mojeauto.pl > motogazeta > Polskie drogi > 2025 r - europejskie standardy

2025 r - europejskie standardy

Realizacja założeń "Polityki transportowej państwa na lata 2006-2025" ma sprawić, że docelowo w 2025 roku system transportowy Polski będzie spełniał warunki stawiane systemom transportu krajów wysoko rozwiniętych.

2025 r - europejskie standardy

Podstawowym zadaniem, wytyczonym do roku 2025 jest unowocześnienie podstawowej sieci transportowej i zapewnienie wysokiej jakości usług transportowych tak, by transport wnosił właściwy wkład w rozwój gospodarczy kraju. Sprawny system transportowy ma przyczynić się także do poprawy warunków życia, do powiększenia dostępności obszarów, a także do zwiększenia inwestycji zagranicznych w Polsce.

Do spełnienia podstawowego postulatu niezbędna jest radykalna poprawa stanu dróg wszystkich kategorii (rehabilitacja i wzmocnienie nawierzchni), rozwój sieci autostrad i dróg ekspresowych na najbardziej obciążonych kierunkach i powiązaniach z siecią transeuropejską.
Dlatego też w najbliższym czasie zadania w zakresie rozwoju podstawowej sieci drogowej mają koncentrować się przede wszystkim na:

  • budowie wybranych odcinków autostrad i dróg ekspresowych (z weryfikacją obecnego programu inwestycyjnego i koncentracją na odcinkach najbardziej istotnych dla systemu transportowego i najbardziej efektywnych ekonomicznie),
  • programie wzmocnień konstrukcji nawierzchni dróg (głównie w korytarzach sieci
    transeuropejskiej oraz na pozostałych drogach obciążonych intensywnym ruchem samochodów ciężarowych),
  • likwidacji zaległości w utrzymaniu istniejącej sieci drogowej,
  • programie budowy obejść miejscowości, z zachowaniem dbałości o ochronę tych obejść przed nową zabudową,
  • przebudowie odcinków dróg krajowych pod katem poprawy bezpieczeństwa ruchu, w tym uruchomienie programu uspokojenia ruchu na przejściach dróg przez małe miejscowości oraz na jednopoziomowych skrzyżowaniach z koleją (przejazdy),
  • poprawie warunków przejazdu dla ruchu tranzytowego i obsługi ruchu źródłowo-docelowego w obszarach metropolitarnych i dużych miastach.

Projekt zakłada, że wszystkim powyższym działaniom towarzyszyć powinno doskonalenie sieci drogowej zarządzanej przez jednostki samorządu terytorialnego. Jednym z pilnych zadań jest usprawnienie zarządzania drogami i ruchem w sieciach złożonych z dróg różnej kategorii.

Podsumowując, w perspektywie najbliższych 10 lat stworzony ma być spójny system autostrad i dróg ekspresowych obsługujących główne korytarze transportowe (w tym międzynarodowe) i zapewniający powiązania pomiędzy największymi miastami w Polsce. Natomiast docelowo w perspektywie 15-20 lat zapewnione będą wysokie standardy dostępności transportowej dla ruchu z krajów Unii Europejskiej i krajów sąsiadujących do wszystkich aglomeracji, miast średnich i kompleksów przemysłowo-portowych, centrów regionalnych oraz obszarów atrakcyjnych pod kątem turystycznym.

Tematy w artykule: projekty drogowe

Podobne wiadomości:

W 2018 roku pojedziemy obwodnicą Kłodzka

W 2018 roku pojedziemy obwodnicą Kłodzka

Polskie drogi 2014-10-30

DTŚ wyjdzie za Gliwice

DTŚ wyjdzie za Gliwice

Polskie drogi 2014-07-09

Komentuj:

Brak komentarzy! Wypowiedz się, jako pierwszy!

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
Solaris wybuduje kolejny zakład
Solaris wybuduje kolejny zakład
Producent pojazdów komunikacji miejskiej z wielkopolskiego Bolechowa przygotowuje się do kolejnej inwestycji. Solaris Bus & Coach wybuduje piąty zakład produkcyjny. Spółka kupiła 8,3 ha w okolicach Środy Wielkopolskiej.