mojeauto.pl > motogazeta > Finanse i prawo > RPO w obronie diagnostów samochodowych

RPO w obronie diagnostów samochodowych

Rzecznik Praw Obywatelskich staje w obronie diagnostów samochodowych, wobec których przepisy przewidują bardzo restrykcyjne sankcje administracyjne.

RPO w obronie diagnostów samochodowych
Cofnięcie uprawnień do wykonywania badań technicznych - to jedyna, ale od razu niezwykle restrykcyjna sankcja wobec tych diagnostów samochodowych, którzy przeprowadzają badania niezgodnie z określonym zakresem i sposobem wykonania bądź wydają zaświadczenie (wpis do dowodu rejestracyjnego) niezgodnie ze stanem faktycznym. Co więcej, po cofnięciu uprawnień do wykonywania badań technicznych, o ponowne ich wydanie można się starać najwcześniej po upływie pięciu lat. Ponadto przepisy nie przewidują również stosowania instytucji przedawnienia co do czynu i momentu pociągnięcia diagnosty do odpowiedzialności.

Według Rzecznika Praw Obywatelskich tak skonstruowane prawo godzi w zasady proporcjonalności wyrażone w Konstytucji RP. Wspomniane wyżej przepisy nie przewidują bowiem żadnej gradacji sankcji, której podlega diagnosta. Jest to szczególnie ważne, gdyż naruszenie zakresu i sposobu badań może dotyczyć zagadnień o różnym ciężarze i skutkach dla stanu technicznego pojazdu i jego sprawności, a co za tym idzie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W znacznie lepszej sytuacji znajdują się przedsiębiorcy prowadzący stacje kontroli pojazdów, wobec których starosta (sprawujący nad nimi nadzór) w pierwszej kolejności wydaje zalecenia pokontrolne z terminem usunięcia naruszeń. Wydanie decyzji o zakazie prowadzenia stacji kontroli pojazdów wraz ze skreśleniem przedsiębiorcy z rejestru działalności ma miejsce dopiero wtedy, jeżeli przedsiębiorca np. nie usunął naruszeń warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów w wyznaczonym przez starostę terminie, czy też rażąco naruszył warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji.

Jak zauważa RPO, taka sytuacja jest wyjątkiem na tle innych zawodów jak choćby lekarzy, pielęgniarki i położne, adwokaci, radcy prawni czy diagności laboratoryjni. Wśród wymienionych powyżej grup zawodowych sankcja pozbawienia prawa wykonywania zawodu jest wymieniona w katalogu kar na ostatnim miejscu i stosowana w ostateczności.

W ocenie Rzecznika przysługująca diagnoście możliwość odwołania się od niekorzystnej decyzji starosty oraz zaskarżenia jej do wojewódzkiego sądu administracyjnego nie są w stanie zrównoważyć dolegliwości sankcji. Sąd administracyjny kontroluje tylko legalność zaskarżonej decyzji w kontekście zdarzenia, które stanowiło podstawę jej wydania i nie może orzec o uchyleniu decyzji wskazując na możliwość zastosowania mniej dotkliwej sankcji wobec diagnosty, gdyż inna sankcja niż cofnięcie diagnoście uprawnień do wykonywania badań technicznych po prostu nie istnieje.

Podobne wiadomości:

Wizja 2019 - oto pomysły na rozwój branży motoryzacyjnej

Wizja 2019 - oto pomysły na rozwój branży...

Finanse i prawo 2015-07-25

Nadchodzą duże zmiany w przeglądach

Nadchodzą duże zmiany w przeglądach

Finanse i prawo 2015-09-01

Komentuj:

Brak komentarzy! Wypowiedz się, jako pierwszy!

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
ŁATWIEJ NIŻ KIEDYKOLWIEK
ŁATWIEJ NIŻ KIEDYKOLWIEK
Zastanawiałeś się kiedyś co zrobić, aby zakup nowego samochodu był mniej odczuwalny dla rodzinnego budżetu? Sprawdź nowego Citroëna C3 Aircross, który dostępny jest w nowoczesnej formie finansowania Citroën SimplyDrive.