mojeauto.pl > motogazeta > Polskie drogi > Obwodnica Augustowa w sądzie

Obwodnica Augustowa w sądzie

Budimex Dromex złożył pozew w sądzie przeciwko Skarbowi Państwa – Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad o zapłatę kary umownej. Sąd zdecyduje, kto ma rację w sporze dotyczącym odstąpienia od kontraktu na budowę obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8.

Obwodnica Augustowa w sądzie
GDDKiA uważa, że nie ponosi odpowiedzialności za konieczność odstąpienia od kontraktu. W związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (z 15 grudnia 2008 roku) GDDKiA nie dysponowała prawomocnymi decyzjami umożliwiającymi kontynuowanie prac budowlanych, a wstrzymywanie zawieszenia robót do czasu uzyskania nowych decyzji narażałoby Skarb Państwa na dodatkowe koszty. Art. 145 PZP mówi wyraźnie, że w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Takie wynagrodzenie Budimex Dromex otrzymał – informuje GDDKiA.

Powodem konieczności odstąpienia od umowy były decyzje Komisji Europejskiej, która zarzuciła Polsce łamanie dyrektywy dotyczącej ochrony środowiska. W efekcie, w związku z wadliwą decyzją środowiskową, uchylone zostało pozwolenie na budowę..

Podobne wiadomości:

Droga ekspresowa S61 – duże zainteresowanie budową

Droga ekspresowa S61 – duże zainteresowanie...

Polskie drogi 2016-07-15

S61 Szczuczyn – Raczki - ruszył przetarg

S61 Szczuczyn – Raczki - ruszył przetarg

Polskie drogi 2016-04-20

Komentuj:

~Bartoszek 2009-07-09

To było chyba do przewidzenia....

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
WYRUSZ W 4 STRONY POLSKI Z MINI COUNTRYMAN
WYRUSZ W 4 STRONY POLSKI Z MINI COUNTRYMAN
Nowe MINI Countryman kusi stylowym wyglądem, oferuje komfortowe warunki podróżowania, a do tego nie boi się wyjechać poza asfalt. To jednak nie wszystko! Zobacz, co jeszcze skrywa w sobie największy model w rodzinie.
Mini Countryman Mini Countryman