mojeauto.pl > motogazeta > Finanse i prawo > Na co skarżymy się na ubezpieczycieli?

Na co skarżymy się na ubezpieczycieli?

Ubezpieczenia komunikacyjne są nieodłącznym elementem posiadania samochodu. Okazuje się też, że są najczęstszym powodem skarg, jakie kierujemy wobec zakładów ubezpieczeniowych. W pierwszym półroczu 2013 r. do Rzecznika Ubezpieczonych trafiło łącznie 4319 skarg na firmy ubezpieczeniowe od kierowców.

Na co skarżymy się na ubezpieczycieli?
Tak jak i we wcześniejszych latach ubezpieczenia komunikacyjne stanowią najliczniejszą grupę skarg na firmy ubezpieczeniowe z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, jakie napływają do biura Rzecznika Ubezpieczeniowych. W pierwszych sześciu miesiącach br. takich skarg było 4319, co stanowiło 50,6% ogółu spraw, z jakimi osoby ubezpieczone zwróciły się do Rzecznika Ubezpieczonych. Dla porównania w I półroczu 2012 r. było 3981 takich skarg (53,5%). Oznacza to, iż procentowy udział grupy skarg odnoszącej się do problematyki ubezpieczeń komunikacyjnych uległ zmniejszeniu, jednak liczbowo grupa tych spraw wzrosła o 338 skarg.

Najwięcej problemów, a co za tym idzie skarg, rodzą kwestie związane z ubezpieczeniami OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Nic dziwnego, jest to obowiązkowe ubezpieczenie, a tym samym jest ich najwięcej na rynku.

W I półroczu liczba skarg odnosząca się do ubezpieczenia OC wzrosła o 1100 do 3427 spraw (udział tych spraw przekroczył 40%). W zakresie tej grupy najczęściej zgłaszane zastrzeżenia odnosiły się do sposobu likwidacji szkody poprzez nieuprawnione kwalifikowanie jej jako szkody całkowitej. Skarżący wskazywali, iż ubezpieczyciele często zaniżają wartość pojazdu w stanie sprzed szkody, albo zawyżają wartość wraku/pozostałości, nie udzielając jednocześnie pomocy w ich zbyciu za ustaloną przez zakład ubezpieczeń cenę.

Zgłaszane problemy dotyczyły również uzyskania pełnej rekompensaty za wynajem pojazdu zastępczego, prawa osoby poszkodowanej do decydowania o wyborze części stosowanych do naprawy pojazdu, zasadności stosowania przez ubezpieczycieli amortyzacji części, problematyki wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu, kosztów związanych z holowaniem i parkowaniem pojazdu, żądania przedstawienia faktur źródłowych stwierdzających rodzaj i źródło nabycia części zamiennych stosowanych przy naprawie pojazdu, obniżania przez zakład ubezpieczeń stawek za roboczogodziny oraz szeregu problemów związanych z uwzględnieniem w ramach odszkodowań podatku VAT.

Natomiast w odniesieniu do szkód na osobie najczęściej pojawiały się zarzuty dotyczące ustalania na zbyt niskim poziomie świadczeń odszkodowawczych, dochodzonych w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy szkody, oraz odmawiania przez ubezpieczycieli prawa do zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej, jeśli doszło do niej przed dniem 3 sierpnia 2008 r. – mimo ugruntowanej w tej chwili linii orzeczniczej Sądu Najwyższego.

Spora liczba skarg w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych dotyczyła również ubezpieczeń autocasco – 731 spraw (8,5%), tj. o 82 więcej niż rok wcześniej.

Najczęściej podnoszone zarzuty w skargach dotyczyły sporu co do wysokości przyznanego odszkodowania, zapisów o.w.u. skutkujących całkowitą odmową wypłaty odszkodowania oraz interpretacji przepisów ubezpieczeniowych. Sprawy z tego zakresu odnosiły się także do problemów związanych z likwidacją skutków zdarzenia metodą szkody całkowitej, które często wynikały z mało starannego i profesjonalnego określenia autentyczności dokumentów i kluczyków danego pojazdu oraz jego wartości przy zawieraniu umowy ubezpieczenia i przy likwidacji szkody.

Kolejne miejsce w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych - z uwagi na liczbę spraw - zajmowały skargi dotyczące roszczeń regresowych zakładów ubezpieczeń – 48 skarg oraz ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów – 42 skargi.

Część skarg dotyczyła Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w tym najczęściej nakładania opłat tytułem niedopełnienia obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (31 skarg) oraz odmowy uznania w całości lub w części zasadności zgłaszanych roszczeń odszkodowawczych – 14 skarg.

Pozostałe wystąpienia skarżących w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych dotyczyły usługi assistance – 14 skarg, ubezpieczenia Zielonej Karty – 6 skarg oraz ubezpieczenia szyb samochodowych – 6 skarg.

W grupie ubezpieczeń komunikacyjnych znacząca liczba skarg odnosiła się ponadto do składek ubezpieczeniowych (665 skarg). Ubezpieczający skarżyli się przede wszystkim na występowanie tzw. podwójnego ubezpieczenia OC, wezwanie do zapłaty składek powstałych na skutek ponownej kalkulacji, jak również przedawnionych składek ubezpieczeniowych lub ich rat wraz z odsetkami za zwłokę, problemy z uzyskaniem zwrotu niewykorzystanej części składki za ubezpieczenie OC w następstwie zbycia pojazdu, wysokość składek, w tym na konstrukcję taryf składek.

W I półroczu 2013 r. – w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowano spadek o 2,5% skarg związanych z tzw. podwójnym ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Na podstawie raportu Rzecznika Ubezpieczonych za I półrocze 2013 r. wynika, że nowe przepisy ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, które weszły w życie 11 lutego 2012 r., dotychczas nie powodują większych problemów dla ubezpieczonych.

Podobne wiadomości:

List czytelnika: historia jak z horroru

auto motor i sport 0000-00-00

Jakiś czas temu dostaliśmy list od naszego czytelnika - oto jego doświadczenia z Mazda Assistance, które czyta się jak dobry horror!

Ubezpieczenie OC przypisane do kierowcy zamiast samochodu - PiS proponuje zmiany

Ubezpieczenie OC przypisane do kierowcy...

Finanse i prawo 2017-12-18

Komentuj:

~janosik 2013-08-13

firmy ubezpieczeniowe zawsze będą działać na szkodę ubezpieczonych, jak taki jeden z drugim zawalczy o swoje, to mu ustąpią, niestety większość odpuszcza sobie walkę z TU, albo po prostu nie wie jak powinien reagować na czesto jawne lecenie sobie w kulki firm ubezpieczeniowych

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
ELEGANCKI I NOWOCZESNY
ELEGANCKI I NOWOCZESNY
Nie jest już modnym crossoverem, ale przestronnym i komfortowym autem kompaktowym. Odświeżony Citroen C4 Cactus zachwyca na wiele sposobów.