mojeauto.pl > motogazeta > Polskie drogi > GDDKIA - "nie trzeba zrywać asfaltu na autostradzie A2"

GDDKIA - "nie trzeba zrywać asfaltu na autostradzie A2"

GDDKiA podała wyniki kontroli przeprowadzonej na autostradzie A2 w związku z doniesieniami o złej jakości materiałów budowlanych wykorzystanych przy budowie tej trasy.

GDDKIA - "nie trzeba zrywać asfaltu na autostradzie A2"

Z ustaleń powołanej komisji wynika, że:

  • położenie i obróbka izolacji została wykonana w temperaturach dodatnich co wynika z zapisów w dziennikach budowy,
  • przedstawione wyniki badań przyczepności do podłoża (metodą pull-of), jakie wykonał Wykonawca pod nadzorem Inżyniera na obiektach są dobre. Parametr ten jest najważniejszym parametrem świadczącym o jakości materiału i o prawidłowości procesu przyklejania papy do podłoża,
  • kontrola położonej izolacji wykonana przez Komisję na obiekcie WD201, na którym nie położono jeszcze warstwy wiążącej nawierzchni wykazała dobrą jakość wykonanej roboty. Nie stwierdzono niedoklejeń, pęcherzy i uszkodzeń mechanicznych,
  • hydroizolacja wszystkich obiektów mostowych odcinka A-2 Wartkowice-Emilia jest przyklejona do płaskich płyt żelbetowych stanowiących ich pomosty, które z natury są bardzo sztywne. Jednocześnie izolacja ta jest od góry  ściśle powiązana z warstwą wiążącą nawierzchni oraz dodatkowo przykryta warstwą ścieralną nawierzchni. Powoduje to, że w przypadku prawidłowego przyklejenia hydroizolacji do podłoża nie ma ona możliwości swobodnej deformacji. Pracuje ona razem z żelbetową płytą pomostu i nawierzchnią. W świetle powyższego parametr giętkości w niskich temperaturach przy takiej konstrukcji obiektów nie ma znaczenia jeśli płyta pomostu nie wykazuje nierówności, jest dobrze przygotowana do przyklejenia a hydroizolacja jest dobrze przyklejona.

Ponadto komisja stwierdziła, że "w związku z tym, że zachodzi podejrzenie, że wyrób nie spełnia wymogu aprobaty AT/2005-03-0875 w zakresie parametru giętkości w niskich temperaturach. Wyrób spełnia natomiast wymogi zaleceń wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych nawierzchni asfaltowych na drogowych obiektach mostowych. Wobec powyższego komisja proponuje: przedłużenie okresu gwarancji na hydroizolację obiektów wykonaną z partii papy, w której stwierdzono uchybienia formalne i opracowanie ekspertyzy technicznej określającej wpływ zastosowanej na obiektach odcinka Wartkowice-Emilia autostrady A2 przedmiotowej papy nie spełniającej wyżej wymienionego parametru, na między innymi obniżenie trwałości obiektów".


Stanowisko wykonawcy - Budimeksu Dromex w sprawie papy mostowej układanej na obiektach mostowych budowanej autostrady A2:

"Podawana w ostatnich dniach w mediach informacja jakoby na 33 obiektach mostowych odcinka autostrady A2 Emilia - Dąbie położono wadliwą papę termorozgrzewalną jest zupełnie nieprawdziwa. Kwestionowana na podstawie jednej ekspertyzy Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego partia papy termozgrzewalnej Gemini Ponti FC dotyczy izolacji na dwóch obiektach, a nie wszystkich 33. Dlatego nieprawdziwa jest informacja jakoby istniało zagrożenie zrywania nawierzchni na wszystkich obiektach mostowych tego odcinka. Obecnie nie jest też pewne, że istnieje potrzeba zmiany nawierzchni na ww. dwóch obiektach mostowych(...)

Izolacja z papy termozgrzewalnej Gemini Ponti FC ułożona na obiektach inżynierskich budowanej na odcinku Dąbie - Emilia autostrady A2 posiadała i posiada atest Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie, który dopuszcza ją do stosowania na rynku polskim. Posiada też certyfikat Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji w Gdańsku. Firma Tegola Polonia, dostawca papy, wniosła do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego o uchylenie decyzji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi. Każdej partii układanej papy towarzyszyły certyfikaty zgodności dostarczonego materiału z wymaganymi parametrami określonymi w umowie z inwestorem. Papa była układana zgodnie ze sztuką budowlaną i pod kontrolą nadzoru inwestorskiego. Ułożona izolacja z papy termozgrzewalnej była poddana wymaganym testom "pull off" (na odrywanie), które wypadły pomyślnie i uzyskała dopuszczenie do układania na niej warstw nawierzchni. Wykonane prace zostały przyjęte i odebrane przez nadzór zamawiającego (inwestora), co potwierdzają oficjalne protokoły odbioru poszczególnych obiektów mostowych. Budimex Dromex z całkowitą odpowiedzialnością stwierdza, że ułożone izolacje zostały wykonane w sposób prawidłowy, a zastosowane materiały spełniają wymogi specyfikacji technicznej".

Przeczytaj także:

Autostrada A2 do rozbiórki? (2006-03-07)

Autostradę czas budować (2006-01-02)

Idzie zima na A2 (2005-12-14)

Tematy w artykule: autostrady lodzkie autostrada A2

Podobne wiadomości:

Autostrada A2  - ruszy odcinek z Mińska Maz. do Siedlec

Autostrada A2 - ruszy odcinek z Mińska Maz....

Polskie drogi 2018-01-04

System viaToll na kolejnych drogach w Polsce

System viaToll na kolejnych drogach w Polsce

Polskie drogi 2017-07-11

Komentuj:

Brak komentarzy! Wypowiedz się, jako pierwszy!

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
ELEGANCKI I NOWOCZESNY
ELEGANCKI I NOWOCZESNY
Nie jest już modnym crossoverem, ale przestronnym i komfortowym autem kompaktowym. Odświeżony Citroen C4 Cactus zachwyca na wiele sposobów.