mojeauto.pl > motogazeta > Finanse i prawo > Wszystko o zmianach w OC

Wszystko o zmianach w OC

Już w najbliższą sobotę w życie wchodzą znowelizowane przepisy, które w dość istotny sposób zmieniają regulacje dotyczące obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych. A wszystko po to, by lepiej chronić ubezpieczonych kierowców pojazdów. Zobacz zatem, jakie dokładnie zmiany czekają na nas już od najbliższego weekendu.

Wszystko o zmianach w OC
Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, która zacznie obowiązywać już od 11 lutego 2012 roku, wprowadza niemalże rewolucję w kwestii ubezpieczeń komunikacyjnych, w szczególności tych odnoszących się do polis OC. Zanim jednak zaczniemy cieszyć się z poniższych zmian, pamiętajmy, że będą one dotyczyć wyłącznie umów zawartych i roszczeń zgłoszonych od tego dnia. Oznacza to więc, że wszystkie obowiązujące dziś jeszcze umowy ubezpieczeniowe, a także te zawarte do 10 lutego br. włącznie, podlegają dotychczasowym przepisom. I będą im podlegać także po 11 lutego 2012 r.

Dotyczy to także sytuacji, gdy zakupimy lub w inny sposób nabędziemy prawa do używanego samochodu, ale który posiada polisę OC zawartą przed 11 lutego 2012. Jej wypowiedzenie będzie możliwe tylko w ciągu 30 dni od dnia nabycia auta, automatycznie też się przedłuży na kolejne 12 miesięcy i dopiero tak odnowiona umowa będzie podlegać pod nowe przepisy ustawy.

Najważniejszą zmianą, jaką wprowadza nowelizacja, są bez wątpienia rozwiązania, które mają zapobiegać powstawaniu zjawiska tzw. podwójnego ubezpieczenia. W praktyce najbardziej pomocna powinna okazać się tzw. klauzula stempla, czyli możliwość wypowiedzenia bądź odstąpienia od umowy OC za pomocą listu poleconego. Aby wypowiedzenie było skuteczne, powinno nastąpić nie później niż jeden dzień przed upływem ważności polisy. Za dzień zakończenia umowy uznawać się będzie datę nadania oświadczenia o rezygnacji w placówce pocztowej. Przy czym istotna uwaga, rezygnacja będzie ważna przy zastosowaniu klauzuli stempla, o ile zostanie wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Znacznym udogodnieniem będzie także możliwość odstąpienia od umowy bezpośrednio u agenta ubezpieczeniowego, przy czym pamiętajmy, że w przypadku umów zawartych przed datą 11 lutego 2012 r. nasze oświadczenie o wypowiedzeniu będzie musiało dotrzeć najpóźniej na jeden dzień przed końcem okresu ubezpieczeniowego do ubezpieczyciela.

Ograniczeniu ryzyka zawarcia podwójnego ubezpieczenia sprzyjać mają także obowiązki informacyjne, nałożone na zakłady ubezpieczeniowe. W przypadku umowy zawartej na mocy tzw. klauzuli prelongacyjnej, czyli automatycznie przedłużonej, po 11 lutego br. ubezpieczyciel będzie musiał w ciągu 14 dni potwierdzić ten fakt przesyłając nową polisę. W przypadku nowych umów towarzystwa ubezpieczeniowe będą też zmuszone, nie później niż na 14 dni przed końcem 12-miesięcznej polisy, przesłać informację o ubezpieczeniu na kolejny okres, która powinna zawierać m.in. propozycję wysokości składki oraz informację o prawie do jej wypowiedzenia wraz ze wskazaniem, jak należy tego dokonać.

Co jednak, jeśli pomimo tych udogodnień, dojdzie do zawarcia dwóch albo i więcej umów ubezpieczeniowych? Znowelizowana ustawa daje tu pewne możliwości do zrezygnowania z jednej z nich. Wypowiedzieć, mimo przedłużenia na kolejny okres, możemy jednak tylko umowę, która przedłużyła się automatycznie. Umowa zostaje wypowiedziana z dniem nadania pisma listem poleconym, ale tylko za pośrednictwem Poczty Polskiej. W przypadku innego operatora - z dniem dotarcia pisma do ubezpieczyciela, a przy złożeniu rezygnacji u agenta ubezpieczeniowego - z dniem doręczenia go agentowi. Mimo rezygnacji, będziemy jednak zmuszeni zapłacić składkę za okres, od dnia automatycznego przedłużenia umowy do dnia jej wypowiedzenia.

Nowe przepisy zapewniają także możliwość odstąpienia od umowy ubezpieczenia OC zawartej za pośrednictwem telefonu bądź internetu, co do tej pory bywało przedmiotem sporów. Osobie, która w ten sposób zawarła polisę OC, przysługuje prawo do odstąpienia od niej w terminie 30 dni, bez konieczności podawania przyczyn, ale bezwzględnie na piśmie (pocztą, osobiście bądź poprzez agenta). Tak jak w przypadku innych rezygnacji, za okres ochrony ubezpieczeniowej będziemy zmuszeni zapłacić część składki.

Nabycie auta po 10 lutego 2012 r. ze "starą" jednak umową OC nie powoduje żadnych zmian co do jej funkcjonowania, wypowiedzenia, a także automatycznego przedłużenia. W stosunku do takich umów nie obowiązuje także klauzula stempla, czyli, aby wypowiedzenie polisy OS było skuteczne, musi dotrzeć do firmy ubezpieczeniowej najpóźniej na jeden dzień przed końcem okresu, na jaki została zawarta.

Bardzo ważną zmianą w nowych przepisach jest możliwość wypowiedzenia umowy OC (zawartej po 10 lutego) przez nowego właściciela pojazdu przez cały okres jej trwania, a nie jak dziś, tylko w ciągu 30 dni od nabycia auta. Co więcej, umowa wygasa z dniem wypowiedzenia, a nie, również jak to jest obecnie, po 30 dniach. Jest to niezwykle istotne, bowiem już najpóźniej w dniu wypowiedzenia powinniśmy mieć zawartą inną polisę, gdyż jej brak może rodzić bardzo poważne konsekwencje. Jeśli umowy OC poprzednika jednak nie wypowiemy i tak wygaśnie ona z upływem okresu, na jaki została zawarta, a nie zostanie automatycznie przedłużona. Oznacza to, że kolejną musimy zawrzeć już samodzielnie.

Jeśli sprzedamy samochód (lub np. darujemy go komuś) wówczas nowemu właścicielowi wraz z dokumentami auta przekazujemy potwierdzenie zawarcia polisy, a do zakładu ubezpieczeń wysyłamy stosowne pismo z danymi nabywcy (imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz Pesel bądź w przypadku firmy nazwę, siedzibę, i numer REGON). W przypadku nowych umów musimy to zrobić w ciągu 14 dni, podczas gdy w stosunku do umów sprzed 11 lutego 2012, mamy na to 30 dni. Jeśli nie dopełnimy tego obowiązku ubezpieczyciel może nas solidarnie obciążyć częścią lub nawet całością składki.

Od 11 lutego zmieniają się również zasady zwrotu składek ubezpieczeniowych w stosunku do zawartych od tej daty polis OC. Według nowych przepisów zwrot składki przysługuje za każdy niewykorzystany dzień (a nie za każdy pełny miesiąc) ochrony ubezpieczeniowej, a dodatkowo usunięto regulacje, które ograniczały prawo do zwrotu z powodu wystąpienia szkody. Ponadto zwrot musi nastąpić w ciągu 14 dni od rozwiązania umowy i nie jest uzależniony od złożenia stosownego żądania przez osobę uprawnioną.

Nowe przepisy dają ubezpieczycielom prawo do zmiany wysokości składki, w sytuacji, gdy ubezpieczający się skłamał na istotne pytania postawione przed zawarcie umowy. Istotne, czyli takie, które mogą mieć wpływ na prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku, np. dotyczące liczby szkód w poprzednich latach.

Od najbliższej soboty za pośrednictwem strony internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego każdy może uzyskać informację o zawarciu umowy ubezpieczenia OC przez posiadacza danego pojazdu oraz nazwę zakładu ubezpieczeń, z którym ta umowa została zawarta, bez ujawniania danych osobowych posiadacza pojazdu.

Podobne wiadomości:

YU! - sposób na tańsze OC

YU! - sposób na tańsze OC

Finanse i prawo 2017-01-27

Ubezpiecznie OC będzie zależne od mandatów

Ubezpiecznie OC będzie zależne od mandatów

Finanse i prawo 2017-09-19

Komentuj:

~artur 2012-02-12

i dobrze że nie można, gdyby tak było to momentalnie zaczęłoby się kombinowanie i ubezpieczanie na 2 tyg., potem po przerwie na 2 miesiące etc etc i kto miałby sie w tym połapać?

~Sk 2012-02-10

dokladnie, pitu pitu ale nic sie nie zmienia. Nadal nie mozna ubezpieczyc auta np na 3-4 miesiace letnie

~lalek 2012-02-08

czyli ustawa nowa a nic się nie zmieniło. Nie ma przepływu informacji o przebiegu ubezpieczenia. Ubezpieczający musi znać przepisy i wiedzieć jaka ulga przysługuje mu w ubezpieczeniu jak również musi prowadzić pamiętnik z zapisanymi wszelkimi szkodami sprzed lat, bo jeśli nie to znaczy że jest kłamcą i naciągaczem. Nie może jednak nie ubezpieczać pojazdu. Kolejna pułapka na przeciętnego Kowalskiego

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
Nowe Audi A6 - znamy polskie ceny
Nowe Audi A6 - znamy polskie ceny
Importer niemieckiej marki opublikował właśnie cennik nowego Audi A6. Samochód będzie dostępny na początek w silnikiem benzynowym i wysokoprężnym. Cennik otwiera kwota 296 600 zł.