mojeauto.pl > motogazeta > Finanse i prawo > Niedozwolone klauzule firm ubezpieczeniowych

Niedozwolone klauzule firm ubezpieczeniowych

Dwa towarzystwa ubezpieczeniowe - Aviva oraz Uniqa - stosowały klauzule naruszające interesy konsumentów - uznała prezes UOKiK i nałożyła na obie firmy kary pieniężne. Chodziło o takie postanowienia w umowach autocasco, przez które konsumenci nie otrzymywali pełnego odszkodowania za uszkodzone auto.

Niedozwolone klauzule firm ubezpieczeniowych
W lipcu zarejestrowano w Polsce prawie 130 tys. różnych pojazdów - wynika z danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Każdy właściciel ma obowiązek zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Jednakże co piąty decyduje się na dobrowolne ubezpieczenie autocasco. Zapewnia ono rekompensatę z tytułu poniesionych kosztów naprawy w razie uszkodzenia pojazdu. Niestety, nie zawsze zasady wypłaty ubezpieczenia są zgodne z prawem. Najnowsze decyzje UOKiK, stwierdzające stosowanie niekorzystnych dla konsumentów praktyk dotyczą Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych oraz Uniqa.

Praktyką zakwestionowaną przez UOKiK było stosowanie postanowień bezprawnie różnicujących zasady obliczania odszkodowania. Zgodnie z zakwestionowanymi przez Urząd warunkami w umowach autocasco kierowcy, którzy zdecydowali się na wypłatę pieniędzy na podstawie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę ubezpieczyciela otrzymywali sumę pomniejszoną o podatek VAT. Tymczasem, zgodnie z prawem, za poniesioną szkodę należy się odszkodowanie w pełnym zakresie. Jak ustalił UOKiK, osoby, które zdecydowały się na zwrot kosztów na podstawie faktur dokonanej już naprawy, mogły liczyć na odszkodowanie zawierające ten podatek. Obaj ubezpieczyciele różnicowali wysokość odszkodowania w zależności od metody rozliczenia, na którą zdecydował się właściciel samochodu.

Za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów prezes UOKiK nałożyła karę finansową na Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych w wysokości 469.297 zł, a na Uniqa 303.139 zł. Ponadto spółce UNIQUA prezes Urzędu nakazała zaniechanie stosowania niedozwolonych praktyk, Aviva zaprzestało ich stosowania podczas postępowania. Decyzje nie są ostateczne, ponieważ spółki odwołały się do sądu.

To nie pierwszy raz, gdy UOKiK kwestionuje praktyki ubezpieczycieli. W 2010 i 2011 r. prezes UOKiK stwierdziła, że PZU oraz Generali Towarzystwo Ubezpieczeń bezprawnie różnicowały zasady wypłacania sum z ubezpieczenia autocasco. Generali w latach 2008-2010 wypłacało odszkodowanie pomniejszone o stawkę VAT. PZU, oprócz tej praktyki, m.in. nie obejmował ubezpieczeniem pojazdów, jeśli konsument podał nieprawdziwe dane w zgłoszeniu celnym lub innym dokumencie bez sprecyzowania, o jakie dane chodzi.

W przypadku problemów z firmą ubezpieczeniową najlepiej jest zwrócić się do Rzecznika Ubezpieczonych. Spór można rozwiązać przed Sądem Polubownym, działającym przy Rzeczniku Ubezpieczonych. Bezpłatną pomoc w dochodzeniu swoich praw poszkodowani mogą uzyskać u powiatowych lub miejskich rzeczników konsumentów w urzędach miejskich lub starostwach powiatowych. Ponadto konsumenci mogą skorzystać z bezpłatnej porady w oddziałach terenowych Federacji Konsumentów.

Podobne wiadomości:

Koncepcyjne modele Audi na pierwszych...

auto motor i sport 0000-00-00

Sposób na tańsze ubezpieczenie OC

Sposób na tańsze ubezpieczenie OC

Finanse i prawo 2016-11-09

Komentuj:

Brak komentarzy! Wypowiedz się, jako pierwszy!

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
ELEGANCKI I NOWOCZESNY
ELEGANCKI I NOWOCZESNY
Nie jest już modnym crossoverem, ale przestronnym i komfortowym autem kompaktowym. Odświeżony Citroen C4 Cactus zachwyca na wiele sposobów.