mojeauto.pl > motogazeta > Polskie drogi > Perspektywy Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8

Perspektywy Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8

Autostradowa Obwodnica Wrocławia A8 będzie liczyć 35,4 km. Trasa zostanie poprowadzona nowym śladem, północno-zachodnim obrzeżem miasta.

Perspektywy Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8

mojeauto.pl: Jakie są ramy czasowe realizacji inwestycji Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8. Początkowo harmonogram zakładał realizacje zadania na lata 2005-2009 obecnie na swoich stronach GDDKiA O/Wrocław informuje o latach 2005-2010. Skąd te rozbieżności i co jest przyczyną wydłużenia?

Andrzej Maciejewski, rzecznik prasowy GDDKiA: Program inwestycyjny wykonany w czerwcu 2005r uzgodniony przez Ministra zakładał lata realizacji - 2005 do 2008. Harmonogram przewidywał wykonywanie prac budowlanych do końca 2008r. Konieczność wprowadzenia takiego zapisu w programie była podyktowana faktem, że Ustawa Budżetowa na rok 2005 wprowadzała takie lata realizacji. Był to zapis niemożliwy do zrealizowania, ponieważ w przypadku zakładania zakończenia robót na dzień 31.12.08 płatności byłyby realizowane w roku 2009. Z końcem 2005r podpisano umowy na badania archeologiczne - opracowania naukowe będą przekazywane Zamawiającemu w IV kw. 2009r, a płatności mogą nastąpić nawet w I kw 2010r. Dla zadania przewiduje się również płatności za pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancyjnym- nastąpi to w latach 2010 i później. Dlatego ze względów finansowych zmieniono zapis dotyczący terminu realizacji na " 2005-2010" - taki zapis pojawił się w ustawie budżetowej na 2006r. Nie jest to jednoznaczne z okresem prowadzenia prac budowlanych. Szacujemy, że roboty będą trwały 24 do 30 miesięcy od daty rozpoczęcia robót.

ma: A na jakim etapie jest obecnie realizacja AOW?

AM: Prace nad dokumentacją projektową są na ukończeniu, pozostały kwestie uzgodnień, pozwoleń wodnoprawnych i ZUD (red. Zespół Uzgodnień Dokumentacji). Kompletna dokumentacja powinna być przekazana Zamawiającemu (red. GDDKiA) do 30.01.07.

ma: Co jest przyczyną opóźnień? Przecież początkowo zakładano że przetarg na wyłonienie wykonawców zostanie ogłoszony w IV kwartale 2006 roku z szansą na ich wyłonienie?

AM: Proces projektowy w nieznacznym stopniu został spowolniony ze względu na konieczność wprowadzenia zmian technicznych w stosunku do założeń projektu wstępnego. Wynikało to z konieczności uwzględnienia aktualnego stanu prawnego, aktualnych uwarunkowań ruchowych i terenowych, uwarunkowań hydrologicznych i uwarunkowań związanych z ochroną środowiska.

Grunty są obecnie nabyte w około 80 %. Pozostały do załatwienia tematy trudne i problematyczne. Między innymi wszczęto 26 postępowań wywłaszczeniowych, a przewidywanych jest jeszcze do wszczęcia około 28 postępowań. Dla pozostałych tematów prowadzona jest regulacja stanu prawnego lub postępowanie spadkowe. Są to procedury bardzo czasochłonne. Planowane jest uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomościami na realizację tej inwestycji z początkiem 2007r.

W 2006r prowadzone były badania archeologiczne, które zgodnie z harmonogramem będą kontynuowane w 2007r.

Ogłoszenie przetargu na wykonawstwo będzie możliwe po zakończeniu dokumentacji projektowej - równocześnie z Projektem Budowlanym przygotowywane są SIWZ (red. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) na wykonanie i odbiór robót. Planujemy ogłoszenie przetargu w I kwartale 2007r wtedy też planowane jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Początek prac budowlanych przewidywany jest w II kw. 2007r.

Ma: Ile wyniesie realizacja całego projektu A8 koszt i jakie są źródła finansowania inwestycji?

AM: Koszt zadania szacowany jest na około 1,5 mld zł. Sprecyzowanie kosztów będzie możliwe po uzyskaniu kosztorysu inwestorskiego opracowywanego w ramach dokumentacji projektowej. Zadanie realizowane jest z budżetu państwa.

Ma: A jakiej wielkości środki zostały zaplanowane na realizacje zadań w 2007 roku?

AM: Środki na realizację zadania na rok 2007 są w fazie planowania, ale będą one kształtowały się w granicy 300 mln zł.

Ma: Czy Autostradowa Obwodnica Wrocławia A8 będzie autostradą bezpłatną?

AM: Decyzja o ustaleniu lokalizacji obwodnicy Wrocławia przewiduje budowę tej inwestycji jako autostrady płatnej, realizacja przewidziana jest w 2 etapach - I etap jako droga niepłatna, II etap - docelowo jako autostrada płatna. Nie jest określony termin realizacji II etapu. Kwestie te będą rozstrzygane z chwilą podjęcia decyzji o dostosowaniu parametrów autostrady A-4 (Krzywa - Wrocław) do parametrów autostrady płatnej.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Autostradowa Obwodnica Wrocławia A8 będzie liczyć 35,4 km. Projektowana inwestycja przewiduje budowę autostradowej obwodnicy Wrocławia nowym śladem - poprowadzona jest północno-zachodnim obrzeżem miasta. Powstała autostrada będzie drogą dwujezdniową z dwoma pasami ruchu (docelowo 6 - dwie jezdnie po 3 pasy ruchu) o dopuszczalnym nacisk na oś: 115 kN. Więcej niż piąta część tego odcinka przypada na mosty, estakady i wiadukty - w sumie jest ich 41. Największą z konstrukcji będzie most łączący brzegi Odry nad śluzą Rędzin. Nowy most przez Odrę zawiśnie na najwyższym w Polsce betonowym filarze, tzw. pylonie. i będzie miał 126 metrów wysokości.

Przeczytaj także:

Zapomniana autostrada A8? (2006-07-27)

Pewna kasa na obwodnicę Wrocławia (2006-10-05)

Gospodarz dla wschodniej obwodnicy Wrocławia (2006-09-08)

 


Podobne wiadomości:

Droga S3 w kierunku Czech - kolejny odcinek

Droga S3 w kierunku Czech - kolejny odcinek

Polskie drogi 2017-12-05

System viaToll na kolejnych drogach w Polsce

System viaToll na kolejnych drogach w Polsce

Polskie drogi 2017-07-11

Komentuj:

~lalek 2009-07-29

Wrocław jest jedynym polskim miastem, w którym wielkie wewnętrzne rozwiązanie komunikacyjne (obwodnica śródmiejska) jest finansowane wz budżetu miasta. Jest więc Wrocław bardzo gospodarny. Już kiedyś wywożono z tego miasta cegły z rozbiórek na odbudowę stolicy. A-8 ma za zadanieo dciążyć ruch zarówno wschód zachód, jak i północ - południe. Warszawa ma obecnie budowane z budżetu państwa zarówno metro, jak i most północny. Ponadtdo niedługo będzie realizowana budowa autostrady A-2 na odcinku Stryków - Konotopa. Realizuje się też trasę S-8 od Warszawy do Białegostoku. Wydaje mi się że jednak pierwszeństwo powinna mieć realizacja tej drogi w kierunku Łodzi i Wrocławia (ze względu na Euro 2012). Należy budować infrastrukturę w całym kraju, a nie wyłacznie rozwiązania dla wygody stolicy. Na tym polega strategia zrównoważonego rozwoju.

~campos 2009-01-30

dlaczego niesprawiedliwe ? to jest stolica dolnego slaska i tam powinna byc taka obwodnica.

~Marek 2008-04-25

Myślę,że to niesprawiedliwe,że planuje się obwodnicę autostradową dla Wrocławia,który i tak już ma autostradę.Te pieniądze powinny być wydane np. na autostradę w Warszawie,bo to wstyd,że stolica dużego państwa nie ma ani milimetra autostrady.

~AM 2006-12-05

Polskie drogi to w dalszym ciągu wstyd.Traci na nich życie masa ludzi. Nie umiemy sprawnie budować bezpiecznych ekspresówek i autostrad. M.in. przez rządzących na razie wszystko stoi w miejscu!

~Wiesio 2006-12-04

myślę, że Rumunia ma juz lepsze drogi - podróżowałem tam ostatnio i piękne trasy w górach - pozazdrościć

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
Żółte znaki na drogach - o co chodzi?
Żółte znaki na drogach - o co chodzi?
Od kilku dni w północno-wschodniej Polsce pojawiły się nowe, żółte znaki na których możemy zobaczyć np. czołg. Na szczęście zwykli kierowcy nie muszą się nimi przejmować. Są to informacje przeznaczone dla wojskowych.