mojeauto.pl > motogazeta > Finanse i prawo > Policja może przymusić do badania stanu trzeźwości

Policja może przymusić do badania stanu trzeźwości

Ministerstwo Sprawiedliwości potwierdziło, że już obecnie policja ma prawo użyć przymusu bezpośredniego, by poddać kierowcę badaniu na zawartość alkoholu. Problem wynikał z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z marca br., jednak stosowne przepisy w tej materii od kilku miesięcy są już zmienione.

Policja może przymusić do badania stanu trzeźwości
Problem z brakiem możliwości fizycznego przymuszania kierowców do przeprowadzenia badania na zawartość alkoholu krwi pojawił się w marcu, po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Orzekł on wówczas, że przepisy, które zezwalały na stosowanie przez policję środków przymusu wobec osób, odmawiających przeprowadzenia określonych czynności, powinny być uregulowane w ustawie. A były w rozporządzeniu. Jak uzasadniał w marcu TK, to jednak akt prawny o zbyt niskiej randze, by regulować kwestie praw i wolności obywateli Polski.

Luka w prawie nie trwała jednak zbyt długo. Już 5 czerwca, jak przypomniało w komunikacie na swojej stronie internetowej Ministerstwo Sprawiedliwości, zaczęła obowiązywać znowelizowana ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.

Zgodnie z art. 11. tej ustawy "Środków przymusu bezpośredniego można użyć lub wykorzystać je w przypadku konieczności podjęcia, co najmniej jednego z następujących działań:

1) wyegzekwowania wymaganego prawem zachowania zgodnie z wydanym przez uprawnionego poleceniem.”

Jak uzasadnia resort sprawiedliwości, na podstawie tego właśnie artykułu policjant może po wydaniu polecenia np. przytrzymać rękę kierowcy w celu pobrania krwi, niezbędnej do zbadania zawartości w niej alkoholu.

Z kolei zgodnie z ustawą o Policji głównym zadaniem funkcjonariuszy jest wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie sprawców. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, gdzie niezbędne jest ustalenie stanu trzeźwości sprawcy, policjant zgodnie z art. 74 § 3 kodeksem postępowania karnego ma prawo poddać taką osobę badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu i we krwi. Wówczas od nietrzeźwej osoby pobiera się krew do badań, na co nie jest wymagana jej zgoda, jednak przepis ten nie zezwala wprost na użycie przymusu bezpośredniego.

Dlatego też, choć nowe zasady stosowania środków przymusu określa już ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, dla zwiększenia przejrzystości Ministerstwo Sprawiedliwości zdecydowało się wprost również w projekcie nowelizacji Kodeksu postępowania karnego do art. 74 wpisać możliwość użycia siły.

Według propozycji nowelizacji Kpk w art. 74 po §3 dodany ma zostać §3a w brzmieniu: "Oskarżonego lub osobę podejrzaną wzywa się do poddania się obowiązkom wynikającym z § 2 i 3. W razie odmowy poddania się tym obowiązkom oskarżonego lub osobę podejrzaną można zatrzymać i przymusowo doprowadzić, a także stosować wobec nich siłę fizyczną lub środki techniczne służące obezwładnieniu, w zakresie niezbędnym do wykonania danej czynności."

Projekt nowelizacji Kpk jest obecnie przedmiotem prac Sejmu i być może zostanie uchwalony na jednym z pierwszych posiedzeń po zakończeniu przerwy wakacyjnej. Planuje się, że ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r. Nie zmienia to oczywiście jednak faktu, że na podstawie obowiązujących od 5 czerwca 2013 r. przepisów Policja już w tej chwili ma prawo do zmuszania kierowców do badania stanu ich trzeźwości.

Warto podkreślić, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym w razie uczestniczenia w wypadku, w którym jest zabity lub ranny kierujący pojazdem powinien być zawsze poddawany badaniu na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. Badaniu takiemu może być poddana również osoba, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem uczestniczącym w wypadku drogowym, w którym jest zabity lub ranny.

Podobne wiadomości:

Długi weekend na drogach - było bezpieczniej

Długi weekend na drogach - było bezpieczniej

Aktualności 2017-06-19

Polska policja w obiektywie: niesamowite...

auto motor i sport 0000-00-00

Policja stara się jak może żeby unowocześnić swój wizerunek - oto galeria zdjęć, która przedstawia ją w nowym świetle. Kobiety, pościgi, helikoptery, szybkie samochody - jest wszystko.

Komentuj:

~Rex 2013-08-23

Ja sobie nie wyobrażam, że na ulicy policja trzepie samochód trzeźwego kierowcy. A to się zdarza i zdarzyło się już dwojgu moich znajomych - aktorce i inżynierowi! Na jakiej podstawie ja się pytam? Gdzie ich prawo do wolności i nietykalności?

~kwasirzepa 2013-08-17

oczywista oczywistosć że tak powinno być, nie wyobrażam sobie sytuacji że pijany kierowca odmawia poddania się badaniu a policja nic nie może z tym fantem zrobić

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
Żółte znaki na drogach - o co chodzi?
Żółte znaki na drogach - o co chodzi?
Od kilku dni w północno-wschodniej Polsce pojawiły się nowe, żółte znaki na których możemy zobaczyć np. czołg. Na szczęście zwykli kierowcy nie muszą się nimi przejmować. Są to informacje przeznaczone dla wojskowych.