mojeauto.pl > motogazeta > Finanse i prawo > Mogą, czy nie mogą?

Mogą, czy nie mogą?

Wciąż nie jest wiadome, czy Straż Miejska jest upoważniona do posługiwania się w swoje pracy fotoradarmi. Z odpowiedzi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nic bowiem nie wynika.

Zapytanie o możliwość korzystania z tego typu urządzeń przez Straż Miejską wystosował do szefa resortu, ministra L. Dorna, Rzecznik Praw Obywatelskich. Nieścisłość wynika bowiem z tego, iż z ustawy Prawo o ruchu drogowym wynika wprost, iż jedynie Policja, a także w określonym zakresie organy Żandarmerii Wojskowej, wojskowe organy porządkowe, funkcjonariusze Straży Granicznej i organów celnych, a także inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego mogą dokonywać kontroli ruchu drogowego, a więc korzystać m.in. z fotoradarów.

Strażnicy miejscy, według ustawy, mogą jedynie:
- usuwać z drogi, na koszt właściciela lub posiadacza, pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany,
- podjąć decyzję o przemieszczeniu lub usunięciu pojazdu z drogi w sytuacji pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu,
- unieruchomić pojazd przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół w przypadku pozostawienia go w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nieutrudniające ruch lub niezagrażające bezpieczeństwu.

Natomiast nie ma mowy w ustawie o posługiwaniu się fotoradarami przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Dopuszcza taką możliwość jedynie rozporządzenie MSWiA 30 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego. I ta właśnie nieścisłość spowodowała wysłanie zapytanie do ministra MSWiA.

Podkreślenia również wymaga, iż problem ten dotyczy także innych grup. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kontroli ruchu drogowego nadaje uprawnienia do dokonywania niektórych czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego również strażnikom leśnym, funkcjonariuszom Straży Parku, pracownikom zarządów dróg. Wskazane wyżej podmioty również nie zostały wprost wymienione w ustawie – Prawo o ruchu drogowym, jako uprawnione do dokonywania kontroli ruchu drogowego.

Odpowiedź ministra, długa i zawiła, nie rozwiązuje definitywnie problemu.  Z jednej strony minister przyznaje rację RPO, iż przepisy te powinny być uregulowane przez odpowiednie ustawy, powinny być przepisami rangi ustawowej, nie zaś przepisami umiejscowionymi w aktach wykonawczych, z drugiej jednak powołuje się także na ustawę o strażach gminnych, wg której "strażnicy, wykonując zadania z zakresu kontroli ruchu drogowego, mają prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych, a w konsekwencji do nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia."

Konkluzja ministra Dorna: "Z uwagi na powyższe, należy rozważyć przy okazji przygotowywania projektu nowelizacji przepisów dotyczących ruchu drogowego, potrzebę dokonania stosownych zmian w Prawie o ruchu drogowym, polegających np. na przyznaniu uprawnień strażnikom miejskim do dokonywania kontroli ruchu drogowego w określonym zakresie wprost przepisami omawianej ustawy." nie rozwiązuje więc problemu.

Niby używanie przez Straż Miejską fotoradarów i nakładanie w wyniku ich działania mandatów jest nie do końca uprawnione, to jednak nie zostało też określone jako bezpodstawne. Nie ma w związku z tym za bardzo co liczyć, iż w przypadku otrzymania takiego mandatu uda nam się uniknąć jego zapłaty, a tym bardziej otrzymamy zwrot pieniędzy za zapłacone wcześniej kary.

Komentuj:

Brak komentarzy! Wypowiedz się, jako pierwszy!

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
Nowe Audi A6 - znamy polskie ceny
Nowe Audi A6 - znamy polskie ceny
Importer niemieckiej marki opublikował właśnie cennik nowego Audi A6. Samochód będzie dostępny na początek w silnikiem benzynowym i wysokoprężnym. Cennik otwiera kwota 296 600 zł.