mojeauto.pl > motogazeta > Polskie drogi > S2/S79 połączy południowe dzielnice Warszawy i lotnisko

S2/S79 połączy południowe dzielnice Warszawy i lotnisko

Ponad dwie trzecie robót zostało wykonanych na budowie trasy ekspresowej S2/S79 Puławska-Lotnisko-Marynarska. Wykonawca zrealizował większość obiektów mostowych. Do wykonania pozostały 3 obiekty. Trwają końcowe prace przy budowie nasypów oraz układanie konstrukcji nawierzchni. Powstają ekrany akustyczne, bariery energochłonne, trwają roboty wykończeniowe. Trasa ekspresowa Puławska-Lotnisko-Marynarska to dodatkowe połączenie południowych dzielnic Warszawy i dojazd do lotniska.

S2/S79 połączy południowe dzielnice Warszawy i lotnisko
Trasa S2/S79 Puławska-Lotnisko-Marynarska to dwa odcinki 6 pasowej (2 jezdnie po 3 pasy ruchu) drogi ekspresowej: S79 od węzła „Lotnisko” do węzła „Marynarska” oraz S2 od węzła „Lotnisko” do węzła „Puławska”. W ramach budowy blisko 9 km trasy powstają: 4 węzły drogowe: „Lotnisko”, „Puławska” , „Marynarska” i „MPL Okęcie” i szereg obiektów inżynierskich: mosty, tunele drogowe i kolejowe, wiadukty (w ciągu drogi głównej, w ciągu łącznic, nad i pod trasą). Inwestycja obejmuje też budowę i przebudowę istniejących ulic, dróg poprzecznych, dróg dojazdowych, łącznic w węzłach, kładki i przejścia podziemnego dla pieszych, systemu odwodnienia i oświetlenia drogi a także przebudowę urządzeń infrastruktury podziemnej, sieci trakcyjnych tramwajowych i kolejowych, wykonanie oznakowania i instalacji urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (w tym systemów sygnalizacji świetlnej, znaków poziomych i pionowych oraz barier ochronnych). Ponadto powstają urządzenia związane z ochroną środowiska, takie jak ekrany akustyczne, obustronne pasy zieleni, urządzenia podczyszczające wody deszczowe spływające z jezdni (rowy trawiaste, zbiorniki i separatory), bezkolizyjne przejścia dla zwierząt.

Jak informuje GDDKiA budowa 2 węzłów Marynarska i Puławska wynika m.in. z porozumienia pomiędzy GDDKiA Oddział w Warszawie a Zarządem Dróg Miejskich. Realizowany przez GDDKiA węzeł Marynarska umożliwi Miastu Stołecznemu Warszawa dołączenie się z inwestycją polegającą na budowie trasy N-S. Mimo, że Miasto nie rozpoczęło jeszcze swojej inwestycji, GDDKiA musiała budować węzeł w układzie docelowym, by nie doprowadzić do niegospodarnego zarządzania publicznymi środkami. Gdyby bowiem zdecydowano się na realizację węzła w kilku etapach wiązałoby się to z koniecznością częściowej rozbiórki niektórych rozwiązań, jak np. łącznicy prowadzącej ruch z ul. Marynarskiej w kierunku ul. Hynka czy wiaduktu w ciągu ul. Marynarskiej. Opracowana ekspertyza dla starego wiaduktu środkowego w ciągu ul. Marynarskiej wykazała, iż nie spełniał on warunku nośności dla tej klasy drogi. Ze względu na specyficzną konstrukcję obiektu, nie było możliwości dostosowania jego klasy do poziomu B – czyli wyższe klasy obciążeniowej . Remont wykonany 13 lat temu przez ZDM polegał jedynie na wykonaniu nakładki na istniejącej płycie, umożliwiającej ułożenie nawierzchni i miał zapobiec dalszej degradacji obiektu. Co więcej, wiadukt był budowany w latach siedemdziesiątych, kiedy obowiązywały inne mniej restrykcyjne normy i przepisy. Kolejny remont obiektu byłby nieracjonalny, gdyż nie ma technicznej możliwości podniesienia jego klasy do wyższego poziomu. Ponadto geometria węzła narzuciła wydłużenie starego obiektu o kilkadziesiąt metrów tak, by przeprowadził ruch nad linią kolejową Warszawa-Radom i trasą S79. Takie rozwiązanie nie było możliwe, ponieważ dotychczasowy wiadukt był za krótki. W ramach inwestycji realizowanej przez GDDKiA na terenie Służewca powstanie kładka dla pieszych, która umożliwi bezkolizyjne dotarcie pieszych z przystanku komunikacji miejskiej w kierunku ul. Wołoskiej, na przystanek na trasie NS w kierunku Lotniska im. Chopina, bez konieczności schodzenia na poziom „0”. Na zlecenie GDDKiA budowany jest też bezkolizyjny węzeł Puławska. Przebieg trasy głównej ulicy Puławskiej zaplanowano w poziomie -1, przejazdem tunelem drogowym. Takie założenie wymusiło wykonanie na obecnym etapie tylko tych elementów tunelu, które były niezbędne dla realizacji robót zwianych z wiaduktem WA29 ( podpora w pasie dzielącym jezdnie ul. Puławskiej ). W przyszłości będzie możliwa budowa tunelu wraz z przebudową ul. Puławskiej. Etapowanie robót ma na celu między innymi ograniczenie do minimum zakłóceń w ruchu pojazdów przemieszczających się ul. Puławską a docelowo także trasą S2. Realizacja wszystkich prac rozpoczęła się we wrześniu 2009r. Obecnie GDDKiA negocjuje warunki aneksu z Wykonawcą. Zgodnie z warunkami kontraktu, Inżynier nadzorujący budowę określi termin zakończenia robót (wynikający z przyczyn niezależnych od Wykonawcy) na grudzień 2012r. Jeżeli do tego czasu nie dojdzie do zawarcia aneksu, GDDKiA będzie uprawniona do naliczania kar wykonawcy - informuje GDDKiA.

Podobne wiadomości:

Droga S19 - ruszają pierwsze prace

Droga S19 - ruszają pierwsze prace

Polskie drogi 2017-12-01

Droga S3 w kierunku Czech - kolejny odcinek

Droga S3 w kierunku Czech - kolejny odcinek

Polskie drogi 2017-12-05

Komentuj:

~bywalec 2012-08-23

od razu moge powiedzieć, że nie dadzą rady na puławskiej do końca 2012, za dużo tam jest jeszcze do zrobienia..

~Kierowca 2012-08-20

Na węźle Puławska prace ruszyły wiosną tego roku i nie widać dużego postepu robót. Jak zwykle tłumaczenie "warunki niezależne od wykonawcy"...Na wielu odcinkach obwodnicy poprostu przez wiele miesięcy nic sie nie działo.Wykonawca zaangażował za mało sprzętu i ludzi żeby skończyc budowe w termniniei nie ma co wymyślać i robić kierowcą stojącym w korkach wody z mózgu....

~Kierowca 2012-08-20

Na węźle Puławska prace ruszyły wiosną tego roku i nie widać dużego postepu robót. Jak zwykle tłumaczenie "warunki niezależne od wykonawcy"...Na wielu odcinkach obwodnicy poprostu przez wiele miesięcy nic sie nie działo.Wykonawca zaangażował za mało sprzętu i ludzi żeby skończyc budowe w termniniei nie ma co wymyślać i robić kierowcą stojącym w korkach wody z mózgu....

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
Żółte znaki na drogach - o co chodzi?
Żółte znaki na drogach - o co chodzi?
Od kilku dni w północno-wschodniej Polsce pojawiły się nowe, żółte znaki na których możemy zobaczyć np. czołg. Na szczęście zwykli kierowcy nie muszą się nimi przejmować. Są to informacje przeznaczone dla wojskowych.

Zalando Zalando