mojeauto.pl > motogazeta > Finanse i prawo > NIK skontroluje szkolenie kierowców

NIK skontroluje szkolenie kierowców

Najwyższa Izba Kontroli skontroluje proces szkolenia oraz egzaminowania kandydatów na kierowców. Na początek NIK prosi osoby, które w ostatnich latach przeszły szkolenie i zdawały egzamin na prawo jazdy, o wypełnienie krótkiej ankiety.

NIK skontroluje szkolenie kierowców
Zmiany w ostatnich latach, jakie dotknęły zarówno same szkolenia, jak i egzaminy na prawo jazdy, nie przyniosły jak dotąd spodziewanych efektów. Choć uzyskanie uprawnień do prowadzenia pojazdów stało się trudniejsze, wymagania są dużo wyższe, wciąż najmłodsi kierowcy są odpowiedzialni za największą liczbę wypadków drogowych. Wniosek jest więc taki, że pozytywne zdanie egzaminu nie gwarantuje bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Jak wynika ze statystyk, młodzi kierowcy (do 24 lat) z krótkim stażem (do 2 lat) są sprawcami ok. 20% wszystkich wypadków drogowych. W ostatnich 10 latach udział tej grupy sprawców wypadków wzrósł o 10%.  

Od początku ubiegłego roku obowiązują nowe przepisy, których głównym celem było wprowadzenie rozwiązań, służących poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez podniesienie jakości szkolenia kandydatów na kierowców. Z tego powodu NIK postanowiła sprawdzić, czy nowy system szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców funkcjonuje prawidłowo i wpływa pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

NIK zbada, na ile wprowadzone nowe zasady przyczyniają się do likwidacji odnotowywanych w ostatnich latach negatywnych zjawisk, związanych z procesem uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami. Izba oceni też, jak jednostki administracji publicznej, nadzorujące przebieg szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców oraz wydawania im stosownych uprawnień - wykonują przypisane im zadania.

NIK aktualnie prowadzi kontrole w wybranych starostwach powiatowych, urzędach miast i urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego (WORD), sprawdzając m.in.:
- jakość nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i przeprowadzaniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu oraz wydawaniem odpowiednich orzeczeń,
- warunki lokalowe, wyposażenie oraz plac manewrowy ośrodków szkolenia (czy spełniają stosowne wymagania),
- rzetelność przeprowadzanych szkoleń i egzaminów,
- kwalifikacje egzaminatorów i warunki ich zatrudnienia,
- wykorzystanie pieniędzy z egzaminów,
- szkolenia i egzaminy dla osób, które weszły w konflikt z prawem (spowodowanie wypadku, jazda w stanie nietrzeźwym),
- wykorzystania przez jednostki samorządowe danych przetwarzanych przez Centralną Ewidencję Kierowców.

NIK chce również ocenić funkcjonowanie systemu szkolenia i egzaminowania (aktualnego i poprzednich od 2010 roku poczynając) poprzez wspomniane na wstępie badania ankietowe (ankieta dostępna na stronie internetowej NIK). Ankietę może wypełnić każdy, kto przystępował w ciągu ostatnich pięciu lat do egzaminu państwowego na prawo jazdy. Pytania dotyczą zarówno przebiegu egzaminu, jak i jakości prowadzonego szkolenia.

Rocznie o nowe prawo jazdy ubiega się ok. 400 tys. osób i m.in. od tego, jak zostaną one przygotowane do udziału w ruchu drogowym zależeć będzie, czy w najbliższych latach nastąpi poprawa bezpieczeństwa na polskich drogach. Informacja o wynikach kontroli zostanie opublikowana na początku II kwartału przyszłego roku. Specjalny raport z kontroli trafi również do Sejmu.

Podobne wiadomości:

Nie masz dowodu i polisy OC? Nie dostaniesz mandatu

Nie masz dowodu i polisy OC? Nie dostaniesz...

Finanse i prawo 2018-05-15

Prawo jazdy - szykują się kolejne zmiany?

Prawo jazdy - szykują się kolejne zmiany?

Finanse i prawo 2017-06-29

Komentuj:

Brak komentarzy! Wypowiedz się, jako pierwszy!

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
Żółte znaki na drogach - o co chodzi?
Żółte znaki na drogach - o co chodzi?
Od kilku dni w północno-wschodniej Polsce pojawiły się nowe, żółte znaki na których możemy zobaczyć np. czołg. Na szczęście zwykli kierowcy nie muszą się nimi przejmować. Są to informacje przeznaczone dla wojskowych.