mojeauto.pl > motogazeta > Finanse i prawo > RPO w obronie diagnostów samochodowych

RPO w obronie diagnostów samochodowych

Rzecznik Praw Obywatelskich staje w obronie diagnostów samochodowych, wobec których przepisy przewidują bardzo restrykcyjne sankcje administracyjne.

RPO w obronie diagnostów samochodowych
Cofnięcie uprawnień do wykonywania badań technicznych - to jedyna, ale od razu niezwykle restrykcyjna sankcja wobec tych diagnostów samochodowych, którzy przeprowadzają badania niezgodnie z określonym zakresem i sposobem wykonania bądź wydają zaświadczenie (wpis do dowodu rejestracyjnego) niezgodnie ze stanem faktycznym. Co więcej, po cofnięciu uprawnień do wykonywania badań technicznych, o ponowne ich wydanie można się starać najwcześniej po upływie pięciu lat. Ponadto przepisy nie przewidują również stosowania instytucji przedawnienia co do czynu i momentu pociągnięcia diagnosty do odpowiedzialności.

Według Rzecznika Praw Obywatelskich tak skonstruowane prawo godzi w zasady proporcjonalności wyrażone w Konstytucji RP. Wspomniane wyżej przepisy nie przewidują bowiem żadnej gradacji sankcji, której podlega diagnosta. Jest to szczególnie ważne, gdyż naruszenie zakresu i sposobu badań może dotyczyć zagadnień o różnym ciężarze i skutkach dla stanu technicznego pojazdu i jego sprawności, a co za tym idzie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W znacznie lepszej sytuacji znajdują się przedsiębiorcy prowadzący stacje kontroli pojazdów, wobec których starosta (sprawujący nad nimi nadzór) w pierwszej kolejności wydaje zalecenia pokontrolne z terminem usunięcia naruszeń. Wydanie decyzji o zakazie prowadzenia stacji kontroli pojazdów wraz ze skreśleniem przedsiębiorcy z rejestru działalności ma miejsce dopiero wtedy, jeżeli przedsiębiorca np. nie usunął naruszeń warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów w wyznaczonym przez starostę terminie, czy też rażąco naruszył warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji.

Jak zauważa RPO, taka sytuacja jest wyjątkiem na tle innych zawodów jak choćby lekarzy, pielęgniarki i położne, adwokaci, radcy prawni czy diagności laboratoryjni. Wśród wymienionych powyżej grup zawodowych sankcja pozbawienia prawa wykonywania zawodu jest wymieniona w katalogu kar na ostatnim miejscu i stosowana w ostateczności.

W ocenie Rzecznika przysługująca diagnoście możliwość odwołania się od niekorzystnej decyzji starosty oraz zaskarżenia jej do wojewódzkiego sądu administracyjnego nie są w stanie zrównoważyć dolegliwości sankcji. Sąd administracyjny kontroluje tylko legalność zaskarżonej decyzji w kontekście zdarzenia, które stanowiło podstawę jej wydania i nie może orzec o uchyleniu decyzji wskazując na możliwość zastosowania mniej dotkliwej sankcji wobec diagnosty, gdyż inna sankcja niż cofnięcie diagnoście uprawnień do wykonywania badań technicznych po prostu nie istnieje.

Podobne wiadomości:

Koniec przekrętów z przeglądami!

Koniec przekrętów z przeglądami!

Finanse i prawo 2015-07-09

Nadchodzą duże zmiany w przeglądach

Nadchodzą duże zmiany w przeglądach

Finanse i prawo 2015-09-01

Komentuj:

Brak komentarzy! Wypowiedz się, jako pierwszy!

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
ELEGANCKI I NOWOCZESNY
ELEGANCKI I NOWOCZESNY
Nie jest już modnym crossoverem, ale przestronnym i komfortowym autem kompaktowym. Odświeżony Citroen C4 Cactus zachwyca na wiele sposobów.