysokość nadpłaty określa podatnik we wniosku o jej zwrot, składając równocześnie skorygowaną deklarację. Stosownie natomiast do art. 77 § 1 pkt 4 ustawy nadpłata podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w art. 74.

Przepisy art. 74 pkt 1 i art. 77 § 1 pkt 4 ustawy nie warunkują powstania nadpłaty, jak również nie wiążą terminu zwrotu nadpłaty od publikacji orzeczenia ETS w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Nadpłata powstaje „w wyniku orzeczenia” a nie „w wyniku publikacji orzeczenia”. Wniosek o zwrot nadpłaty złożony przed publikacją orzeczenia wymaga więc merytorycznego rozpatrzenia. Konsekwentnie przepis art. 77 § 1 pkt 4 ustawy 30-dniowy termin zwrotu nadpłaty wiąże z datą złożenia wniosku, a nie z datą publikacji sentencji orzeczenia ETS.

2. Zgodnie z art. 78 § 1 ustawy nadpłaty podlegają oprocentowaniu w wysokości równej wysokości odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych, z zastrzeżeniem § 2. Przepis art. 78 § 1 ustawy ustanawia generalną zasadę oprocentowania nadpłat i określa mechanizm ich naliczania.

Przepis art. 78 § 5 ustawy normuje zasady oprocentowania nadpłaty zwracanej w wyniku rozpatrzenia wniosku złożonego na podstawie art. 74, który to wniosek, jak wyżej wyjaśniono, może być złożony również przed publikacją sentencji orzeczenia ETS. Przepis art. 78 § 5 ustawy w sposób bezpośredni stanowi zasady oprocentowania w przypadku wniosku złożonego w terminie do 30 dnia od dnia publikacji sentencji orzeczenia (pkt 1) oraz w przypadku wniosku „spóźnionego”, czyli złożonego po upływie terminu 30 dni od dnia publikacji sentencji orzeczenia ETS (pkt 2).

Przepis art. 78 § 5 ustawy nie odnosi się wprost do wniosku „przedwczesnego” złożonego przed publikacją sentencji orzeczenia ETS. Nie można jednak przyjąć, że w tych przypadkach oprocentowanie nadpłaty nie powstaje, skoro „przedwczesny” wniosek o zwrot nadpłaty jest dopuszczalny w świetle art. 74 ustawy. Podkreślić też należy, że nadpłata powstała w trybie określonym w art. 74 ustawy nie wynika z błędu podatnika.

Niezasadne byłoby też stosowanie takich samych zasad naliczania oprocentowania nadpłaty do nadpłat określonych we wnioskach „przedwczesnych” złożonych przed opublikowaniem orzeczenia ETS w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jak do wniosków „opóźnionych” złożonych po upływie trzydziestodniowego terminu. Przepis art. 78 § 5 pkt 2 ustawy wstrzymując bieg oprocentowania na dzień 30 dnia od publikacji sentencji orzeczenia ETS ma bowiem na celu przyspieszenie składania wniosków o zwrot nadpłaty i realizację orzeczenia, a z drugiej strony zapobiega manipulowaniu datą złożenia wniosku w celu maksymalizacji oprocentowania nadpłaty. Wynikający z powołanego przepisu brak oprocentowania nadpłaty za okres po upływie 30 dnia od publikacji sentencji orzeczenia ETS stanowi swoistego rodzaju sankcję za opóźnione złożenie wniosku.

Reasumując, w przypadku złożenia wniosku przed opublikowaniem sentencji orzeczenia ETS w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oprocentowanie nadpłaty przysługuje za okres od dnia jej powstania (stosownie do art. 73 § 1 pkt 1) do dnia jej zwrotu, analogicznie do przepisu art. 78 § 5 pkt 1 ustawy.
Tematy w artykule: VAT auta z kratką

Podobne wiadomości:

Mitsubishi bez VAT-u

auto motor i sport 0000-00-00

VAT można jednak odliczać!

auto motor i sport 0000-00-00

Komentuj:

~podatnik 2009-03-19

ustawy, paragrafy, artykuly, a nie można napisac poprostu kto moze starac sie o zwrot Vat, jakie musi spelniac warunki, jakie miec dokumenty, ile ma na to czasu....

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
Nowe Audi A6 - znamy polskie ceny
Nowe Audi A6 - znamy polskie ceny
Importer niemieckiej marki opublikował właśnie cennik nowego Audi A6. Samochód będzie dostępny na początek w silnikiem benzynowym i wysokoprężnym. Cennik otwiera kwota 296 600 zł.