mojeauto.pl > motogazeta > Polskie drogi > Południowa Obwodnica Warszawy - stanowisko GDDKiA

Południowa Obwodnica Warszawy - stanowisko GDDKiA

Wybór wykonawców Południowej Obwodnicy Warszawy - firm Astaldi, Gϋlermak i Warbud - wywołał sporo pytań i odwołań. Dziś przedstawiamy oświadczenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w tej sprawie.

Południowa Obwodnica Warszawy - stanowisko GDDKiA
W nawiązaniu do pojawiających się pytań odnośnie odwołań złożonych od wyników rozstrzygnięcia przetargu na Południowa Obwodnicę Warszawy na odcinku węzła Puławska do węzła Lubelska i pojawiających się nieprawdziwych informacji o naruszeniu przez GDDKiA przepisów prawa podczas dokonania oceny ofert informujemy, że wybór najkorzystniejszych oferty został dokonany w oparciu o przepisy Prawa Zamówień Publicznych.

Wybierając najkorzystniejsze oferty na realizację wszystkich trzech zadań starannie weryfikowaliśmy je - zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych - również pod kątem potencjalnego zjawiska  zaoferowania rażąco niskiej ceny.

Każdemu z oferentów zadaliśmy od ok. 100 do ok. 120 pytań, otrzymaliśmy łącznie 3,7 tys. stron wyjaśnień dotyczących elementów ceny. Weryfikowane były m.in. zaproponowana technologia realizacji inwestycji, umowy z podwykonawcami, umowy na dostawę materiałów budowlanych czy dostępny sprzęt.

Przyjęty system realizacji inwestycji Projektuj i Buduj umożliwia wykonawcy pewną swobodę w doborze rozwiązań projektowych i technicznych przy wykorzystaniu swojego unikalnego doświadczenia i wiedzy. To zaś pozwala na znaczną optymalizację kosztów. Przykładem jest budowa przez firmę Strabag trasy S8 Opacz - Paszków za ok. 60 proc. wartości kosztorysu przyjętego przez zamawiającego. Oszczędności w stosunku do szacunków inwstora zostały uzyskane m.in. na zmianie przyjętego zakresu robót ziemnych – możliwe okazało się zmniejszenie nasypów przy jednoczesnym dochowaniu warunków zapisanych w Programie Funkcjonalno Użytkowym.Odmowa odwołującym się firmom zapoznania się z wyjaśnieniami złożonymi przez pozostałych uczestników postępowania nie powinna bulwersować czy nawet dziwić.

Zastrzeżenia swoich wyjaśnień i złożonych dokumentów jako tajemnicy przedsiębiorstwa mogą dokonać wszystkie firmy, które biorą udział w przetargach publicznych. Takie prawo daje im ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 16 kwietnia 1993 roku. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione publicznie informacje m.in. techniczne czy technologiczne, posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął działania dotyczące zachowania ich poufności.

Wszyscy wykonawcy, ubiegający się o kontrakty na budowę Południowej Obwodnicy Warszawy, którzy proszeni byli o złożenie wyjaśnień, zastrzegli w całości lub w części swoje odpowiedzi jako tajemnicę przedsiębiorstwa. Również Ci, którzy złożyli odwołania od tej czynności. Unikalna wiedza i doświadczenie oferentów składających najkorzystniejsze oferty w przetargu, która pozwala im na obniżenie kosztów realizacji inwestycji w stosunku do innych ubiegających się o te same zlecenia, jest ich przewagą konkurencyjną i jako taka może podlegać utajnieniu na złożony wniosek.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad działa w oparciu o przepisy prawa i w jego granicach.

Podobne wiadomości:

Północna obwodnica Krakowa gotowa w 2022 roku - ruszyły prace

Północna obwodnica Krakowa gotowa w 2022 roku...

Polskie drogi 2017-01-16

S16 Borki - Mrągowo - jest rozstrzygnięcie przetargu

S16 Borki - Mrągowo - jest rozstrzygnięcie...

Polskie drogi 2017-01-16

Komentuj:

Brak komentarzy! Wypowiedz się, jako pierwszy!

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
Punkty karne przez internet od 24 kwietnia
Punkty karne przez internet od 24 kwietnia
Wielu kierowców długo czekało na taką możliwość. Usługa umożliwiająca sprawdzenie liczby punktów karnych jest już praktycznie gotowa. Jednak premiera nastąpi prawdopodobnie później niż to komunikowano.