mojeauto.pl > motogazeta > Polskie drogi > Nowy mechanizm finansowania inwestycji drogowych

Nowy mechanizm finansowania inwestycji drogowych

17 marca bieżącego roku Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Zaproponowane rozwiązania mają tworzyć spójny system finansowania budowy dróg krajowych, zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Nowy mechanizm finansowania inwestycji drogowych
Przyjęto, że środki na inwestycje na drogach krajowych (budowę i przebudowę) będą pochodzić z Krajowego Funduszu Drogowego. Pozostałe wydatki w zakresie utrzymania i zarządzania drogami krajowymi (w tym przygotowanie inwestycji w zakresie dokumentacji, pozyskanie gruntów i bieżące utrzymanie oraz remonty)będą finansowane z budżetu Państwa. Wyjątkiem od tej reguły jest rok 2009, w którym wszystkie wydatki będą mogły być finansowane przez KFD. Pozwoli to na zaplanowane przez Rząd oszczędności w kwocie około 9,7 mld zł.

Korzystanie ze środków KFD jest bardziej efektywne i elastyczne, natomiast korzystanie w pełnym zakresie ze środków budżetu Państwa „usztywnia” i wydłuża wydatkowanie pieniędzy przeznaczonych na realizacje zadań inwestycyjnych, przede wszystkim ze względu na sztywne procedury budżetowe, nie uwzględniające specyfiki inwestycji drogowych, które są inwestycjami wieloletnimi i uzależnionymi od różnych czynników.

Bank Gospodarstwa Krajowego będzie mógł zaciągać kredyty, pożyczki i emitować obligacje na rzecz KFD. Jednocześnie na zobowiązania BGK z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji będą mogły być udzielane przez Skarb Państwa gwarancje i poręczenia. Dodatkowo, źródłem zasilania finansowego KFD będą dotacje z budżetu państwa, w tym refundacje pochodzące ze środków UE (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej).

W celu zapewnienia płynności KFD zaproponowano tzw. finansowanie pomostowe. Jest to możliwość przejściowego, w razie niedoboru środków na rachunku KFD, zasilenia funduszu ze środków własnych Banku Gospodarstwa Krajowego.

Ponadto projekt ustawy przewiduje uchylenie dotychczas obowiązującej regulacji, która nakładała obowiązek ustalania programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Funduszu w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. W celu uelastycznienia zarządzania środkami KFD obecnie projekt zakłada procedurę uzgadniania przez ministra właściwego do spraw transportu planu finansowego KFD, który ma stanowić podstawę do bieżącego funkcjonowania funduszu oraz podstawę do dokonywania wypłat z KFD a także do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Projekt przewiduje również nowelizację ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, która polega na jednoznacznym wykazaniu obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w katalogu lokat, w które może lokować swoje aktywa każdy fundusz emerytalny oraz powszechne towarzystwo emerytalne.

Podobne wiadomości:

Droga S19 - ruszają pierwsze prace

Droga S19 - ruszają pierwsze prace

Polskie drogi 2017-12-01

Autostrada A2 - trzeci pas w przyszłym roku

Autostrada A2 - trzeci pas w przyszłym roku

Polskie drogi 2017-10-16

Komentuj:

Brak komentarzy! Wypowiedz się, jako pierwszy!

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
6 sprawdzonych patentów na zimę.
6 sprawdzonych patentów na zimę.
Zamarznięte szyby i czapa śniegu na dachu mogą być niebezpieczne dla Ciebie, otoczenia i Twojego portfela. Podpowiadamy, jak szybko odśnieżyć auto, a dzięki temu uniknąć 3 pkt. karnych i 500 zł mandatu, a przy okazji pospać nawet kwadrans dłużej.
Citroen C3 Aircross Citroen C3 Aircross