mojeauto.pl > motogazeta > Polskie drogi > Sprawniejsze procedury przetargowe?

Sprawniejsze procedury przetargowe?

Jest szansa, że zapowiadane przez Rząd zmiany w przepisach, które maja usprawnić budowę infrastruktury, wejdą wkrótce w życie. Przygotowany został już szczegółowy projekt nowelizacji ustawy o Prawie zamówień publicznych. Łatwiej będzie można m.in. poprawić pomyłki w ofertach przetargowych.

Sprawniejsze procedury przetargowe?
Przygotowana przez Urząd Zamówień Publicznych obszerna i szczegółowa nowelizacja ustawy ma dostosować polskie przepisy dotyczące zamówień publicznych do prawa unijnego, usprawnić procedury przetargowe oraz zmniejszyć liczbę odrzucanych ofert i unieważnionych postępowań.

Projekt wprowadza m.in. nowe zasady dokonywania zmian w treści ogłoszenia o zamówieniu. Zrezygnowano z określania elementów, których nie można zmieniać i dopuszczono możliwość dokonywania zmian w pełnym zakresie. Rozwiązanie to powinno przyczynić się do zmniejszenia liczby unieważnionych postępowań i usprawnić udzielanie zamówień publicznych.

Także w specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie można zmienić wszystkie jej elementy, w tym m.in. kryteria oceny ofert i warunki udziału w postępowaniu. Jednocześnie zamawiający będzie musiał przedłużyć termin składania ofert, jeżeli zmiany będą istotne. Nie będzie można natomiast dokonywać modyfikacji w specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzących do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, jeżeli postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem i upłynął już termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Bardzo istotnymi zmianami są zapisy dotyczące sposobu poprawiania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych. Zrezygnowano z zamkniętego katalogu sposobów ich poprawiania, pozostawiając zamawiającemu prawo do zrobienia korekty. Dzięki temu wykluczy się sytuacje, w których oferta tańsza odpadała z powodu drobnych nieścisłości w jej zapisie (tak jak to było w przypadku mostu w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia).

Rozszerzono także możliwość korzystania z licytacji elektronicznej. Oznacza to, że będzie można udzielać zamówień w tym trybie nie tylko na dostawy i usługi, ale również na roboty budowlane. Zaproponowano, aby w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wykonawcy mogli składać oferty elektronicznie bez konieczności posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Ministrowie proponują też zmienić zasady wnoszenia odwołań i protestów, co będzie miało istotne znaczenie dla przedsiębiorców uczestniczących w przetargach. Możliwe będzie wnoszenie odwołań w postępowaniach o wartości mniejszej niż progi unijne. Zaskarżyć będzie można wyłącznie te czynności zamawiającego, które bezpośrednio dotyczą wykonawcy wnoszącego skargę. Wykonawca nie będzie mógł zatem podważać wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez konkurenta ubiegającego się o zamówienie. Możliwości zawarcia umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zgłoszonego przez wykonawcę będzie rozstrzygana przez Krajową Izbę Odwoławczą. Nie będzie ona natomiast mogła unieważnić postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, co obecnie zachęca wykonawców do nadużywania środków ochrony prawnej.

Ważną zmianą jest wprowadzenie nowych zasad dotyczących kontroli prowadzonej przez prezesa UZP wobec postępowań o zamówienie publiczne. Będzie jedna kontrola doraźna, odnosząca się do wszystkich postępowań oraz kontrola uprzednia, dotycząca wyłącznie zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Zaproponowano ponadto uchylenie kontrowersyjnego przepisu ustawy z 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. Zgodnie z nim spółki celowe mogłyby zawierać umowy z wykonawcami bez przeprowadzania konkurencyjnych przetargów. W projektowanej nowelizacji zaproponowano, aby wykonawca miał możliwość zakwestionowania niektórych decyzji zamawiającego. W zamówieniach poniżej progów unijnych dla robót budowlanych, wykonawcy w ograniczonym zakresie będą mieli prawo do ochrony prawnej i będą mogli np. zakwestionować wybór trybów niekonkurencyjnych.

Podobne wiadomości:

Autostrada A2  - ruszy odcinek z Mińska Maz. do Siedlec

Autostrada A2 - ruszy odcinek z Mińska Maz....

Polskie drogi 2018-01-04

Wschodni odcinek A4 - kiedy pierwsze stacje benzynowe?

Wschodni odcinek A4 - kiedy pierwsze stacje...

Polskie drogi 2017-12-01

Komentuj:

~marian 2008-04-15

Oj, zacofana ta Polska jeszcze. Być może, niedługo coś się zmieni na lepsze. Oby. Nie mniej infrastruktura miejska, poza miejska, komunikacja również, nadal przypominają tą gomułkowsko-gierkowską. Po Polsce i po polskich miastach ciężko się podróżuje w porównaniu z wieloma krajami rozwiniętymi. Blisko 20 lat płacimy podatki, a budowa wygodnej infrastruktury, która ma ułatwić życie i przemieszczanie się przebiega tak wolno. Ale to wynik poprzednich kilkudziesięciu i kilkunastu lat.

~kol 2008-04-04

NAPRAWDĘ - Jest szansa ?! JEZU, ale gonią. I może zdążą? Np. póść do wychodka. To na pewno.

~K 2008-04-03

K.... Mać!!! O 5 lat za późno (co najmniej). Przez idiotyczną ustawę o zamówieniach publicznych wszelkie inwestycje ciągną się latami, tracimy pieniądze i czas i pozostajemy krajem trzeciego świata. Nie mistrzostwa w 2012 powinny być motorem tego typu zmian tylko nasze wspólne dobro. Takie prawo musiało być dla pewnych osób wygodne (czyt: zyskowne), bo to jedyne wytłumaczenie nie zrobienia nic w tej sprawie.

~rusec 2008-04-02

dobrza gadaja i niech to zrobia bo na razie to sie chce rzy...... co sie dzieje

~mil1231@gazeta.pl 2008-04-02

Wprowadzać natychmiast te zmiany a nie gadać!Swoja droga nie rozumiem jak PIS mógł tego nie zrobić

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
Żółte znaki na drogach - o co chodzi?
Żółte znaki na drogach - o co chodzi?
Od kilku dni w północno-wschodniej Polsce pojawiły się nowe, żółte znaki na których możemy zobaczyć np. czołg. Na szczęście zwykli kierowcy nie muszą się nimi przejmować. Są to informacje przeznaczone dla wojskowych.

Zalando Zalando