mojeauto.pl > motogazeta > Polskie drogi > Giżycko - drogi do inwestycji!

Giżycko - drogi do inwestycji!

Jutro, tj. 4 listopada na terenie dzielnicy przemysłowo-składowej w Giżycku odbędzie się uroczyste zakończenie projektu "Budowa ulic na terenie dzielnicy przemysłowo-składowej". Projekt był dofinansowany ze środków unijnych.

Giżycko - drogi do inwestycji!

Łączna wartość przedsięwzięcia wyniosła ponad 4,1 mln zł, natomiast udział środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniósł ponad 3 mln zł.
Dzielnica przemysłowo-składowa zlokalizowana jest we wschodniej części miasta. Powierzchnia terenu objętego projektem wynosi około 10 ha. Tereny dzielnicy przemysłowo-składowej sąsiadują bezpośrednio z obwodnicą Giżycka (drogą krajową), która jest jednocześnie drogą tranzytową rozprowadzającą ruch kołowy we wszystkich kierunkach.

W latach 2000-2002 wykonano uzbrojenie dzielnicy w sieć wodociągową, kolektory sanitarne i deszczowe, sieci rozdzielcze kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wybudowano ulicę zbiorczą tranzytową - ul. Warmińską.

Przedmiotem projektu współfinansowanego z UE, była budowa infrastruktury drogowej na terenie dzielnicy przemysłowo-składowej w Giżycku oraz skrzyżowań projektowanych ulic z drogą krajową nr 63 i drogami powiatowymi (ulica Białostocka i Suwalska).

W wyniku realizacji projektu (II etapu) dokończono budowę ul. Warmińskiej wraz z chodnikami oraz wykonano jezdnie ulic lokalnych i dojazdowych wraz z oświetleniem. Projekt objął powstaniem 2,96 km dróg, 1,24 km chodników i 94 punktów oświetleniowych.

Rozwiązania komunikacyjne objęte projektem przed rozpoczęciem jego realizacji były nieadekwatne do potrzeb wynikających z przeznaczenia terenu, ponieważ wnętrze przemysłowego kwartału pomiędzy ul. Obwodową, Suwalską, Białostocką i (wówczas jeszcze nie istniejącą) ul. Warmińską było pozbawione obsługi komunikacyjnej.

Ponadto, główna trasa północ-południe we wschodniej części miasta z konieczności przebiegała przez niedrożną ulicę Gdańską, co powodowało uciążliwości w sąsiadujących z nią obszarach mieszkaniowych.

Rozwiązania komunikacyjne zaproponowane w miejscowym planie i zrealizowane w ramach projektu mają na celu właśnie: skomunikowanie "wnętrza" dzielnicy przemysłowej, usprawnienie ruchu zbiorczego północ-południe we wschodniej części miasta i odciążenie ulicy Gdańskiej i częściowo Białostockiej od ruchu zbiorczego północ-południe.

Nadrzędnym jednak celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności Giżycka jako miejsca rozwoju działalności gospodarczej przez poprawę dostępności komunikacyjnej dzielnicy przemysłowej miasta.

W wyniku realizacji w latach 2002 - 2007 wszystkich etapów budowy infrastruktury na terenie dzielnicy, powstanie sieć 7 ulic o łącznej długości 3160 m i ogólnej powierzchni w granicach pasów drogowych 67840 m2, wraz z chodnikami, oświetleniem, odwodnieniem i zielenią.

Teren dzielnicy zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego umożliwia lokalizację różnych inwestycji wytwórczych, magazynowych, usługowych z wyłączeniem tych szczególnie szkodliwych dla środowiska i uciążliwych. Jest to obszar przeznaczony na lokalizację: zakładów produkcyjnych, usług rzemieślniczych, obsługę komunikacji, składy, magazyny, zaplecze mieszkalne. Pełne uzbrojenie dzielnicy przemysłowo-składowej i jej usytuowanie sprawiają, że jest to doskonały obszar do inwestowania


Podobne wiadomości:

Południowa obwodnica Olsztyna - jest umowa na drugi odcinek

Południowa obwodnica Olsztyna - jest umowa na...

Polskie drogi 2016-03-31

S52 i S16 - nowe drogi ekspresowe W Polsce

S52 i S16 - nowe drogi ekspresowe W Polsce

Polskie drogi 2016-05-27

Komentuj:

Brak komentarzy! Wypowiedz się, jako pierwszy!

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
Żółte znaki na drogach - o co chodzi?
Żółte znaki na drogach - o co chodzi?
Od kilku dni w północno-wschodniej Polsce pojawiły się nowe, żółte znaki na których możemy zobaczyć np. czołg. Na szczęście zwykli kierowcy nie muszą się nimi przejmować. Są to informacje przeznaczone dla wojskowych.

Zalando Zalando