mojeauto.pl > motogazeta > Polskie drogi > Drogowy boom w Toruniu!

Drogowy boom w Toruniu!

Miasto Kopernika przeżywa prawdziwy boom inwestycji drogowych. Remontowane są prawie wszystkie trasy wylotowe. A co najważniejsze, w tym tygodniu otwarta zostanie południowa obwodnica Torunia - największa z realizowanych dotychczas inwestycji.

Drogowy boom w Toruniu!

Obwodnica

Budowa obwodnicy trwała od lutego 2004 roku. Jest to droga o parametrach drogi ekspresowej, w przyszłości włączona będzie w ciąg drogi ekspresowej S10. Zakończony  odcinek ma długość 12,4 km, z jedną jezdnią o szerokości 7,0 m (2 pasy ruchu po 3,5m) i poboczem utwardzonym 2x2 m. Dopuszczalne obciążenie zgodne z normami unijnymi wyniesie 115 kN/oś. Obwodnica będzie dostępna poprzez 2 węzły drogowe: "Nieszawka"- węzeł typu "półkoniczyna" na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 15 Toruń - Inowrocław i "Czerniewice"- istniejący węzeł na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 1 Toruń - Łódź i łącznik z przyszłą autostradą A1.

Zakres robót obejmował także budowę 9 obiektów inżynierskich nad drogą w tym:6 wiaduktów drogowych; 1 wiadukt kolejowy, 2 wiadukty kolejowe w rejonie węzła S10-A1.

Wykonawcą robót na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad była firma Hermann Kirchner. Koszty robót budowlano - montażowych wyniosły 16 mln euro. Projekt został dofinansowany przez fundusz PHARE w wysokości 10 mln euro.

Dzięki wybudowaniu obwodnicy powstanie kompleksowy węzeł komunikacyjny wokół Torunia, łączący autostradę A1 i drogę ekspresową S10 z drogą krajową nr 1 Gdańsk - Toruń - Łódź i drogą krajową nr 15 Inowrocław - Toruń - Ostróda. Obwodnica znacznie zmniejszy uciążliwość ciężkiego ruchu samochodowego w mieście, a także zmniejszy negatywny wpływ tego ruchu na zabytkowe centrum Torunia. Z pewnością wpłynie to na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej całego regionu.

Modernizacja ul. Szosa Lubicka

Od symbolicznego wbicia łopaty rozpoczęto długo oczekiwaną inwestycję - modernizację Szosy Lubickiej od ul. Olsztyńskiej przez Strugę do przyszłego węzła autostradowego Lubicz na A1. Pierwszym etapem prac, których wykonaca jest firma Strabag, został obejęty odcinek do Strugi Lubickiej. Projekt współfinansowany jest w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Transport (SPOT). 

W ramach tego zadania zostanie przebudowany prawie dwu kilometrowy (1,9 km) odcinek Szosy Lubickiej, powstaną dwa skrzyżowania i bezkolizyjne, podziemne przejście dla pieszych, o co tak bardzo zabiegali mieszkańcy tej części Torunia. Powstanie również ścieżka rowerowa. Oprócz poprawy płynności ruchu na tym odcinku i poprawy dostępności do węzła LUBICZ na autostradzie A1, modernizacja Szosy Lubickiej pozwoli na osiągnięcie wyższego poziomu spójności węzła transportowego aglomeracji toruńskiej z krajowym i europejskim systemem transportowym.
 
Umowa o dofinansowanie w wysokości 75% wartości projektu zastała podpisana na początku czerwca 2005. Wartość kontraktu to prawie 21 mln zł. Jest to jedno z 5 zadań drogowych, na które udało się uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych. Termin wykonania zadania planowany jest na koniec października 2006 roku.
 
Prace związane z modernizacją  tej ważnej dla miasta arterii drogowej trwają także na innych jej odcinkach: 

  • Remontowane są odcinki Szosy Lubickiej: od ul. Grabowej do wjazdu do stacji paliw za Placem Daszyńskiego. Wyremontowana została jezdnia północna -obecnie prace realizowane są na jezdni (południowej)w kierunku Rubinkowa. Zakończenie robót planowane jest w grudniu br.
  • Na jezdni północnej ul. Lubickiej przy Gołębiej wykonywana jest korekta łuku jezdni -termin realizacji 5 grudnia br.
  • Odcinek od Dziewulskiego do Jamonta -prace są realizowane na jezdni północnej i obejmują: dobudowę 3 pasa ruchu. Obecnie wykonywane jest odwodnienie ulicy - prace potrwają do 30 listopada 2005 r. 

Dodajmy, że w przyszłym roku jednojezdniowa ul. Olsztyńska (łącząca się z Szosą Lubicką) będzie przebudowywana w układ dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Pierwszy etap realizacji obejmuje odcinek do ul. Suwalskiej.
 
Trasa Średnicowa Podgórza
 
W lewobrzeżnej części Torunia powstaje Trasa Średnicowa Podgórza. Ta budowana od podstaw drogowa arteria miasta została podzielona na dwa etapy. Obecnie realizowany jest  pierwszy odcinek tej inwestycji od ulicy Poznańskiej do Pstrowskiego. Zakończenie prac budowlanych na tym 2 km odcinku planowane jest na koniec listopada b.r. Koszt inwestycji to prawie 13,7 mln zł.

Drugi etap, obejmujący dalsze 2 km, będzie realizowany od ulicy Pstrowskiego do Łódzkiej. Obecnie został rozstrzygnięty przetarg w którym wyłoniono wykonawcę, firmę NCC Roads Polska, która wykonuje pierwszy etap inwestycji.

Modernizacja ul. Szosa Bydgoska

II etap realizacji inwestycji od Polchemu do granicy administracyjnej miasta obejmuje przebudowę odcinka długości 1,7 km i dostosowanie go do standardów drogi  krajowej nr 80 łączącej Bydgoszcz i Toruń.

Celem projektu współfinansowanego w ramach SPOT jest likwidacja "wąskiego gardła" na trasie Bydgoszcz-Toruń. Efektem realizacji projektu będzie poprawa płynności ruchu na tym odcinku, zostanie to osiągnięte poprzez poszerzenie jezdni i dodanie poboczy. Na części odcinka dobudowana zostanie także druga jezdnia. Powstaną chodniki i droga rowerowa oraz zatoki i przystanki autobusowe.

Budowa ul. Ligi Polskiej

Zakończona z początkiem września br. budowa ul. Ligi Polskiej na odcinku od ul. Konstytucji 3 Maja do ul. Turystycznej to jedna z największych inwestycji drogowych realizowanych w latach 2004-2005 w Toruniu. Jest to kolejny z projektów drogowych sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

Wykonawca firma STRABAG rozpoczął rozbudowę ul. Ligi Polskiej 30 sierpnia 2004 r. Przedłużenie ulicy było konieczne, gdyż budowa kanalizacji w ramach projektu ISPA wymaga zamknięcia jedynej ulicy łączącej obecnie Kaszczorek z resztą Torunia, czyli ul. Turystycznej. Bez tej inwestycji mieszkańcy Kaszczorka i Złotorii musieliby korzystać z długiego objazdu przez Lubicz.

Nowa ulica rozpoczyna się na placu Honorowych Dawców Krwi, a kończy przy ul. Turystycznej w okolicach cmentarza.
 
Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi obszaru inwestycyjnego zlokalizowanego w Toruniu przy ul. Odległej i ul. Przelot.

Projekt otrzymał dofinansowanie, ze środków Unii Europejskiej w ramach ZPORR.
Projekt został zrealizowany w 2004 r. i polegał na budowie ulicy jednoprzestrzennej z obustronnymi chodnikami i ścieżką rowerową, przy jednoczesnym dostosowaniu nośności drogi do standardów unijnych. Rezultatem realizacji projektu stanowiącego pierwszy etap budowy ul. Przelot w kierunku ulicy Olsztyńskiej, którą biegnie droga krajowa nr 15 w kierunku Olsztyna, jest poprawa bezpieczeństwa na połączeniu miejskiego układu komunikacyjnego z węzłem Autostrady A-1 w Lubiczu.

Budowa odcinka ul. Przelot, przebudowa odcinka ul. Odległej wraz z budową skrzyżowania z ul. Szosa Lubicka zapewnia w pierwszym rzędzie dogodny dojazd dla obsługi obszaru inwestycyjnego zlokalizowanego w Toruniu wzdłuż ulicy Przelot od ul. Odległej.
 
Drugi most w Toruniu
 
21 października 2005 r. została podpisana umowa z warszawską firmą PROFIL na wykonanie dokumentacji technicznej i projektów architektonicznych drugiego mostu przez Wisłę w Toruniu. Zadanie obejmuje opracowanie wszelkiej dokumentacji wymaganej do przygotowania realizacji inwestycji, uzyskania pozwolenia na budowę i ubiegania się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. To m.in. projekt budowlany i wykonawczy, materiały do wniosku o pozwolenia na budowę, studium wykonalności, raport oddziaływania na środowisko, dokumentacje geologiczne i hydrologiczne, kosztorys inwestorski. Dokumentacja przygotowana przez PROFIL ma kosztować prawie 6,9 mln zł. Firma będzie miała czas na wywiązanie się z zadania do 30 grudnia 2006 r.

Zobacz galerię: Drogowy boom w Toruniu
 
Remonty i objazdy to prawdziwa udręka dla kierowców stojących w korkach. Optymizm jednak budzi fakt, że po zakończonych inwestycjach "przejezdny" Toruń będzie miastem przyjaznym zarówno mieszkańcom, podróżnym jak i inwestorom.

Przeczytaj także:

Ekspresówki na dobrej drodze (2005-11-15)

UE dofinansuje (2005-10-04)


Podobne wiadomości:

UE dofinansuje

UE dofinansuje

Polskie drogi 2005-10-04

Ekspresówki na dobrej drodze

Ekspresówki na dobrej drodze

Polskie drogi 2005-11-15

Komentuj:

~Jasiu 2008-05-13

Jeśli nie rozpoczniemy budowy mostu na wschodniej to możemy nie mieć wcale mostu.

~Jotbe 2007-05-02

Ten boom drogowy Toruń przeżywa kosztem całego województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pożal się boże przewodniczący sejmiku, który mieści się w Toruniu 90% pieniędzy unijnych przeznacza na Toruń a resztę na 2 razy większą Bydgoszcz i całe województwo.

~alex 2007-04-02

Jestem za mostem na wschodniej

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
ELEGANCKI I NOWOCZESNY
ELEGANCKI I NOWOCZESNY
Nie jest już modnym crossoverem, ale przestronnym i komfortowym autem kompaktowym. Odświeżony Citroen C4 Cactus zachwyca na wiele sposobów.