mojeauto.pl > motogazeta > Polskie drogi > Polityka transportowa a wyzwania przyszłości

Polityka transportowa a wyzwania przyszłości

Przeprowadzone przez Komisję Europejską analizy, z udziałem zainteresowanych stron i ekspertów w dziedzinie transportu, wskazały sześć zasadniczych tendencji i wyzwań, które kształtować będą politykę transportową na najbliższe kilkadziesiąt lat – starzenie się społeczeństwa, migracje oraz mobilność wewnątrz kraju, ochrona środowiska, dostępność źródeł energii, urbanizacja i globalizacja.
 

Polityka transportowa a wyzwania przyszłości
Wskazują one na potrzebę ukierunkowania przyszłej polityki transportowej w Europie na stworzenie zintegrowanego, zaawansowanego technologicznie i przyjaznego użytkownikowi systemu. Komisja Europejska pragnie stymulować dalszą debatę służącą wskazaniu konkretnych propozycji na potrzeby kolejnej białej księgi dotyczącej transportu przewidzianej na 2010 r.

W 2001 r. Komisja opublikowała białą księgę ustanawiającą agendę dla polityki transportowej do roku 2010, która została zaktualizowana w 2006 r. Przyjęty ostatnio komunikat KE stanowi uzupełnienie białej księgi i określa wizję przyszłości dla transportu i mobilności do 2020 r., uwzględniając różne scenariusze, które mogą pojawić się nawet kilkadziesiąt lat po tej dacie. Komisja zleciła zewnętrzne badania mające ocenić dotychczasową politykę i przyszłe scenariusze oraz skonsultowała się z ekspertami i zainteresowanymi stronami za pośrednictwem wyspecjalizowanych grup zadaniowych i konferencji wysokiego szczebla z udziałem zainteresowanych stron, która miała miejsce w dniach 9-10 marca 2009 r. Główne wnioski wynikające z komunikatu są następujące:
  • europejska polityka transportowa pozwoliła rozwinąć efektywny system mobilności dla obywateli i przedsiębiorców UE, obecnie musi ona zapewnić zrównoważony rozwój tej mobilności w przyszłości;
  • zrównoważony charakter środowiska naturalnego, starzenie się społeczeństwa, deficyt paliw kopalnych, urbanizacja i globalizacja stanowią kluczowe tendencje rozwoju naszego społeczeństwa i nieść będą ze sobą wyzwania dla naszego systemu mobilności; 
  • przyspieszenie wprowadzenia nowatorskich technologii i pełna integracja poszczególnych rodzajów transportu mają decydujące znaczenie, aby sprostać tym wyzwaniom. Wszystko to w ramach procesu decyzyjnego, w którego centrum zainteresowania zawsze pozostaną użytkownicy i pracownicy oraz ich potrzeby i prawa; 
  • istotne znaczenie ma rozwój zewnętrznego wymiaru europejskiej polityki transportowej jako sposobu zapewnienia przyszłej integracji z krajami sąsiadującymi i propagowania w świecie europejskich interesów gospodarczych i ekologicznych.

Komunikat nie zawiera szczegółowego programu konkretnych rozwiązań, lecz próbuje wskazać strategiczną wizję przyszłości transportu. Wizja ta i przedstawione pomysły mają na celu stymulowanie dalszej debaty służącej wskazaniu możliwych wariantów politycznych. W przyszłym roku prace te powinny przynieść określenie konkretnych propozycji, a następnie przyjęcie białej księgi.

Podobne wiadomości:

Bezpieczniej na drogach Podkarpacia

Bezpieczniej na drogach Podkarpacia

Polskie drogi 2009-02-03

Podsumowanie roku Volvo

Podsumowanie roku Volvo

Aktualności 2005-02-03

Komentuj:

Brak komentarzy! Wypowiedz się, jako pierwszy!

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
Volkswagen Up! w wersji SUV
Volkswagen Up! w wersji SUV
Volkswagen postanowił wykorzystać potencjał najmniejszego modelu w gamie i przerobić go na SUV-a. Już niebawem zadebiutuje model T-Track, czyli podniesiony Up!
Sky is the limit – Nowa Mazda CX-5 nie zna granic Sky is the limit – Nowa Mazda CX-5 nie zna granic