mojeauto.pl > motogazeta > Polskie drogi > Obwodnice 2002-2003

Obwodnice 2002-2003

Rząd kontynuuje ogłoszony z początkiem 2002 r Program Budowy Dróg Krajowych i Autostrad. Jednym z założeń Programu jest budowa obwodnic miejskich w ciagach dróg krajowych. Środki na ten cel GDDKiA otrzymuje z krajowego budżetu, funduszy pomocowych UE, kredytów EBI i Banku Światowego.

Obwodnice 2002-2003

Obwodnica Śmigla na trasie Poznań - Wrocław jest jednym z nielicznych odcinków w ciągu krajowej "piątki" mającym parametry drogi ekspresowej. Budową tego 5,3 kilometrowego odcinka zajęła się firma STRABAG. Źródłem finansowania przedsięwzięcia była pożyczka udzielona przez Bank Światowy w ramach II Projektu Drogowego. Całkowity koszt inwestycji to ponad 30 mln zł.  

Budowa jednojezdniowej obwodnicy Nakła nad Notecią w ciągu drogi krajowej nr 10 Szczecin - Bydgoszcz o długości prawie 4,4 km realizowana była przez firmę STRABAG. Inwestycja wyniosła ponad 22,2 mln zł i finansowana była z Budżetu Państwa (prawie 9,76 mln zł) oraz z Banku Światowego (ponad 12,45 mln zł).

Oddany do ruchu odcinek jednojezdniowej obwodnicy Karlina znajduje się w ciągu drogi krajowej nr 6 łączącej Szczecin z Gdańskiem. Długość wybudowanej obwodnicy wynosi 5 km. Wykonawcą, wyłonionym w drodze przetargu został DEUTSCHE ASPHALT/DROMEX. Wartość inwestycji wyniosła ponad 32 mln zł. Bank Światowy pokrywał 60% wartości netto robót drogowo - mostowych a pozostała część finansowana była z Budżetu Państwa. Realizacja zadania trwała 22 miesiące.

Przekazanie do ruchu zachodniej obwodnicy Legnicy odbyło się jesienią 2002 roku. Budowa obejścia o długości prawie 8 km w ciągu drogi krajowej nr 3 podzielona została na cztery etapy. Inwestor to GDDKiA O/Wrocław oraz Urząd Miasta Legnica. Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu to Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego ABM z Legnicy.

Obwodnica Gorlic, położona w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator - Przemyśl pozwala na ominięcie drogi prowadzącej przez centrum handlowo-usługowe miasta. Nawierzchnia obwodnicy została przystosowana do przenoszenia największych obciążeń spowodowanych przejazdami TIR-ów. Jej nośność - 115 kN/oś (11,5 tony na oś) jest zgodna z normą Unii Europejskiej. Generalnym wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych S.A., które utworzyło holding wraz z nowosądeckim Przedsiębiorstwem Robót Drogowo - Mostowych oraz gorlickim Przedsiębiorstwem Drogowo - Mostowym "Godrom". Całkowity koszt inwestycji to 19,4 mln zł. Projekt finansowany był z Budżetu Państwa i Banku Światowego (60 % kosztów robót budowlano - montażowych netto; w przypadku było to 9,75 mln złotych).

Budowa obejścia Młodzieszyna w ciągu drogi krajowej nr 50 Płońsk na trasie Wyszogród - Sochaczew kosztowała łącznie ponad 7,46 mln zł i finansowana była wyłącznie z Budżetu Państwa. Budowa zlecona została wykonawcy - WPRD S.A. oddział budowy dróg W-2 przez GDDKiA O/Warszawa

Realizacja budowy obwodnicy Lubartowa zlecona została Przedsiębiorstwu Robót Drogowych Lubartów S.A. Obejście miasta Lubartowa w ciągu drogi krajowej nr 19 ma długość 6,3 km (I etap). Ogólny koszt inwestycji wyniesie 45 mln zł ( w tym 36.684 tys. zł środki budżetowe i 6.316 zł środki MTD) 
 
Budowa Obwodnicy Żmigrodu w ciągu drogi krajowej nr 5 wyniosła łącznie ponad 21,38 mln zł. Finansowana była z dwóch źródeł: środka specjalnego (ponad 11 mln zł) i budżetu (ponad 10,3 mln zł). Obwodnica liczy prawie 4,5 km.

Budowa obwodnicy miasta Człuchowa o długości  ponad 3 km w ciągu drogi krajowej nr 22 realizowana była przez  GPRD SKANSKA. Kontrakt zlecony został przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i GDDKiA O/ Gdansk. Inwestycja finansowana była z trzech źródeł: Urząd marszałkowski Województwa Pomorskiego - 3 mln zł, GDDKiA O/Gdańsk - ponad 19,95 mln zł, Miasto Człuchów i Starostwo Powiatowe w Człuchowie - 1 00 mln zł.

Obwodnica Dargobądza o długości 2,8 km na odcinku przejścia przez Woliński Park Narodowy kosztowała ponad 14,38 mln zł. Inwestycja polegała na przeniesieniu ruchu poza tereny zabudowane w celu poprawienia płynności i bezpieczeństwa ruchu na trasie drogi krajowej Nr 3. W ramach kontraktu zleconego przez GDDKiA O/Szczecin firma BUDIMEX DROMEX wykonała jednojezdniową drogę o dwóch pasach ruchu wraz z utwardzonym poboczem, drogi zbiorcze i zjazdy oraz dwa wiadukty. Jeden z nich, trójprzęsłowy wiadukt o długości 56,92 m i szerokości 6,80 m, zapewnia ruch lokalny nad obwodnicą. Drugi, wybudowany w ciągu obwodnicy nad skrzyżowaniem z drogą powiatową, ma długość 16,50 m i szerokość 13,2 m. Zadania zrealizowane zostały ze środków instytucji międzynarodowych (Bank Światowy, Europejski Fundusz Odbudowy i Rozwoju, Europejski Bank Inwestycyjny) w tym z pożyczki.

Obwodnica Białobrzegów jest drogą dwujezdniową, liczy 8,3 km i posiada dwa wiadukty, kilka przejazdów oraz most na Pilicy. Obwodnica Białobrzegów spełnia wymogi drogi ekspresowej, a to znaczy, że S 7 jest przeznaczona tylko dla pojazdów samochodowych. Budowa obwodnicy trwała od 2001 roku i kosztowała ponad 110,9 mln zł (finansowana z  Budżetu Państwa i Banku Światowego). Prace budowlane wykonała firma BUDIMEX DROMEX na zlecenie inwestora GDDKiA O/Warszawa.

Generalnym wykonawcą obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej w ciągu drogi krajowej nr 8 była firma Budimex Dromex. Budowę podzielono na etapy. W pierwszym etapie wybudowano 4,6 km lewej jezdni obwodnicy oraz 1,4 km drogi łączącej obwodnicę z drogą krajową nr 50. W drugim etapie wykonano pozostałe prawie 7 km lewej jezdni. Ostatnim zadaniem była realizacja prawej jezdni obwodnicy. Dwujezdniowa obwodnica Ostrowi Mazowieckiej ma parametry drogi ekspresowej: dopuszczalny nacisk na oś 11,5 MPa i szybkość projektowa 100 km/godz.
Jej realizacja kosztowała ponad 100 mln zł, w tym roboty budowlane 80 mln (60% środków stanowiły pożyczki z Banku Światowego reszta pochodzi z budżetu oraz środków specjalnych MTD). Powstała obwodnica ma duże znaczenie w systemie komunikacyjnym kraju, ze względu na intensywny ruch samochodów ciężarowych kierujących się do przejść granicznych z Białorusią i Litwą oraz samochodów osobowych zmierzających okresie wakacyjnym na Mazury i Pojezierze Suwalskie. Światowego.

Obwodnica miasta Prudnika w ciągu drogi krajowej nr 41 wykonana została przez Szczecińskie Przedsiębiorstwo Budowlane "Przembud". Budowa odcinka o długości ponad 3,14 km wyniosła ponad 2,74 mln euro i finansowana była z funduszu PHARE - 2 mln euro, Budżet Państwa - 0,416 mln euro.

Obejście Wolina biegnie w ciągu drogi krajowej nr 3 Szczecin-Świnoujście, na obrzeżu miasta Wolin, równolegle do istniejącej linii kolejowej Świnoujście-Szczecin. Inwestycja warta 79,9 mln zł finansowana była przez Budżet Państwa przy udziale środków Banku Światowego (Pożyczka - II Projekt Drogowy), którego komponent wynosił 60% wartości robót netto oraz ze środków własnych (budżetowych). Spółka J.V. Necso Entrecanales Cubiertas S.A Madryt, Mostostal wykonała roboty do 30 października 2003 roku, zgodnie z umową podpisaną z GDDKiA w lutym 2002 r. Obiekt oddano do użytku w grudniu 2003 roku.

 

Tematy w artykule: obwodnice

Podobne wiadomości:

Przetargi na dwie nowe inwestycje w woj. mazowieckim

Przetargi na dwie nowe inwestycje w woj....

Polskie drogi 2015-10-05

Powstanie obwodnica Wałbrzycha

Powstanie obwodnica Wałbrzycha

Polskie drogi 2015-10-15

Komentuj:

Brak komentarzy! Wypowiedz się, jako pierwszy!

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
Nie masz dowodu i polisy OC? Nie dostaniesz mandatu
Nie masz dowodu i polisy OC? Nie dostaniesz mandatu
Już niedługo nie będziemy musieli wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego i poświadczenia polisy OC. Po wielu zapowiedziach i obietnicach posłowie w końcu przegłosowali zmiany w prawie.

Zalando Zalando