mojeauto.pl > motogazeta > Polskie drogi > Będą musieli naprawić nawierzchnię A2

Będą musieli naprawić nawierzchnię A2

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała wyniki badań popękanej nawierzchni autostrady A2 od Poznania do Nowego Tomyśla. Błędy popełnione w czasie budowy drogi będzie musiała na swój koszt usunąć firma NCC – wykonawca nawierzchni.

Będą musieli naprawić nawierzchnię A2
W związku z pojawieniem się spękań na nawierzchni autostrady A2 z Poznania do Nowego Tomyśla, której koncesjonariuszem jest firma Autostrada Wielkopolska S.A., na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wykonano specjalistyczne badania. Analizę przeprowadził Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Laboratorium Drogowe w Poznaniu.

Raport przygotowany przez Instytut wskazuje na występowanie poprzecznych i podłużnych spękań w nawierzchni asfaltowej, które jednak nie stanowią zagrożenia bezpieczeństwa jazdy dla kierowców. Przeprowadzone analizy wykazały, że konstrukcja autostrady jest zbyt sztywna, a zatem podatna na spękania. Spowodowane jest to odstępstwami od wymagań projektu budowlanego i błędami w technice budowy. Podstawowym uchybieniem wobec projektu jest brak powiązania warstw podbudowy cementowej. Dokumentacja wyraźnie określała, że obie warstwy muszą być wykonane w sposób gwarantujący ich trwałe połączenie, jednak zostały wykonane etapowo. W efekcie w 42% badanych przypadków wystąpił brak połączenia między warstwami. Kolejnym odstępstwem jest wykonanie niezgodnie z projektem trzech warstw asfaltowych (po 5 cm) zamiast dwóch (11 cm i 4 cm). Oznacza to nieprawidłową pracę nawierzchni.

W celu usunięcia powstałych usterek, powinno zostać przeprowadzone frezowanie warstwy ścieralnej na całej długości, naprawa spękań, przykrycie miejsc spękań specjalną siatką antyspękaniową o szerokości co najmniej 2m, a następnie ułożenie docelowych warstw nawierzchni o łącznej grubości 15 cm, w celu wzmocnienia autostrady. Niezależny Inżynier, firma WS Atkins, wydał wcześniej podobną opinię na temat napraw gwarancyjnych na tym odcinku. AW S.A. po usunięciu warstwy ścieralnej, a przed ułożeniem docelowych warstw nawierzchni dokona szczegółowego przeglądu technicznego stanu podbudowy bitumicznej. Laboratorium Drogowe GDDKiA zaleca ponadto wykonanie odwodnienia w autostradowym pasie rozdziału zarówno na odcinku A2 Nowy Tomyśl – Poznań jak i na 13 km obwodnicy Poznania (wybudowanej w 2003 r.).

Prowadzona jest obecnie kontrola zarządzona przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, która wskaże odpowiedzialnych za wykryte wady i uchybienia oraz oceni pracę firmy WS Atkins International Sp. z o.o., która podczas budowy nadzorowała jako niezależny inżynier budowę tego odcinka A2. Firma ta zatwierdzi zakres i technologię naprawy nawierzchni autostrady, która nastąpi przed ułożeniem warstwy docelowej. Usunięcie usterek wykonane zostanie na koszt spółki budowlanej, w tym przypadku skandynawskiej firmy NCC. Rozpoczęcie prac planowane jest pod koniec III kwartału bieżącego roku.

Podobne wiadomości:

Autostrada A2 lepiej połączona z Poznaniem

Autostrada A2 lepiej połączona z Poznaniem

Polskie drogi 2017-10-27

Autostrada A2 - trzeci pas w przyszłym roku

Autostrada A2 - trzeci pas w przyszłym roku

Polskie drogi 2017-10-16

Komentuj:

~As 2008-08-01

Geremek był stary i zamiast odpocząć jechał ile sie dało przysnął i bęc... proste, na autostradzie może trzepnął by w barierkę przekoziołkował i efekt był by taki sam. Równie dobrze można napisać "Gdyby babcia miała wąsy.."

~marian 2008-07-28

Już muszą remontować, a przecież niedawno ta droga powstała. Sęk w tym, że trzeba budować dalej i to możliwie najszybciej, bo w Polsce nie ma po czym jeździć! Niestety kiepsko widać przyszłość autostrad i dróg ekspresowych, których miało w Polsce tyle powstać. Poprzednie dwa Rządy miały ładne plany i jakoś niewiele z tego wyszło! Na przykład: w 2007 r. miała być gotowa autostrada A-2 do granicy. Gdyby były drogi ekspresowe i autostrady to nie byłoby tyle wypadków! Przykład; na zachodzie gdyby była autostrada nie zginąłby prof. Geremek !

~kibic Atkinsa 2008-07-28

mam nadzieję że Atkins beknie i to zdrowo za tą budowę, ciekawe czy na A1 tak samo wykazuje się swoją wiedzą techniczną.

~romek 2008-07-24

Nadzór nad budowa Autostrad powinni prowadzic Inspektorzy Panstwowi np z GDDKiA na takiej samej zasadzie jak nadzory prowadzi UDT.PRS w celu wyeliminowania błedów przy realizacji inwestycji

~romek 2008-07-24

Niejasne sprawy dotyczące WS Altins Polska Przedstawiam fragment raportu NIK w sprawie wyboru tkz Niezalezngo Inzyniera -czytaj Inspektora Budowlanego cytuję"Przeprowadzenie ponownej oceny ofert i wybór oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej. W uzasadnieniu protestu Odwołujący podniósł, że wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą (WS Atkins Polska Sp. z o.o. w Warszawie) powinien być z postępowania wykluczony z uwagi na niespełnienie warunków udziału w postępowaniu. Spółka ta nie spełnia m.in. warunku w zakresie dysponowania kadrą o wymaganych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. Kwalifikacji takich nie ma wskazany jako Inżynier Rezydent Pan Jacek Rójek. Zgodnie z punktem 4.1.1 rozdziału III specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) osoba zaproponowana na stanowisko Inżyniera Rezydenta miała posiadać co najmniej 6 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorze nad budową dróg i/lub obiektów mostowych. Powołał się przy tym na fakt, iż nie mógł on zajmować tego stanowiska przy wykonywaniu kontraktu ?Zarządzanie i nadzór nadbudową autostrady A4: budowa 16MOP-ów przy autostradzie A4na odcinku Wrocław-Katowice wraz z remontem na drogach krajowych nr 44 i 88", który został wskazany w załączniku nr 3a do oferty Spółki, gdyż zgodnie z wymaganiami tego kontraktu Inżynier Rezydent powinien mieć 8-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorze nad budową dróg i/lub mostów a w tym co najmniej na jednym projekcie realizowanym wg zasad FIDIC na stanowisku Inżyniera Rezydenta. Skoro zatem Pan Jacek Rójek uzyskał uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w dniu 23 kwietnia 1999r. to nie mógł w 2005r. wykazać się 8-letnim doświadczeniem i nie mógł zajmować stanowiska Inżyniera Rezydenta, co oznacza, że jego doświadczenie wynosi 64 miesiące, gdyż nie można do okresu doświadczenia wliczać kontraktu, na którym nie mógł zajmować stanowiska Inżyniera Rezydenta. W ocenie Odwołującego Spółka nie wykazała również, iż w okresie trzech lat przed złożeniem oferty wykonał z należytą starannością usługi polegające na zarządzaniu i nadzorze na realizacją co najmniej dwóch projektów realizowanych w oparciu o warunki FIDIC oraz obiektów mostowych, leżących w ciągach tych dróg- każda usługa o wartości nie mniejszej niż 2,5 min PLN. Na potwierdzenie tego warunku należało złożyć dokumenty, że wymienione usługi zostały wykonane należycie (pkt 7.2.6 rozdziału I SIWZ). Z treści przedłożonych dokumentów wynika, że Spółka powołuje się na realizację dwóch kontraktów na rzecz Spółki Autostrada Wielkopolska S.A. W ocenie Odwołującego przedłożone dwa dokumenty wystawione przez Spółkę Autostrada Wielkopolska S.A. nie w skazują jednak na należyte wykonanie prac. Powołuje się przy tym ponadto na raport Najwyższej Izby Kontroli, w którym wskazano na niewłaściwe wykonanie robót przez W.S. Atkins International Ltd. Wskazuje również na to, że firmą świadczącą usługi niezależnego inżyniera nie był w świetle raportu Spółka W.S. Atkins - Polska Sp. z o.o. Wskazuje również, że kontraktów opisanych w dwóch pierwszych wersach załącznika nr 5 do oferty Spółki nie można traktować jako dwóch odrębnych kontraktów, gdyż nie stanowiły one odrębnych kontraktów. Wykluczeniu z postępowania w ocenie Odwołującego powinna podlegać również Spółka Jacobs GIBB (Polska) Sp. z o.o. gdyż wskazała ona na Inżyniera Kontraktu osobę, która nie spełnia wymagań określonych w punkcie 4.1.1 SIWZ. Zamawiający rozstrzygając protest pismem z dnia 31 maja 2006r. poinformował Odwołującego, że uwzględnił protest w części dotyczącej wykluczenia Spółki Jacobs GIBB (Polska) Sp. z o.o. W części dotyczącej wyboru jako najkorzystniejszej oferty Spółki WS Atkins Polska Sp. z o.o. Zamawiający oddalił protest podtrzymując wybór oferty Spółki jako najkorzystniejszej. W uzasadnieniu Zamawiający wskazał powołując się na zapis punktu 4.1.1 SIWZ oraz załącznika nr 3a (strony 149 i 150 oferty Spółki), że Pan Jacek Rójek ma 6 letnie doświadczenie w kierowaniu i nadzorze nad budową dróg oraz ponad roczne doświadczenie na projektach drogowych o wartości co najmniej 60 min PLN, zrealizowanym według warunków FIDIC, na stanowisku Inżyniera Rezydenta i Z-cy Inżyniera Rezydenta. Wskazał również, że z dokumentów złożonych w ofercie (strona 159) wynika, że usługi wykonywane były należycie, a raport Najwyższej Izby Kontroli nie może być dowodem w sprawie, gdyż brak jest wyroku potwierdzającego wystąpienie szkody. W dniu 5 czerwca 2006r. do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Odwołujący złożył odwołanie w związku z wyborem jako najkorzystniejszej, ofert złożonej przez WS Atkins Polska Sp. z o. o. oraz nie wykluczeniem Spółki z postępowania, wnosząc o: unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty; nakazanie powtórzenia czynności oceny ofert; zasądzenia na rzecz Odwołującego kosztów postępowania odwoławczego. Potrzymał jednocześnie zrzuty zgłoszone w proteście dotyczące Spółki. Na rozprawie strony podtrzymały swoje stanowiska przedstawione w sprawie.

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
Nie masz dowodu i polisy OC? Nie dostaniesz mandatu
Nie masz dowodu i polisy OC? Nie dostaniesz mandatu
Już niedługo nie będziemy musieli wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego i poświadczenia polisy OC. Po wielu zapowiedziach i obietnicach posłowie w końcu przegłosowali zmiany w prawie.

Zalando Zalando