mojeauto.pl > motogazeta > Finanse i prawo > Taryfikator mandatów 2014

Taryfikator mandatów 2014

Oto aktualny taryfikator mandatów. Stan prawny wszystkich wykroczeń drogowych oraz przyporządkowanych do nich wysokości grzywien jest aktualny na październik 2014 roku.


Zasady ogólne i przepisy porządkowe Wysokość mandatu 
Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu
150 zł
Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem 100 zł
Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem
250 zł
Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy100 zł
Przewożenie dziecka w pojeździe:
 
1) poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci150 zł
2) w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera 
Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa 100 zł
Nieużywanie hełmu ochronnego przez kierującego motocyklem lub motorowerem 100 zł
Kierowanie motocyklem lub motorowerem przewożącym pasażerów nieużywających hełmu ochronnego 100 zł
Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem

 150 zł
Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem 200 zł
Wjeżdżanie na pas między jezdniami 100 zł
Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego 150 zł
Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze 150 zł
Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego 300 zł

 

 

Włączanie się do ruchu  Wysokość mandatu 
Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu
300 zł
Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym
200 zł
Naruszenie obowiązków przez kierującego pojazdem zbliżającego się do miejsca postoju autobusu szkolnego
200 zł

 

 

Prędkość i hamowanie
Wysokość mandatu
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:  
do 10 km/hdo 50 zł
o 11-20 km/h
50 - 100 zł
o 21-30 km/h
100 - 200 zł
o 31-40 km/h200 - 300 zł
o 41-50 km/h 300 - 400 zł
o 51 km/h i więcej
400 - 500 zł
Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie
100 - 300 zł
Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym
50 - 200 zł
Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi
200 zł

 

 

 Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchuWysokość mandatu 
Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić
200 - 400 zł
Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych
200 zł
Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru
200 zł
Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem
150 zł
Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu
250 zł

 

Wymijanie, omijanie i cofanieWysokość mandatu
Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu 500 zł
Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu
250 zł
Utrudnianie ruchu podczas cofania
200 zł
Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach200 zł

 

Wyprzedzanie
Wysokość mandatu 
Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi
200 zł
Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi
200 zł
Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy: 
1) ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu
250 zł
2) kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania
250 zł
Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia
300 zł
Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi
300 zł
Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach
300 zł
Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpośrednio przed nimi
300 zł
Wyprzedzanie z niewłaściwej strony lub bez zachowania bezpiecznego odstępu200 zł
Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym
350 zł
Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku usunięcia się jak najbardziej w prawo i - w razie potrzeby - zatrzymania się w celu ułatwienia wyprzedzenia
100 zł
Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym 300 zł

 

 

Przecinanie się kierunków ruchuWysokość mandatu 
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu
350 zł
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym na skrzyżowaniu przy skręcaniu w drogę poprzeczną
350 zł
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni
350 zł
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów
350 zł
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią
350 zł
Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej
350 zł
Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe
300 zł
Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku100 zł
Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone
300 zł
Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy300 zł
Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym 250 zł
Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż pojazd silnikowy
 100 zł
Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim
 300 zł

 

 

Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrzaWysokość mandatu 
Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza
200 zł
Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz obowiązku korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe - to jazdy jak najbliżej krawędzi jezdni
100 zł
Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych
100 zł
Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym
100 zł
Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza
100 zł

 

Holowanieliczba punktów 
Holowanie pojazdu, w którym znajduje się kierujący niemający wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem250 zł
Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe
250 zł
Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach
250 zł
Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony
250 zł
Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego
250 zł
Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą)
250 zł
Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez:
 
1) niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania
100 zł
2) nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym
 150 zł
3) brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego
150 zł
4) niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym
100 zł
5) niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania
50 zł

 

Przepisy o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz ruchu zwierzątWysokość mandatu  
Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku
50 zł
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszym przez kierującego rowerem korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych
50 zł
Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu
50 zł
Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach
50 zł
Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów
100 zł
Naruszenie przez kierującego rowerem na przejeździe dla rowerzystów zakazu wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd   
150 zł
Naruszenie przez kierującego rowerem na przejeździe dla rowerzystów zakazu zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny
100 zł
Naruszenie przez kierującego rowerem przepisów o korzystaniu z chodnika
50 zł
Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni
100 zł
Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem
100 zł
Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy pojazdami na płozach bez dzwonków lub grzechotek
50 zł
Naruszenie przez jeźdźca lub poganiacza obowiązku korzystania z określonej drogi lub części drogi
100 zł
Pędzenie zwierząt płochliwych, niesprawnych fizycznie lub niedających sobą kierować
50 zł
Pędzenie zwierząt bez odpowiedniego nadzoru, a pojedynczych bez uwięzi
50zł
Naruszenie przez poganiacza obowiązku poruszania się po lewej stronie pędzonych zwierząt
50zł
Naruszenie przez poganiacza obowiązku używania, w okresie niedostatecznej widoczności, odpowiedniego oświetlenia
50zł
Naruszenie przez poganiacza zakazu pędzenia zwierząt po określonych drogach
50zł
Naruszenie przez poganiacza zakazu przepędzania zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość
50zł
Naruszenie przez poganiacza zakazu zatrzymywania zwierząt na jezdni
50zł
Naruszenie przez poganiacza zakazu dopuszczania do zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów
50zł
Naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd zaprzęgowy znajdował się poza jezdnią
50zł
Pozostawienie pojazdu zaprzęgowego na postoju bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku
50zł
Naruszenie wprowadzonych przez radę powiatu zakazów pędzenia zwierząt
50zł

 

Autostrady i drogi ekspresoweWysokość mandatu  
Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej
300 zł
Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej
300 zł
Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone
250 zł
Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu
300 zł
Nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu
300 zł
Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej
300 zł

 

Zatrzymanie i postójWysokość mandatu  
Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu
100-300 zł
Niezachowanie wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem przez kierującego w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego
100 zł
Zatrzymywanie pojazdu:   
 
1) na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania
300 zł
2) na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu - także za nim
100-300 zł
3) w tunelu, na moście lub na wiadukcie
200 zł
4) na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię 100 zł
5) na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni 100 zł
6) w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania
 100 zł
7) przy lewej krawędzi jezdni 100 zł
8) na pasie między jezdniami 100 zł
9) w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką - na całej jej długości 100zł
10) w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu 100 zł
11) na drodze dla rowerów 100 zł
Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku 150 zł
Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku 100 zł
Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej
 100 zł
Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym
 100 zł
Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd
 100 zł
Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu 100 zł
Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską 100 zł
Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone
 100 zł
Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m
 200 - 300 zł

 

Używanie świateł zewnętrznych  Wysokość mandatu 
Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu
200 zł
Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu
100 zł
Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej
100 zł
Jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby
200 zł
Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności
150-300 zł
Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami
200 zł
Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych
100 zł
Używanie "szperacza" podczas jazdy
100 zł

 

Używanie pojazdów w ruchu drogowym  Wysokość mandatu 
Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym
300 zł
Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim
100 zł
Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych
100 zł
Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne
200 zł
Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu
150-300 zł
Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi
200 zł
Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem
100 zł
Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery jednośladowe
100 zł
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez: 
1) kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież 200 zł
2) oznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież, w czasie gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone
 50 zł
3) kierującego innym pojazdem
 200 zł
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby 200 zł
Niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych
 200 zł
Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych
 200 zł
Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego
 100 zł
Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic
 50 zł
Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem   
 do 300 zł
Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą znakiem określającym państwo rejestracji
 100 zł
Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany
 100 zł
Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym 100 zł

 

Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep Wysokość mandatu 
Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne
200 zł
Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony
100 zł
Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób
150 zł
Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy
200 zł
Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich
150 zł
Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego
100-300 zł

 

Przewóz osób Wysokość mandatu 
Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu
100-300 zł
Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu
100 zł
Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach
100 zł
Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy
100 zł
Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy
50 zł
Tematy w artykule: mandaty taryfikator mandatów

Podobne wiadomości:

Mandaty - terminale pojawią się w radiowozach

Mandaty - terminale pojawią się w radiowozach

Finanse i prawo 2016-12-19

Zapomniałeś prawa jazdy? I tak zabiorą

Zapomniałeś prawa jazdy? I tak zabiorą

Finanse i prawo 2016-11-11

Rząd zajął się likwidacją luki prawnej, która umożliwiała uniknięcie konsekwencji w związku z przekroczeniem prędkości w terenie zabudowanym o 50 km/h. Wystarczy, że kierowca oznajmił, że nie ma przy sobie dokumentu, a policja nie mogła go zatrzymać.

Komentuj:

Brak komentarzy! Wypowiedz się, jako pierwszy!

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
ELEGANCKI I NOWOCZESNY
ELEGANCKI I NOWOCZESNY
Nie jest już modnym crossoverem, ale przestronnym i komfortowym autem kompaktowym. Odświeżony Citroen C4 Cactus zachwyca na wiele sposobów.