mojeauto.pl > motogazeta > Finanse i prawo > Mandat od straży miejskiej? Może być nieważny

Mandat od straży miejskiej? Może być nieważny

Jeśli otrzymałeś przesyłkę pocztową z powiadomieniem o popełnieniu wykroczenia drogowego w postaci przekroczenia dozwolonej prędkości, a utrwalonego przez stacjonarny fotoradar, sprawdź koniecznie, kto jest jej nadawcą. Straż miejska (gminna) bowiem, zgodnie ze stanowiskiem Prokuratury Generalnej, nie ma uprawnień do wystawiania mandatów karnych na podstawie zdjęcia z fotoradaru.

Mandat od straży miejskiej? Może być nieważny
W mijającym tygodniu Prokuratura Generalna opublikowała na swoich stronach internetowych dwa pisma - odpowiedź na wniosek Komendanta Straży Miejskiej w Szczecinie o wniesienie kasacji od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie, który uchylił wyrok sądu rejonowego i umorzył postępowanie w sprawie o wykroczenie drogowe oraz odpowiedź na pismo Zastępcy Komendanta Straży Miejskiej m. st. Warszawy dotyczące wykorzystywania przez straż gminną (miejską) tzw. fotoradarów stacjonarnych - w których wyjaśnia szczegółowo kwestię wykorzystywania fotoradarów stacjonarnych przez straż miejską (gminną).

Uprawnienia straży gminnej (miejskiej) w zakresie kontroli ruchu drogowego określone zostały w przepisach Prawa o ruchu drogowym. W myśl tej ustawy strażnicy gminni (miejscy) są uprawnieni do wykonywania kontroli ruchu drogowego wobec naruszających przepisy ruchu drogowego, w przypadku ujawnienia i zarejestrowania czynu przy użyciu urządzenia rejestrującego. W ramach wykonywania tej kontroli strażnicy upoważnieni są do używania urządzeń rejestrujących, z tym że w przypadku używania urządzenia zainstalowanego w pojeździe, w czasie pracy urządzenia pojazd nie może znajdować się w ruchu (art. 129b ust. 3 pkt 3).

Zakres omawianej kontroli doprecyzowany został w ust. 4, stanowiącym że "Strażnicy gminni (miejscy) mogą dokonywać na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz drogach krajowych w obszarze zabudowanym, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych, czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego z użyciem przenośnych albo zainstalowanych w pojeździe urządzeń rejestrujących w oznakowanym miejscu i określonym czasie, uzgodnionymi z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) lub Komendantem Stołecznym Policji".

Powyższe przepisy nie pozostawiają wątpliwości. Zakres uprawnień straży miejskiej (gminnej) w tzw. kontroli fotoradarowej został ograniczony do możliwości utrwalania wykroczeń w ruchu drogowym za pomocą urządzeń rejestrujących o charakterze przenośnym lub znajdujących się w niepozostającym w ruchu pojeździe. Służby te nie posiadają uprawnień do tego, aby sprawować kontrolę drogową z użyciem urządzeń rejestrujących o charakterze stacjonarnym. A tym samym nie mogą na podstawie zdjęć z tych fotoradarów wystawiać mandatów karnych, ani kierować do sądów wniosków o ukaranie kierowców.

Według Prokuratora Generalnego uprawnienie Inspekcji Transportu Drogowego do nakładania mandatów karnych na podstawie zdjęć z fotoradarów zostało wyraźnie w ustawie sprecyzowane. Brak takiego zapisu w przypadku straży miejskiej potwierdza dodatkowo zdanie Prokuratury, wg której było to świadomy zabieg legislacyjny ustawodawcy.

Co takie stanowisko oznacza dla kierowców, którzy zostali uwiecznieni przez stacjonarne urządzenie rejestrujące należące do straży miejskiej? Nie jest ono absolutnie wiążąca ani dla straży miejskich, ani tym bardziej dla sądów. Jeśli odmówimy podania swoich danych, zapłacenia mandatu jest jednak spora szansa, że sąd umorzy naszą sprawę (o ile w ogóle wniosek do sądu zostanie złożony). Różne wyroki będą się jednak zdarzać, do czasu, jak swojego werdyktu nie wyda Sąd Najwyższy. I zapewne prędzej czy później tak się stanie.

Gorzej wygląda sytuacja kierowcy w przypadku prawomocnego wyroku wydanego już przez sądy powszechne. Nie ma samoistnej podstawy do umorzenia tego wyroku. Skazany kierowca musi zaskarżyć taki wyrok w drodze kasacji, np. poprzez Prokuratora Generalnego bądź Rzecznika Praw Obywatelskich. I to bez znaczenia, czy wyrok wydał sąd I instancji, czy też uprawomocnił się już w instancji odwoławczej.

To z pewnością dobra wiadomość dla społeczności kierowców. Czy jednak oznacza to koniec batalii o zdjęcia zarejestrowane przez fotoradary stacjonarne straży miejskich? Zapewne nie.

Krajowa Rada Komendantów Straży Miejskich i Gminnych stoi bowiem twardo przy swojej opinii, że może korzystać ze swoich fotoradarów stacjonarnych i przy ich pomocy karać zbyt szybko jadących kierowców bądź kierować sprawy do sądów. Takie uprawnienia wynikają wprost lub pośrednio z ustawy o strażach gminnych. Z przepisów tej ustawy wynika m.in., że w przypadku zarejestrowania wykroczenia polegającego na naruszeniu przepisów o ruchu drogowym strażnicy mają prawo do prowadzenia czynności wyjaśniających w pełnym zakresie. Mają też prawo do kierowania wniosków o ukaranie i oskarżania przed sądem.
Tematy w artykule: mandaty fotoradary straż miejska

Podobne wiadomości:

Fotoradary zarabiają coraz mniej!

auto motor i sport 0000-00-00

Krytykowane przez kierowców fotoradary przynoszą coraz mniej pieniędzy do budżetu - zamiast zaplanowanych 1,5 mld złotych tylko 80 milionów!

Kiedy wrócą fotoradary w stolicy?

Kiedy wrócą fotoradary w stolicy?

Aktualności 2017-02-09

Komentuj:

~kierowca 2013-08-23

A co z fotoradarami zamaskowanymi przez straż miejską ustawionymi na auta opuszczające teren zabudowany tzw. zdjęcie robione w oddaleniu ??? Ostatnio dostałem taki mandat pocztą. W chwili dojeżdżania do końca miejscowości zaczynałem przyspieszać, co zarejestrowali ,,pracowici" strażnicy miejscy ukryci gdzieś w oddali. Z logicznego punktu widzenia, to normalne, że w momencie opuszczania terenu zabudowanego kierowcy na ogół przyspieszają, co skrzętnie wykorzystują tzw. ,,cwaniacy" radarowi. Pytanie nasuwa się tylko jedno. Komu i czemu mają służyć radary straży miejskiej??? Ja w takim przypadku mogę sądzić, że nie na pewno o bezpieczeństwo danej gminy, a więc chodzi o ....... .Każdy mądry człowiek wie o co.Może czas karać należałoby zbyt pomysłowych tzw ,,radarowców".

~kierowca 2013-08-20

nie sprecyzowane dokladnie okreslenie radaru,a co z tak zwanymi smietnikami ? z nich maja prawo wystawiac mandaty?

~wkur...ony!!! 2013-08-11

Chory kraj, kur...a!!! Chory kraj!!! Dziady z Platformy Obyniewatelskiej, spieprzać!!!

~kaka 2013-08-11

walczą o swoje, to stworzyli takie cudo, wg mnie powinni zlikwidować straze miejskie, a te pieniądzie zainwestować w policje

~losot 2013-08-10

Krajowa Rada Komendantów Straży Miejskich i Gminnych, co to za cudak, spec służba czy cóś, jakie jest umocowanie ustawowe tej kupy kału ?

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
Nie masz dowodu i polisy OC? Nie dostaniesz mandatu
Nie masz dowodu i polisy OC? Nie dostaniesz mandatu
Już niedługo nie będziemy musieli wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego i poświadczenia polisy OC. Po wielu zapowiedziach i obietnicach posłowie w końcu przegłosowali zmiany w prawie.