mojeauto.pl > motogazeta > Polskie drogi > Giżycko - drogi do inwestycji!

Giżycko - drogi do inwestycji!

Jutro, tj. 4 listopada na terenie dzielnicy przemysłowo-składowej w Giżycku odbędzie się uroczyste zakończenie projektu "Budowa ulic na terenie dzielnicy przemysłowo-składowej". Projekt był dofinansowany ze środków unijnych.

Giżycko - drogi do inwestycji!

Łączna wartość przedsięwzięcia wyniosła ponad 4,1 mln zł, natomiast udział środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniósł ponad 3 mln zł.
Dzielnica przemysłowo-składowa zlokalizowana jest we wschodniej części miasta. Powierzchnia terenu objętego projektem wynosi około 10 ha. Tereny dzielnicy przemysłowo-składowej sąsiadują bezpośrednio z obwodnicą Giżycka (drogą krajową), która jest jednocześnie drogą tranzytową rozprowadzającą ruch kołowy we wszystkich kierunkach.

W latach 2000-2002 wykonano uzbrojenie dzielnicy w sieć wodociągową, kolektory sanitarne i deszczowe, sieci rozdzielcze kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wybudowano ulicę zbiorczą tranzytową - ul. Warmińską.

Przedmiotem projektu współfinansowanego z UE, była budowa infrastruktury drogowej na terenie dzielnicy przemysłowo-składowej w Giżycku oraz skrzyżowań projektowanych ulic z drogą krajową nr 63 i drogami powiatowymi (ulica Białostocka i Suwalska).

W wyniku realizacji projektu (II etapu) dokończono budowę ul. Warmińskiej wraz z chodnikami oraz wykonano jezdnie ulic lokalnych i dojazdowych wraz z oświetleniem. Projekt objął powstaniem 2,96 km dróg, 1,24 km chodników i 94 punktów oświetleniowych.

Rozwiązania komunikacyjne objęte projektem przed rozpoczęciem jego realizacji były nieadekwatne do potrzeb wynikających z przeznaczenia terenu, ponieważ wnętrze przemysłowego kwartału pomiędzy ul. Obwodową, Suwalską, Białostocką i (wówczas jeszcze nie istniejącą) ul. Warmińską było pozbawione obsługi komunikacyjnej.

Ponadto, główna trasa północ-południe we wschodniej części miasta z konieczności przebiegała przez niedrożną ulicę Gdańską, co powodowało uciążliwości w sąsiadujących z nią obszarach mieszkaniowych.

Rozwiązania komunikacyjne zaproponowane w miejscowym planie i zrealizowane w ramach projektu mają na celu właśnie: skomunikowanie "wnętrza" dzielnicy przemysłowej, usprawnienie ruchu zbiorczego północ-południe we wschodniej części miasta i odciążenie ulicy Gdańskiej i częściowo Białostockiej od ruchu zbiorczego północ-południe.

Nadrzędnym jednak celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności Giżycka jako miejsca rozwoju działalności gospodarczej przez poprawę dostępności komunikacyjnej dzielnicy przemysłowej miasta.

W wyniku realizacji w latach 2002 - 2007 wszystkich etapów budowy infrastruktury na terenie dzielnicy, powstanie sieć 7 ulic o łącznej długości 3160 m i ogólnej powierzchni w granicach pasów drogowych 67840 m2, wraz z chodnikami, oświetleniem, odwodnieniem i zielenią.

Teren dzielnicy zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego umożliwia lokalizację różnych inwestycji wytwórczych, magazynowych, usługowych z wyłączeniem tych szczególnie szkodliwych dla środowiska i uciążliwych. Jest to obszar przeznaczony na lokalizację: zakładów produkcyjnych, usług rzemieślniczych, obsługę komunikacji, składy, magazyny, zaplecze mieszkalne. Pełne uzbrojenie dzielnicy przemysłowo-składowej i jej usytuowanie sprawiają, że jest to doskonały obszar do inwestowania


Podobne wiadomości:

S52 i S16 - nowe drogi ekspresowe W Polsce

S52 i S16 - nowe drogi ekspresowe W Polsce

Polskie drogi 2016-05-27

Południowa obwodnica Olsztyna - jest umowa na drugi odcinek

Południowa obwodnica Olsztyna - jest umowa na...

Polskie drogi 2016-03-31

Komentuj:

Brak komentarzy! Wypowiedz się, jako pierwszy!

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
ŁATWIEJ NIŻ KIEDYKOLWIEK
ŁATWIEJ NIŻ KIEDYKOLWIEK
Zastanawiałeś się kiedyś co zrobić, aby zakup nowego samochodu był mniej odczuwalny dla rodzinnego budżetu? Sprawdź nowego Citroëna C3 Aircross, który dostępny jest w nowoczesnej formie finansowania Citroën SimplyDrive.