mojeauto.pl > motogazeta > Finanse i prawo > Wyższe mandaty od soboty

Wyższe mandaty od soboty

Od soboty obowiązują zmienione wysokości mandatów za niektóre wykroczenia drogowe. Więcej zapłacimy np. za nieuprawnione parkowanie na "kopercie", piesi muszą się zaś liczyć ze 100-złotową grzywnę za brak odblasków.

Wyższe mandaty od soboty
Zmienione rozporządzenie ws. wysokości grzywien za wybrane rodzaje wykroczeń zaczęło obowiązywać od 11 kwietnia. Zmiana wysokości mandatów za niektóre wykroczenia ma dostosować je do ubiegłorocznych zmian w przepisach.

Zgodnie z propozycjami kierowcy, którzy nie mając do tego uprawnień, zaparkują na miejscu przeznaczonym dla osoby niepełnosprawnej muszą się liczyć z mandatem karnym w wysokości 800 zł. Za samo nieuprawnione posługiwanie się kartą parkingową grozić będzie 300 zł mandatu.

31 sierpnia 2014 r. wprowadzono obwiązek noszenia elementów odblaskowych dla pieszych, którzy poruszają się poza terenem zabudowanym po zmroku. Rozporządzenie zakłada, aby nie określać konkretnej wysokości mandatu dla osoby, która nie spełni tego obowiązku, tylko wskazać jej górną granicę – do 100 zł.

Projekt zmian reguluje także kwestie mandatów dla m.in. nietrzeźwych rowerzystów. Od listopada 2013 r. kierowanie pojazdem innym niż mechaniczne pod wpływem alkoholu jest wykroczeniem, a nie przestępstwem. Zgodnie rozporządzeniem, nietrzeźwy rowerzysta będzie mógł zostać ukarany mandatem w wysokości 500 zł, natomiast za stan po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila) grozić będzie od 300 do 500 zł mandatu.

Mandaty w wysokości 100 zł dostaną także osoby, które poruszają się nie tylko motocyklem czy motorowerem, ale również tzw. czterokołowcem (np. quadem) bez kasku. Grzywna w takiej samej wysokości będzie grozić za przewóz pasażera bez odpowiedniego zabezpieczenia głowy.

500 zł mandatu będzie grozić za kierowanie samochodem czy innym pojazdem silnikowym (poza czterokołowcem lekkim) bez posiadanych uprawnień, a 300 zł, jeśli nie będziemy posiadali uprawnień tylko dla danej kategorii pojazdów. Za jazdę czterokołowcem lekkim lub motorowerem bez odpowiednich uprawnień grozić będzie grzywna w wysokości 200 zł, a rowerem, w tym także wózkiem rowerowym - 100 zł. Jeśli udostępnimy nasz pojazd osobie bez stosownego prawa jazdy, musimy się liczyć z karą w wysokości 300 zł.

Rosną również mandaty dla kierowców ciężarówek, którzy poruszać się będą drogą z zakazem wjazdu dla pojazdów ciężarowych bądź przekroczą odpowiednie ograniczenia dotyczące rzeczywistej masy całkowitej lub nacisku osi. W nowym taryfikatorze mandatów kara za to wykroczenie wynosi 500 zł.

 Przepisy o ruchu pieszych
 
 Niestosowanie się do obowiązku używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego przez pieszego poruszającego się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub chodniku
do 100 zł
 Przepisy dotyczące ruchu pojazdów 
 Nieużywanie kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym podczas jazdy motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem100 zł
 Kierowanie motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem przewożącym pasażera nieużywającego kasku ochronnego odpowiadającego właściwym
warunkom technicznym
100 zł
 Niedopełnienie przez kierującego autobusem szkolnym obowiązku:
 
 1) włączenia świateł awaryjnych podczas wsiadania lub wysiadania dzieci
200 zł
 2) zdjęcia, zasłonięcia lub złożenia tablicy z napisem „autobus szkolny” i jeżeli są przewożone inne osoby lub nie przewozi się żadnych osób
50 zł
 Kierujący
 
 Kierowanie pojazdem silnikowym, z wyłączeniem czterokołowca lekkiego, lub tramwajem przez osobę niemającą:
 
 1) uprawnienia do kierowania pojazdami
500 zł
 2) uprawnienia wymaganego dla danego rodzaju pojazdu
300 zł
 Kierowanie motorowerem lub czterokołowcem lekkim przez osobę niemającą do tego uprawnienia
200 zł
 Kierowanie bez uprawnienia rowerem, wózkiem rowerowym lub pojazdem zaprzęgowym
100 zł
 Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu
500 zł
 Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka
300-500 zł
 Inne wykroczenia 
 Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą wymaganych uprawnień
300 zł
 Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do jazdy na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdu: 
 1) nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swojego przeznaczenia
50-200 zł
 2) pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu
50 zł
 Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
300 zł
 Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych:
 
 B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”, B-3a „zakaz wjazdu autobusów”, B-4 „zakaz wjazdu
motocykli”
550 zł
 B-10 „zakaz wjazdu motorowerów”
400 zł
 B-35 „zakaz postoju”, B-37 lub B-38 „zakaz postoju w dni …”
400 zł
 B-39 „strefa ograniczonego postoju”
400 zł
 D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29
800 zł
 P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby
niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b
800 zł
 Znaki i sygnały drogowe
 
 B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych”, B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad …… t” lub B-19 „zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż …… t”
500 zł
 Zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 
 Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym
kwota mandatu za dane wykroczenie powiększona o 200 zł, nie więcej jednak niż 500 zł
 Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka
kwota mandatu za dane wykroczenie powiększona o 300 zł, nie więcej jednak niż 500 zł


Podobne wiadomości:

Mandaty - terminale pojawią się w radiowozach

Mandaty - terminale pojawią się w radiowozach

Finanse i prawo 2016-12-19

Planowano wlepić ponad 1,5 mln mandatów. Na...

auto motor i sport 2015-06-03

Program Realizacyjny na lata 2015–2016 zakładał, że policjanci mieli podnieść statystyki mandatowe, wlepiając 1 mln 675 tys mandatów. Pomóc miało w tym zniesienie tolerancji wynoszącej 10 km/h ustawionej przy fotoradarach. Na szczęście, rząd wycofał swoją decyzję.

Komentuj:

~1952PL 2015-04-16

Za jazdę w stanie nietrzeźwości i za znaczne przekroczenie dopuszczonej prędkości, kara powinna być kilkakrotnie wyższa niż dzisiaj, oraz inna kwalifikacja takiego czynu, np. taka, jak za usiłowanie zabójstwa. Zbyt dużo Polaków codziennie ginie na polskich drogach, a obecne kary, jak widać są nieskuteczne.

~asasseloo 2015-04-16

w dojeniu kierowców to urzędy są sprawne, szybkie i kary coraz droższe - zupełnie odwrotnie, jeśli mieliby zrobić coś na korzyść kierowców!!!

WW 2015-04-16

Nieoznakowane radiowozy z kamerami łamiące przepisy ruchu drogowego to paranoja.nIstnieje wiele innych technicznych możliwości namierzenia samochodu przekraczającego ograniczenia prędkości. Policja, zamiast je wykorzystać, woli urządzać sobie wyścigi.nChłopcy radarowcy dobrze się bawią. Koto nie lubi sobie pośmigać wypasiona furą, w dodatku nie swoja i nie za swoje.nnWW

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
Żółte znaki na drogach - o co chodzi?
Żółte znaki na drogach - o co chodzi?
Od kilku dni w północno-wschodniej Polsce pojawiły się nowe, żółte znaki na których możemy zobaczyć np. czołg. Na szczęście zwykli kierowcy nie muszą się nimi przejmować. Są to informacje przeznaczone dla wojskowych.