mojeauto.pl > motogazeta > Polskie drogi > Obwodnice 2002-2003

Obwodnice 2002-2003

Rząd kontynuuje ogłoszony z początkiem 2002 r Program Budowy Dróg Krajowych i Autostrad. Jednym z założeń Programu jest budowa obwodnic miejskich w ciagach dróg krajowych. Środki na ten cel GDDKiA otrzymuje z krajowego budżetu, funduszy pomocowych UE, kredytów EBI i Banku Światowego.

Obwodnice 2002-2003

Obwodnica Śmigla na trasie Poznań - Wrocław jest jednym z nielicznych odcinków w ciągu krajowej "piątki" mającym parametry drogi ekspresowej. Budową tego 5,3 kilometrowego odcinka zajęła się firma STRABAG. Źródłem finansowania przedsięwzięcia była pożyczka udzielona przez Bank Światowy w ramach II Projektu Drogowego. Całkowity koszt inwestycji to ponad 30 mln zł.  

Budowa jednojezdniowej obwodnicy Nakła nad Notecią w ciągu drogi krajowej nr 10 Szczecin - Bydgoszcz o długości prawie 4,4 km realizowana była przez firmę STRABAG. Inwestycja wyniosła ponad 22,2 mln zł i finansowana była z Budżetu Państwa (prawie 9,76 mln zł) oraz z Banku Światowego (ponad 12,45 mln zł).

Oddany do ruchu odcinek jednojezdniowej obwodnicy Karlina znajduje się w ciągu drogi krajowej nr 6 łączącej Szczecin z Gdańskiem. Długość wybudowanej obwodnicy wynosi 5 km. Wykonawcą, wyłonionym w drodze przetargu został DEUTSCHE ASPHALT/DROMEX. Wartość inwestycji wyniosła ponad 32 mln zł. Bank Światowy pokrywał 60% wartości netto robót drogowo - mostowych a pozostała część finansowana była z Budżetu Państwa. Realizacja zadania trwała 22 miesiące.

Przekazanie do ruchu zachodniej obwodnicy Legnicy odbyło się jesienią 2002 roku. Budowa obejścia o długości prawie 8 km w ciągu drogi krajowej nr 3 podzielona została na cztery etapy. Inwestor to GDDKiA O/Wrocław oraz Urząd Miasta Legnica. Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu to Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego ABM z Legnicy.

Obwodnica Gorlic, położona w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator - Przemyśl pozwala na ominięcie drogi prowadzącej przez centrum handlowo-usługowe miasta. Nawierzchnia obwodnicy została przystosowana do przenoszenia największych obciążeń spowodowanych przejazdami TIR-ów. Jej nośność - 115 kN/oś (11,5 tony na oś) jest zgodna z normą Unii Europejskiej. Generalnym wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych S.A., które utworzyło holding wraz z nowosądeckim Przedsiębiorstwem Robót Drogowo - Mostowych oraz gorlickim Przedsiębiorstwem Drogowo - Mostowym "Godrom". Całkowity koszt inwestycji to 19,4 mln zł. Projekt finansowany był z Budżetu Państwa i Banku Światowego (60 % kosztów robót budowlano - montażowych netto; w przypadku było to 9,75 mln złotych).

Budowa obejścia Młodzieszyna w ciągu drogi krajowej nr 50 Płońsk na trasie Wyszogród - Sochaczew kosztowała łącznie ponad 7,46 mln zł i finansowana była wyłącznie z Budżetu Państwa. Budowa zlecona została wykonawcy - WPRD S.A. oddział budowy dróg W-2 przez GDDKiA O/Warszawa

Realizacja budowy obwodnicy Lubartowa zlecona została Przedsiębiorstwu Robót Drogowych Lubartów S.A. Obejście miasta Lubartowa w ciągu drogi krajowej nr 19 ma długość 6,3 km (I etap). Ogólny koszt inwestycji wyniesie 45 mln zł ( w tym 36.684 tys. zł środki budżetowe i 6.316 zł środki MTD) 
 
Budowa Obwodnicy Żmigrodu w ciągu drogi krajowej nr 5 wyniosła łącznie ponad 21,38 mln zł. Finansowana była z dwóch źródeł: środka specjalnego (ponad 11 mln zł) i budżetu (ponad 10,3 mln zł). Obwodnica liczy prawie 4,5 km.

Budowa obwodnicy miasta Człuchowa o długości  ponad 3 km w ciągu drogi krajowej nr 22 realizowana była przez  GPRD SKANSKA. Kontrakt zlecony został przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i GDDKiA O/ Gdansk. Inwestycja finansowana była z trzech źródeł: Urząd marszałkowski Województwa Pomorskiego - 3 mln zł, GDDKiA O/Gdańsk - ponad 19,95 mln zł, Miasto Człuchów i Starostwo Powiatowe w Człuchowie - 1 00 mln zł.

Obwodnica Dargobądza o długości 2,8 km na odcinku przejścia przez Woliński Park Narodowy kosztowała ponad 14,38 mln zł. Inwestycja polegała na przeniesieniu ruchu poza tereny zabudowane w celu poprawienia płynności i bezpieczeństwa ruchu na trasie drogi krajowej Nr 3. W ramach kontraktu zleconego przez GDDKiA O/Szczecin firma BUDIMEX DROMEX wykonała jednojezdniową drogę o dwóch pasach ruchu wraz z utwardzonym poboczem, drogi zbiorcze i zjazdy oraz dwa wiadukty. Jeden z nich, trójprzęsłowy wiadukt o długości 56,92 m i szerokości 6,80 m, zapewnia ruch lokalny nad obwodnicą. Drugi, wybudowany w ciągu obwodnicy nad skrzyżowaniem z drogą powiatową, ma długość 16,50 m i szerokość 13,2 m. Zadania zrealizowane zostały ze środków instytucji międzynarodowych (Bank Światowy, Europejski Fundusz Odbudowy i Rozwoju, Europejski Bank Inwestycyjny) w tym z pożyczki.

Obwodnica Białobrzegów jest drogą dwujezdniową, liczy 8,3 km i posiada dwa wiadukty, kilka przejazdów oraz most na Pilicy. Obwodnica Białobrzegów spełnia wymogi drogi ekspresowej, a to znaczy, że S 7 jest przeznaczona tylko dla pojazdów samochodowych. Budowa obwodnicy trwała od 2001 roku i kosztowała ponad 110,9 mln zł (finansowana z  Budżetu Państwa i Banku Światowego). Prace budowlane wykonała firma BUDIMEX DROMEX na zlecenie inwestora GDDKiA O/Warszawa.

Generalnym wykonawcą obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej w ciągu drogi krajowej nr 8 była firma Budimex Dromex. Budowę podzielono na etapy. W pierwszym etapie wybudowano 4,6 km lewej jezdni obwodnicy oraz 1,4 km drogi łączącej obwodnicę z drogą krajową nr 50. W drugim etapie wykonano pozostałe prawie 7 km lewej jezdni. Ostatnim zadaniem była realizacja prawej jezdni obwodnicy. Dwujezdniowa obwodnica Ostrowi Mazowieckiej ma parametry drogi ekspresowej: dopuszczalny nacisk na oś 11,5 MPa i szybkość projektowa 100 km/godz.
Jej realizacja kosztowała ponad 100 mln zł, w tym roboty budowlane 80 mln (60% środków stanowiły pożyczki z Banku Światowego reszta pochodzi z budżetu oraz środków specjalnych MTD). Powstała obwodnica ma duże znaczenie w systemie komunikacyjnym kraju, ze względu na intensywny ruch samochodów ciężarowych kierujących się do przejść granicznych z Białorusią i Litwą oraz samochodów osobowych zmierzających okresie wakacyjnym na Mazury i Pojezierze Suwalskie. Światowego.

Obwodnica miasta Prudnika w ciągu drogi krajowej nr 41 wykonana została przez Szczecińskie Przedsiębiorstwo Budowlane "Przembud". Budowa odcinka o długości ponad 3,14 km wyniosła ponad 2,74 mln euro i finansowana była z funduszu PHARE - 2 mln euro, Budżet Państwa - 0,416 mln euro.

Obejście Wolina biegnie w ciągu drogi krajowej nr 3 Szczecin-Świnoujście, na obrzeżu miasta Wolin, równolegle do istniejącej linii kolejowej Świnoujście-Szczecin. Inwestycja warta 79,9 mln zł finansowana była przez Budżet Państwa przy udziale środków Banku Światowego (Pożyczka - II Projekt Drogowy), którego komponent wynosił 60% wartości robót netto oraz ze środków własnych (budżetowych). Spółka J.V. Necso Entrecanales Cubiertas S.A Madryt, Mostostal wykonała roboty do 30 października 2003 roku, zgodnie z umową podpisaną z GDDKiA w lutym 2002 r. Obiekt oddano do użytku w grudniu 2003 roku.

 

Tematy w artykule: obwodnice

Podobne wiadomości:

Wystartował przetarg na obwodnicę Tomaszowa Lubelskiego

Wystartował przetarg na obwodnicę Tomaszowa...

Polskie drogi 2015-10-07

Przetargi na dwie nowe inwestycje w woj. mazowieckim

Przetargi na dwie nowe inwestycje w woj....

Polskie drogi 2015-10-05

Komentuj:

Brak komentarzy! Wypowiedz się, jako pierwszy!

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
ŁATWIEJ NIŻ KIEDYKOLWIEK
ŁATWIEJ NIŻ KIEDYKOLWIEK
Zastanawiałeś się kiedyś co zrobić, aby zakup nowego samochodu był mniej odczuwalny dla rodzinnego budżetu? Sprawdź nowego Citroëna C3 Aircross, który dostępny jest w nowoczesnej formie finansowania Citroën SimplyDrive.